Items where Division is "Laboratory of Psychological Support for Children with Special Educational Needs" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2022) Inclusive education and national principles of education and development of children with special educational needs In: Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи: зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2-3 червня 2022 р. . Університетська думка, м. Тернопіль, Україна, pp. 180-182.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2022) Early correction of the development of children with special educational needs as a prerequisite for the effectiveness of their inclusive education In: Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (21–22 січня 2022 р., м. Одеса) . ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 71-74.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2022) Inclusive education of children with special educational needs and psychological and pedagogical diagnostics In: Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р. . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 86-89.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2022) Problems of psychological and pedagogical diagnostics in inclusive and special education In: Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей) : збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27-29 жовтня 2022 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди . ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 171-174.

Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749), Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2022) Organizational and functional models of inclusive resource centers in conditions of decentralization (from work experience) . , м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7118-38-0

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2022) Psychological well-being as an indicator of positive personality functioning In: Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», що проводилася 27 травня 2022 року (14-15). ГО «Європейська наукова платформа», ТОВ «International Centre Corporative Management», м. Вінниця, Україна - м. Відень, Австрія, pp. 561-564. ISBN 979-8-88526-799-1

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2022) Modern approaches in public policy to the education of children with intellectual disabilities Інноваційна педагогіка, 2 (44). pp. 55-59. ISSN 2663-6085

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2022) The role and place of psychological aid for internally displaced families during martial law Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія», 1. pp. 21-27. ISSN 2786-5681

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2022) Main aspects of the content of the course from the regulatory and legal principles of the implementation of inclusive education In: Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей) : збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27-29 жовтня 2022 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди . ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 179-180.

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324) (2022) Organizational problems regarding psychological support for children with intellectual disabilities from internally displaced families In: Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи: зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2-3 червня 2022 р. . Університетська думка, м. Тернопіль, Україна, pp. 202-206.

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324) (2022) Social and pedagogical aspects of interaction with a child with special educational needs in a crisis situation In: Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 21 жовтня, 2022 р. . Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, pp. 172-173. ISBN 978-617-8037-94-9

- Коритчук, Н. (orcid.org/0009-0006-3983-8363) and Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2022) General principles of the organization of psychological first aid to victims in emergency situations Вісник студентського наукового товариства факультету права, публічного управління та адміністрування, 1. pp. 74-78.

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) (2022) Technologies for raising the professional competence of pedagogical workers in inclusive education In: Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей) : збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 27-29 жовтня 2022 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди . ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 261-264.

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2022) From the experience of studying the practice of implementation of inclusive education of children with special educational needs in Ukraine Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету (37). pp. 137-141. ISSN 2663-5682

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2022) Organizational principles of remote work with a child with special speech needs during martial law In: Трансформаційні процеси соціально-гуманітарної сфери сучасної України в умовах війни: виклики, проблеми та перспективи: зб. Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2-3 червня 2022 р. . Університетська думка, м. Тернопіль, Україна, pp. 214-216.

This list was generated on Thu Jun 20 08:34:18 2024 EEST.