Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | К | М | П | Р
Number of items: 60.

А

- Артюшина, М.В. (2014) Innovation activity in the vocational education: the concept, approaches, technologies «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 1 (37). ISSN 2076-8184

- Артюшина, М.В. (2014) Взаємозв'язок методології, методів та методик в організації експериментальної роботи [Video] (Unpublished)

Б

- Бородієнко, О.В. (2014) Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів з продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування абонентів Професійна освіта: проблеми й перспективи (6). pp. 14-19.

- Бородієнко, О.В. (orcid.org/0000-0001-9133-0344) (2014) Коучинг як особистісно-розвивальна технологія. Особливості застосування коучингового підходу в процесі прозвитку професійної компетентності керівників Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 5 до Вип.31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології», 10. pp. 19-26.

- Бородієнко, О.В. (2014) The Development System of Departments of Communications Sales Service Heads’ for the Realization of Performance Management Approach Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16 «Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики", 24 (34). pp. 90-95.

- Бородієнко, О.В. (2014) Проблема впровадження системи мультиплікації знань на підприємствах галузі зв’язку In: Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м.Київ, Україна, pp. 50-53.

- Бородієнко, О.В. (2014) Бизнес-симуляция VS традиционные педагогические технологии: эффекты использования Образовательные технологии (4). pp. 77-84. (In Press)

- Бородієнко, О.В. (2014) The model of department's of communications sales service heads professional development for the realization of control function with coaching approach Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць (44). pp. 93-97.

- Бородієнко, О.В. (2014) Innovative technologies of managers' professional competence development Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 9. pp. 60-75.

- Бородієнко, О.В. (2014) E-learning in the managers' of telecommumication sale servise and customer servise departments' system of professional development In: Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх ITEA-2014» (26 листопада 2014 р.). Збірка праць. Частина 1., м.Київ, Україна.

- Бородієнко, О.В. and Музичко, Л.В. (2014) Методологічні засади використання інструментів коучингу в сучасній професійній освіті In: VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 1 листопада 2014 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

- Бородієнко, О.В. and Музичко, Л.В. (2014) Проектування навчальних занять: місце інструментів коучингу In: Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти ГО «Львівська педагогічна спільнота», м.Львів, Україна, pp. 91-94.

- Білоконь, Я.Ю. (2014) Methodological aspects of credit-modular technology in preparing skilled workers trucking industryion in the skilled workers of the agricultural sector In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

В

- Вайнтрауб, М.А. (2014) Technology differentiated instruction in the training of skilled workers trucking industry In: 35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців: історія, сучасність, перспективи ІПО ІПП ДВНЗ "УМО", м. Донецьк, Україна, pp. 40-42.

Г

- Герлянд, Т.М. (2014) Професійна спрямованість загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 167-168.

- Герлянд, Т.М. (2014) Technology contextual learning in the professional development of the future specialist In: Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Вінниця, 26-27 листопада 2014 р.) ТОВ «Нілан ЛТД», м. Вінниця, Україна, pp. 32-35.

- Герлянд, Т.М. (2014) The use of technology in the context of training professional training of future skilled workers In: Освітні інновації: філософія, педагогіка, психологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2014 р. «Мрія», м.Суми, Україна, pp. 28-30.

К

- Кошук, О.Б. (2014) Teaching the basics of using problem-developing technology education in the skilled workers of the agricultural sector In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

М

- Михнюк, М.І. (2014) Contents of functional components of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Педагогіка і психологія професійної освіти, 5. pp. 68-78.

- Михнюк, М.І. (2014) Model of development of professional culture of teachers of special subjects building profile Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 8. pp. 58-64.

- Михнюк, М.І. (2014) Criteria and levels of development of professional culture of teachers of special subjects Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 3 (43). pp. 125-132.

- Михнюк, М.І. (2014) The types and nature of the functions of the professional culture of special disciplines construction profile of teachers Професійна освіта: проблеми і перспективи, 6. pp. 72-76.

- Михнюк, М.І. (2014) The use of the active methodical system of special disciplines teachers professional culture development Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 4 (46). pp. 175-180.

- Михнюк, М.І. (2014) Ontological characteristics of the professional culture of teachers of special subjects Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 6 (46). pp. 142-149.

- Михнюк, М.І. (2014) Status of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 5 (45). pp. 211-216.

- Михнюк, М.І. (2014) The organization of professional training of the future builders on the basis of project activity Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 4 (44). pp. 148-153.

- Михнюк, М.І. (2014) Pedagogical conditions of development of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Професійна освіта: проблеми і перспективи, 7. pp. 96-101.

- Михнюк, М.І. (2014) Workshop as a form of exchange of best practices Професійно-технічна освіта, 2. pp. 49-51.

- Михнюк, М.І. (2014) Innovative activity and its influence on the development of professional culture of teachers of special subjects in vocational schools Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Педагогические науки, 45. pp. 90-94.

- Михнюк, М.І. (2014) Pedagogical self-education as a factor of developing professional culture of special subject instructors of vocational schools specializing on construction Професійна освіта: проблеми і перспективи, 5. pp. 59-64.

- Михнюк, М.І. (2014) Methods of study of the problem of the professional culture of special disciplines construction profile of teachers Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Педагогические науки, 4 (48). pp. 90-94.

П

- Пащенко, Т.М. (2014) Innovative technology (modular training) during training of junior specialists Veda a vznik (20). ISSN 978-966-8736-05-6

- Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2014) Case technologies application in skilled workers training Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 4. pp. 131-144. ISSN ISBN 978-966-8618-45-2

- Пащенко, Т.М. (2014) Мethodological аspects case-methods in teaching of special disciplines Building profiles Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове видання (5).

- Пащенко, Т.М. (2014) Case technologies in training skilled workers In: Всеукраїнська інтернет-конференція «Педагогічна майстерність викладача у системі професійної освіти» 27.05.2014р. Особистісно-розвивальні педагогічні технології . Професійно-педагогічний коледж імені О.Довженка, м.Глухів, Україна, pp. 8-10.

- Пащенко, Т.М. (2014) Methodical principles of the use case technologies in the training of skilled workers of the construction industry In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік Інститут професійно-технічної освіти НАПН України Особистісно-розвивальні педагогічні технології, 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

- Пащенко, Т.М. (2014) Methods of creating educational case studies to prepare future skilled workers ScienceRise: Міжнародний науковий журнал, 9 (14). ISSN 2313-6286 (In Press)

Р

- Романов, Л.А. (2014) Technology of designing tests in the context of improving the control and assessment activities in vocational education Професійна освіта: проблеми і перспективи, 6. pp. 45-50.

- Романова, Г.М. (2014) Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 170-176. ISSN 978-966-2337-01-3

- Романова, Г.М. (2014) Особливості підготовки педагогів професійного навчання до проектування інноваційних технологій In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 114-115.

- Романова, Г.М. (2014) Проектування технологій професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників Професійно-технічна освіта : науково-методичний журнал (62). pp. 47-64.

- Романова, Г.М. (2014) Мотивація навчання Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана (КНЕУ), м. Київ, Україна.

- Романова, Г.М. (2014) Висновки. Навчально-практичне видання / [Л. О. Савенкова, М. В. Артюшина, Г. М. Романова та ін.] . Організація навчального процесу. p. 319. ISSN 978-966-483-864-8

- Романова, Г.М. (2014) Проектування викладачами навчальних технологій як перспективний напрям інноваційного розвитку вищої економічної освіти Навчально-практичне видання. Організація навчального процесу. pp. 31-47. ISSN 978-966-483-864-8

- Романова, Г.М. (2014) Про організацію проведення формувального етапу дослідження НДР за темою "Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» In: Вчена рада Інституту професійно-технічної рсвіти НАПН України (лютий 2014), м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті In: XII міжнародна конференція "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців". (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Модель проектування технологій професійного навчання In: Семінар-практикум "Проектування технологій професійного наввчання майбутніх кваліфікованих робітників. (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Проектування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті In: Звітр.ня науково-практична конференція за 2013 р. Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Стан проведення формувального етапу дослідження НДР за темою "Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» In: Семінар "Теоретичні основи експериментальної діяльності в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України". (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Відеозвіт про круглий стіл «Проблеми та перспективи підготовки майбутніх педагогів професійного навчання до застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій» [Video] (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Проектування навчальних технологій як складова професійної самореаліїації педагога In: педагогічна майтерність викладача у системі професійної освіти Глухівського НПУ, м.Глухів, Україна, pp. 6-8.

- Романова, Г.М. (2014) Development readiness teaching staff of vocational schools to introduce personal and developmental learning technologies Науковій вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 8. pp. 105-113. ISSN 2223-5752

- Романова, Г.М. (2014) Methodological aspects of training teachers of vocational schools to use personal and developmental teaching technologies EDUKACJA RYNEK PRACY. pp. 297-304. ISSN 978-83-61601-50-0

- Романова, Г.М. (orcid.org/0000-0002-2388-6997), Артюшина, М.В., Білоконь, Я.Ю., Дремова, І.Б., Кошук, О.Б., Мося, І.А. (orcid.org/0000-0001-7641-3352) and Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2014) Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників [Teaching Resource]

- Романова, Г.М., Лузан, П.Г. (orcid.org/0000-0002-8853-9275), Манько, В.М. and Нестерова, Л.В. (2014) Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників Technical Report. ТОВ "НВП Поліграфсервіс", м. Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (2014) Pedagogical conditions of formation of the professional competence of future accounting clerk for recording accounting data in vocational and technical educational institutions of Ukraine Journal Acta Humanitas. (In Press)

- Ростока, Марина Львівна (2014) Basis of the model of formation of professional competence of future of future accounting clerks for recording accounting data International scientific-practical conference of teachers and psychologists "Science of future" the 5th of March, 2014, Prague (Czech Republic) (2). pp. 270-275. ISSN ISBN 9785437903193

- Ростока, Марина Львівна (2014) Technological approach in formation professional competence of future workers-accounting clerks registration of accounting data Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. (39). pp. 102-106. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

- Ростока, Марина Львівна (2014) Технології підручників та навчально-методичних комплексів у професійній підготовці майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних IV Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. pp. 251-257.

- Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2014) Formation of professional competence of future accounting clerks for registration of accounting data (summary of contents) [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Apr 21 07:10:51 2021 EEST.