Items where Division is "Profession-Oriented Education Department" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Д | Л | П
Number of items: 27.

Д

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2021) Psychological principles of competence-oriented textbooks In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 70-71.

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2021) Motivation of educational activity in competence-oriented education In: Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Південна фундація педагогіки, м. Одеса, Україна, pp. 114-115.

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2021) Preparation of teachers for the implementation of competence-based learning In: The 9th International scientific and practical conference ― Priority directions of science and technology development SPC “Sci-conf.com.ua”, м. Київ, Україна, pp. 536-538. ISBN 978-966-8219-84-9

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2021) Implementation of competence-based learning in secondary schools using information technology In: The 9th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” CPN Publishing Group, c. Kyoto, Japan, pp. 257-259. ISBN 978-4-9783419-5-2

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2021) Psychological basis of pedagogical competence of teachers In: The 11th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” Cognum Publishing House, c. London, United Kingdom, pp. 426-428. ISBN 978-92-9472-197-6

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2021) The role of the textbook in blended learning: the vision of the subjects of the educational process In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 72-73. ISBN 978-966-644-595-0

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2021) Criteria of professional competence of a teacher In: Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Південна фундація педагогіки, м. Одеса, Україна, pp. 116-117.

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2021) Methodical support of diagnostics of educational achievements level in competence-oriented learning In: European scientific discussions. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference (Rome, Italy) “Sci-conf.com.ua”, c. Rome, Italy, pp. 192-194. ISBN 978-88-32934-02-1

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2021) Contradictions in the implementation of competence-based learning process In: The 11th International scientific and practical conference “The world of science and innovation” Cognum Publishing House, c. London, United Kingdom, pp. 429-431. ISBN 978-92-9472-197-6

Л

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2021) Teacher's self-educational activity in the conditions of competence-oriented education In: V Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science and technology development» (січень 24-26, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, м. Київ, Україна, pp. 750-754. ISBN 978-966-8219-84-9

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2021) Improving the professional activity of a teacher by means of scientific and methodological support In: Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (March 21-23, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, м. Київ, Україна, pp. 577-581. ISBN 978-966-8219-84-9

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2021) The effectiveness of methods of self-education of teachers to form key competencies of students In: XIII Міжнародна науково-практична конференція "Tasks and problems of science and practice" European conference, м. Берлін, Німеччина, pp. 154-156. ISBN 978-9-40361-484-7

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2021) The effectiveness of professional self-development in the process of forming key competencies of students In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Modern approaches to the introduction of science into practice" International Science Group, м. Сан-Франциско, США, pp. 177-179. ISBN 978-9-40361-487-8

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2021) Implementation of the didactic component of competence education in modern textbooks In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р., Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 126-128. ISBN 978-966-644-593-6

П

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theidea of academician V.I. Vernadsky: key competencies of the individual In: IIІ Всеукраїнська інтернет-конференція "Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи" (29 березня 2021 року) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 173-176. ISBN 978-966-644-588-2

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Trainingof a pedagogical worker to the implementation of competently oriented training In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Херсон, Україна, pp. 169-172. ISBN 978-617-8003-18-0

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Teacher's preparation for the development of the student's personality In: Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (18 березня 2021 року, м. Дніпро) Акцент ПП, м. Дніпро, Україна, pp. 20-23. ISBN 978-966-921-310-5

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Aboutsobiesty and society in the security dimension In: Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція "Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства" (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ) Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 149-151.

Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Development of ideas of Academician V.I. Vernadsky: man, society and nature ПП Щербатих О. В., м. Київ, Україна - м. Кременчук, Україна.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theoretical substantiation of competent approach in textbooks for high school In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички» (20-21 травня 2021 року) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 197-199. ISBN 978-966-644-593-6

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Strategy of professional orientation of student's youth In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Профорієнтація серед учнівської молоді в умовах інклюзивної освіти» (Умань, 14 квітня 2021 р.) Візаві, м. Умань, Україна, pp. 87-91.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Health competence: the educational process of high school students In: Третій міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» Алатон, м. Київ, Україна, pp. 16-18. ISBN 978-617-7834-07-5

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Development of ideas of competency-based learning in secondary and higher education. In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнарод-ної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) Крок, м. Тернопіль, Україна, pp. 114-117. ISBN 978-617692652-8

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Competence approach in education: philosophical and pedagogical principles In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання (8 червня 2021 р., м. Київ) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 149-151. ISBN 978-966-644-585-1

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theoretical bases of formation of health-preserving competence of high school students in the educational process Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К/131 (15). pp. 311-313. ISSN 2311- 2220

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Developing potential of professional orientation In: ХІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 95-99.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2021) Theory and practice of professional education for senior pupils In: Всеукраїнський науково-практичний семінар: «Допрофільна підготовка учнів у сучасній гімназії: стан, проблеми, перспективи» Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 49-51. ISBN 978-966-644-594-3

This list was generated on Thu Oct 28 04:48:45 2021 EEST.