Items where Division is "Laboratory of methods of vocational education and training methodology" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | К | М | П | Р | С
Number of items: 58.

А

- Артюшина, М.В. (2014) Innovation activity in the vocational education: the concept, approaches, technologies «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 1 (37). ISSN 2076-8184

- Артюшина, М.В. (2014) Взаємозв'язок методології, методів та методик в організації експериментальної роботи [Video] (Unpublished)

Б

- Бородієнко, О.В. (2014) Система розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів з продажу телекомунікаційних послуг та обслуговування абонентів Професійна освіта: проблеми й перспективи (6). pp. 14-19.

- Бородієнко, О.В. (orcid.org/0000-0001-9133-0344) (2014) Коучинг як особистісно-розвивальна технологія. Особливості застосування коучингового підходу в процесі прозвитку професійної компетентності керівників Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 5 до Вип.31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології», 10. pp. 19-26.

- Бородієнко, О.В. (2014) The Development System of Departments of Communications Sales Service Heads’ for the Realization of Performance Management Approach Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16 «Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики", 24 (34). pp. 90-95.

- Бородієнко, О.В. (2014) Проблема впровадження системи мультиплікації знань на підприємствах галузі зв’язку In: Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м.Київ, Україна, pp. 50-53.

- Бородієнко, О.В. (2014) Бизнес-симуляция VS традиционные педагогические технологии: эффекты использования Образовательные технологии (4). pp. 77-84. (In Press)

- Бородієнко, О.В. (2014) The model of department's of communications sales service heads professional development for the realization of control function with coaching approach Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць (44). pp. 93-97.

- Бородієнко, О.В. (2014) Innovative technologies of managers' professional competence development Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 9. pp. 60-75.

- Бородієнко, О.В. (2014) E-learning in the managers' of telecommumication sale servise and customer servise departments' system of professional development In: Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх ITEA-2014» (26 листопада 2014 р.). Збірка праць. Частина 1., м.Київ, Україна.

- Бородієнко, О.В. and Музичко, Л.В. (2014) Методологічні засади використання інструментів коучингу в сучасній професійній освіті In: VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 1 листопада 2014 року, м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

- Бородієнко, О.В. and Музичко, Л.В. (2014) Проектування навчальних занять: місце інструментів коучингу In: Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти ГО «Львівська педагогічна спільнота», м.Львів, Україна, pp. 91-94.

- Білоконь, Я.Ю. (2014) Methodological aspects of credit-modular technology in preparing skilled workers trucking industryion in the skilled workers of the agricultural sector In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

В

- Вайнтрауб, М.А. (2014) Technology differentiated instruction in the training of skilled workers trucking industry In: 35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців: історія, сучасність, перспективи ІПО ІПП ДВНЗ "УМО", м. Донецьк, Україна, pp. 40-42.

Г

- Герлянд, Т.М. (2014) Професійна спрямованість загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 167-168.

- Герлянд, Т.М. (2014) Technology contextual learning in the professional development of the future specialist In: Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Вінниця, 26-27 листопада 2014 р.) ТОВ «Нілан ЛТД», м. Вінниця, Україна, pp. 32-35.

- Герлянд, Т.М. (2014) The use of technology in the context of training professional training of future skilled workers In: Освітні інновації: філософія, педагогіка, психологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2014 р. «Мрія», м.Суми, Україна, pp. 28-30.

К

- Кошук, О.Б. (2014) Teaching the basics of using problem-developing technology education in the skilled workers of the agricultural sector In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

М

- Михнюк, М.І. (2014) Contents of functional components of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Педагогіка і психологія професійної освіти, 5. pp. 68-78.

- Михнюк, М.І. (2014) Model of development of professional culture of teachers of special subjects building profile Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 8. pp. 58-64.

- Михнюк, М.І. (2014) Criteria and levels of development of professional culture of teachers of special subjects Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 3 (43). pp. 125-132.

- Михнюк, М.І. (2014) The types and nature of the functions of the professional culture of special disciplines construction profile of teachers Професійна освіта: проблеми і перспективи, 6. pp. 72-76.

- Михнюк, М.І. (2014) The use of the active methodical system of special disciplines teachers professional culture development Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 4 (46). pp. 175-180.

- Михнюк, М.І. (2014) Ontological characteristics of the professional culture of teachers of special subjects Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 6 (46). pp. 142-149.

- Михнюк, М.І. (2014) Status of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 5 (45). pp. 211-216.

- Михнюк, М.І. (2014) The organization of professional training of the future builders on the basis of project activity Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія, 4 (44). pp. 148-153.

- Михнюк, М.І. (2014) Pedagogical conditions of development of professional culture of special disciplines construction profile of teachers Професійна освіта: проблеми і перспективи, 7. pp. 96-101.

- Михнюк, М.І. (2014) Workshop as a form of exchange of best practices Професійно-технічна освіта, 2. pp. 49-51.

- Михнюк, М.І. (2014) Innovative activity and its influence on the development of professional culture of teachers of special subjects in vocational schools Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Педагогические науки, 45. pp. 90-94.

- Михнюк, М.І. (2014) Pedagogical self-education as a factor of developing professional culture of special subject instructors of vocational schools specializing on construction Професійна освіта: проблеми і перспективи, 5. pp. 59-64.

- Михнюк, М.І. (2014) Methods of study of the problem of the professional culture of special disciplines construction profile of teachers Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Педагогические науки, 4 (48). pp. 90-94.

П

- Пащенко, Т.М. (2014) Innovative technology (modular training) during training of junior specialists Veda a vznik (20). ISSN 978-966-8736-05-6

- Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2014) Case technologies application in skilled workers training Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи, 4. pp. 131-144. ISSN ISBN 978-966-8618-45-2

- Пащенко, Т.М. (2014) Мethodological аspects case-methods in teaching of special disciplines Building profiles Теорія і методика професійної освіти: Електронне наукове видання (5).

- Пащенко, Т.М. (2014) Case technologies in training skilled workers In: Всеукраїнська інтернет-конференція «Педагогічна майстерність викладача у системі професійної освіти» 27.05.2014р. Особистісно-розвивальні педагогічні технології . Професійно-педагогічний коледж імені О.Довженка, м.Глухів, Україна, pp. 8-10.

- Пащенко, Т.М. (2014) Methodical principles of the use case technologies in the training of skilled workers of the construction industry In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік Інститут професійно-технічної освіти НАПН України Особистісно-розвивальні педагогічні технології, 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна.

- Пащенко, Т.М. (2014) Methods of creating educational case studies to prepare future skilled workers ScienceRise: Міжнародний науковий журнал, 9 (14). ISSN 2313-6286 (In Press)

- Пілевич, Оксана Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-9490-5254) (2014) "Culture", "professional culture" as the basic categories of study of professional culture future economist Професійна освіта:проблеми і перспективи, 7. pp. 41-46.

Р

- Романов, Л.А. (2014) Technology of designing tests in the context of improving the control and assessment activities in vocational education Професійна освіта: проблеми і перспективи, 6. pp. 45-50.

- Романова, Г.М. (2014) Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 170-176. ISSN 978-966-2337-01-3

- Романова, Г.М. (2014) Особливості підготовки педагогів професійного навчання до проектування інноваційних технологій In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 114-115.

- Романова, Г.М. (2014) Проектування технологій професійного навчання майбутніх кваліфікованих робітників Професійно-технічна освіта : науково-методичний журнал (62). pp. 47-64.

- Романова, Г.М. (2014) Мотивація навчання Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана (КНЕУ), м. Київ, Україна.

- Романова, Г.М. (2014) Висновки. Навчально-практичне видання / [Л. О. Савенкова, М. В. Артюшина, Г. М. Романова та ін.] . Організація навчального процесу. p. 319. ISSN 978-966-483-864-8

- Романова, Г.М. (2014) Проектування викладачами навчальних технологій як перспективний напрям інноваційного розвитку вищої економічної освіти Навчально-практичне видання. Організація навчального процесу. pp. 31-47. ISSN 978-966-483-864-8

- Романова, Г.М. (2014) Про організацію проведення формувального етапу дослідження НДР за темою "Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» In: Вчена рада Інституту професійно-технічної рсвіти НАПН України (лютий 2014), м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті In: XII міжнародна конференція "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців". (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Модель проектування технологій професійного навчання In: Семінар-практикум "Проектування технологій професійного наввчання майбутніх кваліфікованих робітників. (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Проектування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті In: Звітр.ня науково-практична конференція за 2013 р. Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Стан проведення формувального етапу дослідження НДР за темою "Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті» In: Семінар "Теоретичні основи експериментальної діяльності в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України". (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Відеозвіт про круглий стіл «Проблеми та перспективи підготовки майбутніх педагогів професійного навчання до застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій» [Video] (Unpublished)

- Романова, Г.М. (2014) Проектування навчальних технологій як складова професійної самореаліїації педагога In: педагогічна майтерність викладача у системі професійної освіти Глухівського НПУ, м.Глухів, Україна, pp. 6-8.

- Романова, Г.М. (2014) Development readiness teaching staff of vocational schools to introduce personal and developmental learning technologies Науковій вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 8. pp. 105-113. ISSN 2223-5752

- Романова, Г.М. (2014) Methodological aspects of training teachers of vocational schools to use personal and developmental teaching technologies EDUKACJA RYNEK PRACY. pp. 297-304. ISSN 978-83-61601-50-0

- Романова, Г.М. (orcid.org/0000-0002-2388-6997), Артюшина, М.В., Білоконь, Я.Ю., Дремова, І.Б., Кошук, О.Б., Мося, І.А. (orcid.org/0000-0001-7641-3352) and Пащенко, Т.М. (orcid.org/0000-0002-7629-7870) (2014) Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників [Teaching Resource]

- Романова, Г.М., Лузан, П.Г. (orcid.org/0000-0002-8853-9275), Манько, В.М. and Нестерова, Л.В. (2014) Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників Technical Report. ТОВ "НВП Поліграфсервіс", м. Київ, Україна.

- Ростока, Марина Львівна (orcid.org/0000-0002-1891-5482) (2014) Formation of professional competence of future accounting clerks for registration of accounting data (summary of contents) [Teaching Resource]

С

- Слатвінська, О.А. (2014) Use of innovative learning technologies while forming students ecological competence at vocational schools Педагогіка і психологія професійної освіти, 4. pp. 97-104. ISSN 2218-5186

This list was generated on Tue Jun 15 05:22:53 2021 EEST.