Items where Division is "Mathematical and Informatical Education Department" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | Б | В | Л | С
Number of items: 28.

M

- Mykytenko, Pavlo (orcid.org/0000-0003-1188-4334) and Lapinskiy, V.V. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2019) Analysis of genesis of problems in formation of IT-competence of foreign students in the higher medical educational system Ukrainian Educational Journal, 4. pp. 107-119. ISSN 2411-7420

Б

- Бурда, Михайло Іванович (2019) Use of auxiliary elements in solving problems of the geometry textbook Проблеми сучасного підручника (22). pp. 30-37. ISSN 2411-7447

В

- Васильєва, Д.В. (2019) Blended learning in math lessons Математика в рідній школі, 1. pp. 59-63.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) GIOS is an electronic tool for organizing blended mathematics training In: Creation of information and educational environment of modern educational establishment of Ukraine, 15 березня, м. Київ, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Distance Learning: уesterday. Today. Tomorrow Computer at school and family (1). pp. 21-26. ISSN 2307-9851

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Organization of mathematics education for students from generation Z Науковий часопис національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (20). pp. 35-38.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Implementation of key competencies in Lyceum mathematics textbooks In: Проблеми сучасного підручника, 15 березня.

- Васильєва, Д.В. (2019) Developmental and educational potential of modern mathematics textbooks In: Проблеми сучасного підручника, 14 березня, м. Київ, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) The use of elements of ecology teaching mathematics at the standard level in the lyceums In: Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи : збірник наукових матеріалів ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10-11 жовтня 2019 року, м. Глухів), 10 - 11 жовтня 2019 року, м. Глухів, Україна.

- Васильєва, Д.В. (2019) Multimedia technologies supporting inclusive mathematics teaching in high school In: Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти, 12-13 вересня, м. Херсон, Україна.

- Васильєва, Д.В. (2019) From a young researcher to a young scientist In: Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІI Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти, 21 червня, м. Kиїв, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Mathematics textbook as a representative source of historical information In: Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського) : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. семінару, 15 трав. 2019 р., 15 травня, м. Київ, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Use of electronic mathematics teaching tools in secondary education institutions In: Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019), м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р., 11-12 квітня, м. Черкаси, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Formation of mathematical competence and entrepreneurship of students in the Lyceum In: Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», м. Полтава, 19-20 листопада 2019 р., 19-20 листопада, м. Полтава, Україна. (In Press)

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Continuity in shaping the values ​​of the younger generation In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи" (20 – 21 вересня 2019 року), 14 - 16 вересня 2019 року, м. Одеса, Україна.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Electronic textbook on mathematics Проблеми сучасного підручника, 23. pp. 23-34.

- Васильєва, Д.В. (2019) Обучение на основе исследования In: “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях” матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна, pp. 57-58.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2019) Organization of teaching mathematics in the lyceum at the standard level on the basis of electronic textbooks In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Вашуленко, О.П. (orcid.org/0000-0002-4972-6246) and Сердюк, Е.Г. (2019) Principles of selection of exercise systems to the lyceum geometry textbook Проблеми сучасного підручника (23). pp. 47-55. ISSN 2411-7447

- Вашуленко, О.П. and Сердюк, Е.Г. (2019) The principle of individualization of geometry teaching at the level of the standard in the lyceum Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік. pp. 175-176. ISSN 978-966-644-524-0

Л

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Семко, Лариса Петрівна (orcid.org/0000-0002-7581-3378) (2019) Methodical aspects of studying computer science in lyceum at the standard level Наукові записки Серія: Педагогічні науки, 1 (177). pp. 212-216. ISSN 2415-7988

С

- Семко, Лариса Петрівна (2019) Methodical features of computer science education at the lyceum at the standard level In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка»(18-22 лютого 2019 року) КУЕП ПДАА, м. Полтава, Україна, pp. 406-410.

- Семко, Лариса Петрівна (2019) Development of methodological manuals on informatics for lyceums at the standard level In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 109-110. ISBN 978-966-644-469-4

- Семко, Лариса Петрівна (2019) Development of information competences in computer science lessons In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція Соціокультурні та психологічні виміри ставлення особистості (26-27 вересня 2019 року) ФОП Вишемирський, м. Херсон, Україна, pp. 285-289. ISBN 978-617-7783-21-2

- Семко, Лариса Петрівна (2019) Information and communication technologies as a means of increasing the effectiveness of learning In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми природничої освіти: технології та інновації" (14-24 жовтня 2019 р., м. Кропивницький) Мачулін, м. Харків, Україна, pp. 41-44. ISBN 978-617-7767-79-3

- Семко, Лариса Петрівна (2019) Implementation of competency approach in computer science lessons In: IX Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" Кропивницький РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький, Україна, pp. 75-77.

- Семко, Лариса Петрівна and Лапінський, В.В. (2019) Features of planning the educational process of computer science in the 11th grade Комп'ютер у школі та сім'ї, 3 (155). pp. 52-56. ISSN 2307-9851

- Семко, Лариса Петрівна and Смирнова, І. М. (2019) Results of 2019 and prospects for 2020 - opinions of leading representatives of the IT industry of Ukraine Комп’ютер у школі та сім’ї, 4 (156). pp. 53-56. ISSN 2307-9851

This list was generated on Tue Jun 15 15:34:29 2021 EEST.