Items where Division is "Department of Foreign Language Teaching" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | П | Р | Я
Number of items: 33.

Г

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) The criteria for evaluating the formation of intercultural foreign language communicative competence of grades 7-9 students of general secondary education institutions In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» (17 - 19 травня 2023 року, м. Запоріжжя) , 2 (54). Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Formation of cultural competence of grades 7-9 students of general secondary education institutions in the foreign language educational process In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 38-40. ISBN 978-966-644-729-9

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) The system of exercises and tasks as a means of forming the mechanisms of foreign language communication for students of gymnasium grades 7-9 In: Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції , 3 . Редакційно-видавничий центр Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне, Україна, pp. 48-50.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) A cultural approach to constructing a system of exercises and tasks for the formation of mechanisms of foreign language communication among gymnasium students In: Методи компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (28 вересня 2023 р., м. Київ) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 89-91. ISBN 978 – 966 – 644 – 651 - 3

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Approaches to building a system of exercises and tasks as means of forming foreign language communication mechanisms In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 170-171. ISBN 978-966-644-753-4

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Principles of building a system of exercises and tasks for the formation of foreign language communication mechanisms Проблеми сучасного підручника (31). pp. 61-71. ISSN 2411-1309

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2023) Didactic and methodological principles of building a system of exercises and tasks for the formation of mechanisms of students' foreign language communication In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 177-178. ISBN 978-966-644-622-3

Д

- Довбищенко, Федір (orcid.org/0009-0002-6820-1055) (2023) Mechanisms of forming the experience of reading in the French language of gymnasium students: to the question of exercises and tasks Проблеми сучасного підручника (31). pp. 96-108. ISSN 2411-1309

- Довбищенко, Федір (orcid.org/0009-0002-6820-1055) (2023) Creation of pre-text exercises in French for students of grades 7-9 of GSEI of Ukraine: suggestions for improvement In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 185-187. ISBN 978-966-644-753-4

- Довбищенко, Федір (orcid.org/0009-0002-6820-1055) (2023) Requirements for pre-text exercises in the content of school textbooks of the French language for grades 7–9 In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 180-182. ISBN 978-966-644-622-3

П

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2023) Experience in designing the content of foreign language curricula for general secondary education institutions of Ukraine In: Березневий науковий дискурс 2023 на тему: «Детермінанти посилення ролі освіти у повоєнному відновленні України». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції для освітян (м. Чернігів, 22 березня 2023 року) . ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», м. Чернігів, Україна, pp. 25-27. ISBN 978-617-95224-8-2

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2023) The impact of telecommunications on the psychology of a modern teenager and the strategies of educational activities In: Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 червня 2023 року м. Київ . Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 56-58. ISBN 978-966-931-286-0

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Пасічник, Олена Олексіївна (orcid.org/0000-0003-0792-2406) (2023) CLIL technology as a means of enhancing competence-oriented nature of foreign language acquisition: foreign experience and Ukrainian perspectives Проблеми сучасного підручника (30). pp. 134-148. ISSN 2411-1309

Р

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Competence-oriented learning of foreign language communication of students of general secondary education institutions as a phenomenon of the educational foreign language communicative environment In: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІV: Виміри сталого розвитку в теорії та практиці . Посвіт, м. Конін, Польща - м. Ужгород, Україна - м. Перемишль, Польща - м. Херсон, Україна, pp. 65-67. ISBN 978-617-8003-18-0

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Indicators of formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students In: «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції . Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 106-109.

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Technology of competence-oriented foreign language communication training of students in general secondary education institutions by means of speech situations Український педагогічний журнал, 1. pp. 96-111. ISSN 2411-1317

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Typology of exercises and tasks for the formation of students' ability to communicate in a foreign language in the conditions of an educational foreign language communicative environment In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» (17 - 19 травня 2023 року, м. Запоріжжя) , 2 (54). Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна. ISBN 2223-4551

Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Organization of professional activities of foreign language teachers under martial law . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 54-61. ISBN 978-966-644-737-4

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Foreign language educational communicative environment as a means of integrated formation in gymnasium students the mechanisms of communication and familiarity with the culture of the country, which language is learned Український педагогічний журнал, 3. pp. 187-196. ISSN 2411-1317

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Peculiarities of activities of foreign language teachers in the conditions of martial law and post-war law In: Global Society in Formation of New Security System and World Order: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, July 27-28, 2023 . FOP Marenichenko V.V., с. Dnipro, Ukraine, pp. 329-332. ISBN 978-617-8293-14-7

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Concepts of creating an educational foreign language communicative environment in the conditions of competence-oriented learning of foreign language communication of general secondary education institutions students In: Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, August 3-4, 2023 . FOP Marenichenko V.V., м. Дніпро, Україна, pp. 418-420. ISBN 978-617-8293-07-9

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Methodological recommendations on the organization of professional activities of foreign language teachers in wartime and postwar conditions In: Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Тернопіль, 7 липня, 2023 р. . Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, pp. 181-185. ISBN 978-617-8126-37-7

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) The essence, goals and functions of educational foreign language communicative environment (based on problem research materials) In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 265-269. ISBN 978-966-644-753-4

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Didactic and methodological essence of educational foreign language communicative environment in general secondary education institutions In: Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 05-06 жовтня 2023 року) . ФОП Осадца Ю.В., м. Тернопіль, Україна, pp. 224-226.

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2023) Didactic and methodological approaches to the formation of the readiness of gymnasium students to master foreign language communication In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 175-177. ISBN 978-966-644-622-3

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) and Ахмад, Олена Рудольфівна (orcid.org/0009-0009-7943-7830) (2023) Didactic and methodological concepts of constructing the content of arabic language textbooks for schools of ukraine: from work experience Проблеми сучасного підручника (31). pp. 186-200. ISSN 2411-1309

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Коваленко, О. Я. (orcid.org/0000-0001-8174-1780), Шопулко, М. Н. (orcid.org/0009-0002-9816-0581), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X), Довбищенко, Федір (orcid.org/0009-0002-6820-1055), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Teaching foreign languages in gymnasium: A digest of methodological materials for teachers of foreign languages [Teaching Resource]

Я

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Ways of controlled interaction with the participants of the educational process in the conditions of distance learning In: Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 червня 2023 року м. Київ . Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 195-199. ISBN 978-966-931-286-0

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Peculiarities of formation of 7th-grade students' key competencies in the process of learning foreign languages. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» (17 - 19 травня 2023 року, м. Запоріжжя) , 2 (54). Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна. ISBN 2223-4551

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Peculiarities of conducting additional monologic training in basic school In: Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Internet Conference, August 3-4, 2023 . FOP Marenichenko V.V., с. Dnipro, Ukraine, pp. 556-558. ISBN 978-617-8293-07-9

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Learning monological speaking in foreign language to 7–9 grades students of gymnasiums using competency-based learning technologies Український педагогічний журнал, 3. pp. 235-245. ISSN 2411-1317

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Technology of formation of foreign language monologue speaking skills of 7th-9th grade gymnasium students In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 318-322. ISBN 978-966-644-753-4

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2023) Peculiarities of the implementation of communicative functions in the process of teaching foreign language monologue speech of students of 7-9 grades of gymnasium In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 182-183. ISBN 978-966-644-622-3

This list was generated on Tue May 28 16:19:03 2024 EEST.