Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | І | А | Д | К | Н | П | С
Number of items: 41.

N

- Nychkalo, Nellia (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Енциклопедизм спадщини професора Івана Огієнка European ideas in the pedagogical throught: from national to supranational points of view (some totalitarian aspects) (43). pp. 39-51.

І

ІПООД, НАПН України (2013) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки" , 2 . Editorial and Publishing Center Khmelnitsky National University, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2013) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки" , 1 (5). Редакційно-видавничий центр Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ІПООД, НАПН України (2013) Comparative professional pedagogy (Scientific journal) "Педагогічні науки" , 2 (6). Editorial and Publishing Center Khmelnitsky National University, м. Хмельницький, Україна.

А

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Foreign approches to transnational higher education modeling Comparative professional pedagogy (2). pp. 96-104. ISSN 2308-4081

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Global Pedagogy — Methodological Challenge of Modernity Pedagogical skills academician Ivan Zyazyuna (1). pp. 121-128.

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Teachers' training to the professional activity in the contextof transnatsional higher education international experience Methodology of Research in professional pedagogical education (6). pp. 51-58. ISSN 978-5-902064-68-8

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Еssential characteristics of higher education degree programs within transnational education environment Порівняльна професійна педагогіка, 1. pp. 84-92. ISSN 2308-4081

- Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X) (2013) Прогностичні сценарії розвитку транснаціональної вищої освіти у XXI столітті Інноваційність у науці і освіті. pp. 343-352.

Д

- Десятов, Т.М. (2013) Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід Порівняльна професійна педагогіка, 1. pp. 145-153. ISSN 2308-4081

- Дяченко, Л.М. (2013) Ideas of Psychopedagogy in Works of A. Makarenko and E. Stones: Comparative Analysis Comparative professional pedagogy, 2. pp. 154-162. ISSN 2308-4081

К

- Котун, К.В. (2013) Progressive development of finnish education policy Comparative Professional Pedagogy, 2 (6). pp. 14-23. ISSN 2308-4081

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) Value of pedagogical practice in the preparation of future primary school teachers in Finland Comparative and pedagogical studios, 2-3 (16-17). pp. 133-139. ISSN 2306-5532

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) Applying of teaching portfolio in the primary teacher training in Finland Comparative professional pedagogy, 1 (5). pp. 246-153. ISSN 2308-4081

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) European approach to the reform of teacher education in Finland Problems of the modern teacher training, 7. pp. 342-349. ISSN 2307-4914

- Котун, К.В. (orcid.org/0000-0002-3661-6689) (2013) Historical and pedagogical analysis of the formation of the Finnish teacher education Problems of Education, 1 (77). pp. 209-2012.

- Кудін, В.О. (2013) Epistemologically origins of modern pedagogy Теорія і практика управління соціальними системами, 2. pp. 26-32. ISSN 2078-7782

- Кудін, В.О. (2013) Гносеологические истоки современной педагогики Порівняльна професійна педагогіка (1). pp. 189-197. ISSN 2308-4081

Н

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Professor Tadeusz Vaclav Novatskyy – creator of labour pedagogy (1913–2011) Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (15). pp. 103-115. ISSN 2083-2753

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Professional pedagogy and the psychopedagogy of labour in dialectical the interrelation Теорія і практика управління соціальними системами, 2. pp. 42-53. ISSN 2078-7782

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Pedagogical and psychological researches on human labor: interdisciplinary aspects Інноваційність у науці і освіті : наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека. pp. 430-439. ISSN ISBN 978-966-2184-21-3

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) System "Human-Labour" as the basis of interdisciplinary of pedagogy Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів). pp. 15-30.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Perspective directions of vocational educational problems' research in Ukraine Методология исследования в профессиональном педагогическом образовании. pp. 40-51.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2013) Features study of the concept modern scientific research and teaching Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм, 1/40 (92). pp. 6-17. ISSN 2078-2128

П

- П'ятакова, Т.С. (2013) Історичний аспект становлення інклюзивної освіти в Швейцарській конфедерації Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (VII 49). pp. 144-151.

- Пазюра, Н.В. (2013) Organizational and pedagogical conditions of workers' professional training in Japan and South Korea by educational providers Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи (7). pp. 296-308. ISSN 2308-6386

- Пазюра, Н.В. (2013) Внутрішньофірмова підготовка виробничого персоналу в Японії і Південній Кореї Інноваційність у науці і освіті. pp. 496-501.

- Пазюра, Н.В. (2013) Виховання виробничого персоналу японських підприємств в умовах азійського менеджменту людських ресурсів Проблеми сучасної педагогічної освіти. серія педагогіка і психологія (4). pp. 173-189.

- Пазюра, Н.В. (2013) Роль самоосвіти у професійному розвитку виробничого персоналу на японських підприємствах Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання ( з нагоди 100-річчя заснування Психологічного інституту Г.І. Челпановим), Том 5. pp. 249-255.

- Пазюра, Н.В. (2013) Актуальные стратегии в системе корпоративного обучения Вестник Северо-Западного отделения Российской академии образования, 1 (13). pp. 11-15. ISSN 2307-5635

- Постригач, Н.О. (2013) Professional development of a teacher as a subject of international educational space Problems of modern education, 4 (12). pp. 143-149. ISSN 2218-8711

- Постригач, Н.О. (2013) Procedures of accreditation and evaluation of Postgraduate Education in Southern Europe Herald Northwest Branch of the Russian Academy of Education, 4 (16). pp. 46-50. ISSN 2307-5635

- Постригач, Н.О. (2013) Theoretical and methodological approaches the development of civic competence teacher XXI century In: Modern technology education in the training of future professionals Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції , 1 (13). Lviv Research Center for Vocational Education, м.Львів, Україна, pp. 355-358. ISBN 978-966-665-885-5

- Постригач, Н.О. (2013) Розвиток професіоналізму педагога в умовах європейських інтеграційних процесів Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (VII 49). pp. 136-143.

- Постригач, Н.О. (2013) Педагогічна майстерність учителя нової генерації у контексті неперервного професійного розвитку Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. pp. 433-439.

- Постригач, Н.О. (2013) Оrganization of professional teacher training in the Spanish university of Santiago de Compostella Професійне становлення особистості, 3. pp. 154-162.

- Постригач, Н.О. (2013) Theoretical and methodological approaches to the development of the civic competence of the teacher of the XXI century In: Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2013 р., м. Львів) . СПОЛОМ, м. Львів, Україна, pp. 355-358. ISBN 978-966-665-885-5

- Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938) (2013) International dimension of education of A. S. Makarenko: italian discourse Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 3 (29). pp. 54-61. ISSN 2414-9799

- Постригач, Н.О. and Малевич, Н.Ю. (2013) Development of Adult Education in Greece (the end of the nineteenth and beginning of the twenty-first century.) In: Modern trends in adult education in the European Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1). Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, м.Черкаси, Україна, pp. 128-132. ISBN 978-966-97302-2-0

- Постригач, Н.О. and Черевко, О.А. (2013) Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи. pp. 395-401.

С

Сулима, О.В. (2013) Competency approach to training of teaching staff for preschool institutions in the Federal Republic of Germany . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. (Unpublished)

This list was generated on Tue Apr 23 08:03:10 2024 EEST.