Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

- Nychkalo, Nellia (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Encyclopedism of the Professor Ivan Ohienko's Heritage European ideas in the pedagogical throught: from national to supranational points of view (some totalitarian aspects) (43). pp. 39-51.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Foreign approches to transnational higher education modeling Comparative professional pedagogy (2). pp. 96-104. ISSN 2308-4081

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Global Pedagogy — Methodological Challenge of Modernity Pedagogical skills academician Ivan Zyazyuna (1). pp. 121-128.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Teachers' training to the professional activity in the contextof transnatsional higher education international experience Methodology of Research in professional pedagogical education (6). pp. 51-58. ISSN 978-5-902064-68-8

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Еssential characteristics of higher education degree programs within transnational education environment Порівняльна професійна педагогіка, 1. pp. 84-92. ISSN 2308-4081

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Прогностичні сценарії розвитку транснаціональної вищої освіти у XXI столітті Інноваційність у науці і освіті. pp. 343-352.

- Десятов, Т.М. (2013) Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід Порівняльна професійна педагогіка, 1. pp. 145-153. ISSN 2308-4081

- Дяченко, Л.М. (2013) Ideas of Psychopedagogy in Works of A. Makarenko and E. Stones: Comparative Analysis Comparative professional pedagogy, 2. pp. 154-162. ISSN 2308-4081

- Котун, К.В. (2013) Progressive development of finnish education policy Comparative Professional Pedagogy, 2 (6). pp. 14-23. ISSN 2308-4081

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) Value of pedagogical practice in the preparation of future primary school teachers in Finland Comparative and pedagogical studios, 2-3 (16-17). pp. 133-139. ISSN 2306-5532

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) Applying of teaching portfolio in the primary teacher training in Finland Comparative professional pedagogy, 1 (5). pp. 246-153. ISSN 2308-4081

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) European approach to the reform of teacher education in Finland Problems of the modern teacher training, 7. pp. 342-349. ISSN 2307-4914

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) Historical and pedagogical analysis of the formation of the Finnish teacher education Problems of Education, 1 (77). pp. 209-2012.

- Кудін, В.О. (2013) Epistemologically origins of modern pedagogy Теорія і практика управління соціальними системами, 2. pp. 26-32. ISSN 2078-7782

- Кудін, В.О. (2013) Гносеологические истоки современной педагогики Порівняльна професійна педагогіка (1). pp. 189-197. ISSN 2308-4081

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Professor Tadeusz Vaclav Novatskyy – creator of labour pedagogy (1913–2011) Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (15). pp. 103-115. ISSN 2083-2753

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Professional pedagogy and the psychopedagogy of labour in dialectical the interrelation Теорія і практика управління соціальними системами, 2. pp. 42-53. ISSN 2078-7782

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Pedagogical and psychological researches on human labor: interdisciplinary aspects Інноваційність у науці і освіті : наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека. pp. 430-439. ISSN ISBN 978-966-2184-21-3

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) System "Human-Labour" as the basis of interdisciplinary of pedagogy Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів). pp. 15-30.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Perspective directions of vocational educational problems' research in Ukraine Методология исследования в профессиональном педагогическом образовании. pp. 40-51.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Features study of the concept modern scientific research and teaching Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм, 1/40 (92). pp. 6-17. ISSN 2078-2128

- П'ятакова, Т.С. (2013) Історичний аспект становлення інклюзивної освіти в Швейцарській конфедерації Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (VII 49). pp. 144-151.

- Пазюра, Н.В. (2013) Organizational and pedagogical conditions of workers' professional training in Japan and South Korea by educational providers Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (7). pp. 296-308. ISSN 2308-6386

- Пазюра, Н.В. (2013) Внутрішньофірмова підготовка виробничого персоналу в Японії і Південній Кореї Інноваційність у науці і освіті. pp. 496-501.

- Пазюра, Н.В. (2013) Виховання виробничого персоналу японських підприємств в умовах азійського менеджменту людських ресурсів Проблеми сучасної педагогічної освіти. серія педагогіка і психологія (4). pp. 173-189.

- Пазюра, Н.В. (2013) Роль самоосвіти у професійному розвитку виробничого персоналу на японських підприємствах Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання ( з нагоди 100-річчя заснування Психологічного інституту Г.І. Челпановим), Том 5. pp. 249-255.

- Пазюра, Н.В. (2013) Актуальные стратегии в системе корпоративного обучения Вестник Северо-Западного отделения Российской академии образования, 1 (13). pp. 11-15. ISSN 2307-5635

- Постригач, Н.О. (2013) Professional development of a teacher as a subject of international educational space Проблеми сучасної освіти, 4 (12). pp. 143-149. ISSN 2218-8711

- Постригач, Н.О. (2013) Procedures of accreditation and evaluation of Postgraduate Education in Southern Europe Herald Northwest Branch of the Russian Academy of Education, 4 (16). pp. 46-50. ISSN 2307-5635

- Постригач, Н.О. (2013) Розвиток професіоналізму педагога в умовах європейських інтеграційних процесів Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (VII 49). pp. 136-143.

- Постригач, Н.О. (2013) Педагогічна майстерність учителя нової генерації у контексті неперервного професійного розвитку Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. pp. 433-439.

- Постригач, Н.О. (2013) Оrganization of professional teacher training in the Spanish university of Santiago de Compostella Професійне становлення особистості, 3. pp. 154-162.

- Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) (2013) International dimension of education of A. S. Makarenko: italian discourse Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 3 (29). pp. 54-61. ISSN 2414-9799

- Постригач, Н.О. and Черевко, О.А. (2013) Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи. pp. 395-401.

Book Section

- Постригач, Н.О. (2013) Theoretical and methodological approaches the development of civic competence teacher XXI century In: Modern technology education in the training of future professionals Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 (13). Lviv Research Center for Vocational Education, м.Львів, Україна, pp. 355-358. ISBN 978-966-665-885-5

- Постригач, Н.О. (2013) Theoretical and methodological approaches to the development of the civic competence of the teacher of the XXI century In: Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2013 р., м. Львів) СПОЛОМ, м. Львів, Україна, pp. 355-358. ISBN 978-966-665-885-5

- Постригач, Н.О. and Малевич, Н.Ю. (2013) Development of Adult Education in Greece (the end of the nineteenth and beginning of the twenty-first century.) In: Modern trends in adult education in the European Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1). Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, м.Черкаси, Україна, pp. 128-132. ISBN 978-966-97302-2-0

Book

ІПООД, НАПН України (2013) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки", 2 . Editorial and Publishing Center Khmelnitsky National University, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2013) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки", 1 (5). Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2013) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки", 2 (6). Editorial and Publishing Center Khmelnitsky National University, м. Хмельницький, Україна.

Сулима, О.В. (2013) Competency approach to training of teaching staff for preschool institutions in the Federal Republic of Germany Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. (Unpublished)

This list was generated on Sun Sep 26 13:13:23 2021 EEST.