Items where Division is "Department of Foreign Language Teaching" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | Г | К | П | Р | Я
Number of items: 42.

P

- Polonska, T.K. (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Factors influencing the efectiveness of foreign language teaching to students of gymnasiums in grades 5–6 according to competence-based approach In: The ІІ International Scientific and Practical Conference «Modern issues of practice and theory», January 17 – 19 . European Conference, с. London, Great Britain, pp. 231-236. ISBN 978-9-40364-502-5

- Polonska, T.K. (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Psychological features of younger adolescents as an important factor in teaching foreign languages In: The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of development science and practice», February 14 – 16 . European Conference, с. Boston, USA, pp. 187-190. ISBN 978-9-40364-507-0

Г

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Personality-oriented approach to the formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students In: The ХVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», April 26 – 29, 2022 . International Science Group, с. Athens, Greece, pp. 456-458. ISBN 979-8-88526-740-3

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Preparing students for the use of speech situations in foreign language lessons in the 5th grade of gymnasium In: Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції . Видавництво СумДПУ імені А. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 141-143.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Formation of cultural competence of 5-6 grade students in the foreign language educational process of general secondary education institutions In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІІІ Міжнародної онлайн-конференції, 19 травня 2022 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 150-151. ISBN 978-966-644-613-1

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) QR code as a component of a foreign language school textbook In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конференції., м. Київ, 20-21 квітня 2022 р. , 2 . Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна, p. 84. ISBN 978-966-602-348-6

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Methodical approaches to creating exercises and tasks for students of grades 5–6 in the conditions of competence-oriented foreign language learning In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 255-257. ISBN 978-966-644-616-2

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) A cultural approach to the creation of exercises and tasks for the organization of foreign language situational communication of 5th-6th grades gymnasium students In: Наука, освіта, технології і суспільство: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 12 листопада 2022 р.) , 1 . ЦФЕНД, м. Житомир, Україна, pp. 13-14.

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Methodological principles of creating a system of situational tasks for the formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 40-41. ISBN 978-966-644-627-8

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Проблеми сучасного підручника (29). pp. 52-60. ISSN 2411-1309

- Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Assessment of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students in the competence dimension Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки, 3 (2) (50). pp. 157-163. ISSN 2410-0897

К

- Коваленко, О.М. (orcid.org/0000-0001-8174-1780) (2022) Development of the ability of general secondary educational institutions 5th grade students for foreign language situational communication by means of educational and speech situations In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 41-42. ISBN 978-966-644-627-8

- Коваленко, О.М. (orcid.org/0000-0001-8174-1780) (2022) Types of communicative tasks for the formation of students' ability to situational foreign language communication (English language) 5th grade Іноземні мови в школах України, 4-6 (118). pp. 20-23.

- Коваленко, О.М. (orcid.org/0000-0001-8174-1780) (2022) The formation of the ability to situational communication in English by means of speech situations The 8th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 29-31, 2022). pp. 603-607. ISSN ISBN 978-966-8219-86-3

- Коваленко, О.М. (orcid.org/0000-0001-8174-1780) (2022) Didactic and methodological concepts for forming intercultural communicative competence in 5th graders in general secondary education institutions by means of learning speech situations Педагогічна освіта: теорія і практика (33). pp. 87-96. ISSN 2309-9763

П

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2022) Selecting Lexical Minimum for Foreign Language Acquisition in Secondary School: History, Modern Trends, Perspectives Український педагогічний журнал, 1. pp. 98-106. ISSN 2411-1317

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) (2022) Rational strategies for mastering competence-oriented content of foreign language learning by students of 5-6 grades of gymnasiums In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 42-44. ISBN 978-966-644-627-8

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Пасічник, Олена Олексіївна (orcid.org/0000-0003-0792-2406) (2022) Forming Intercultural Communicative Competence of 5-6 Grade Students in Monologues Наукові інновації та передові технології, 4 (6). pp. 150-163. ISSN 2786-5274

- Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Пасічник, Олена Олексіївна (orcid.org/0000-0003-0792-2406) (2022) Some Aspects of Organising the Process of Foreign Language Learning in the Conditions of Martial Law In: Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти" . Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький, Україна.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Model curriculum and curriculum in foreign languages for 5–6 grades of general secondary education: common and distinctive features In: The І International Science Conference «Multidisciplinary academic explorations», January 10 – 12 . European Conference, с. Amsterdam, Netherlands, pp. 91-93. ISBN 978-9-40364-501-8

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org//0000-0002-5717-1041) (2022) Comparative analysis of model curricula in foreign languages for grades 5-9 of general secondary education institutions In: The 7th International scientific and practical conference "Topical issues of modern science, society and education" (January 29-31, 2022) . SPC "Sci-conf.com.ua", с. Kharkiv, Ukraine, pp. 993-1000. ISBN 978-966-8219-85-6

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Basic model of formation of gymnasium students' critical thinking in the process of mastering a foreign language In: The V International Scientific and Practical Conference «Theoretical and applied aspects of the application of modern science», February 7 – 9, Tokyo, Japan . European Conference, с. Tokyo, Japan, pp. 295-299. ISBN 978-9-40364-505-6

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Critical thinking as a technology of competence-oriented teaching foreign languages to gymnasium students in grades 5–6 Український педагогічний журнал, 1. pp. 70-79. ISSN 2411-1317

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) The problem of clip thinking of gymnasium students in the process of learning a foreign language In: Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 1, 2022 , 2 . European Scientific Platform, с. Kraków, Republic of Poland, pp. 51-53. ISBN 978-1-68564-132-0

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Formation of the XXI century skills of gymnasium students by means of a foreign language In: The VII International Scientific and Practical Conference «Science, trends and perspectives of development», February 21 – 23 . European Conference, с. Budapest, Hungary, pp. 180-183. ISBN 978-9-40364-506-3

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Mental map as an effective means of developing students' critical thinking in foreign language lessons in grades 5-6 of gymnasium In: Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 22, 2022 , 3 . European Scientific Platform, с. Chicago, USA, pp. 26-28. ISBN 979-8-88526-804-2

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Development of critical thinking of gymnasium grades 5 – 6 students in the process of learning a foreign language Іноземні мови в школах України, 1 (113). pp. 10-13.

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Classification of exercises for auditory skills of gymnasium students in the process of competence-oriented learning of a foreign language In: The 2nd International scientific and practical conference "Modern research in world science" (May 15-17, 2022) . SPC "Sci-conf.com.ua", c. Lviv, Ukraine, pp. 809-815. ISBN 978-966-8219-86-3

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Regarding the development of critical and systematic thinking of gymnasium students in foreign language lessons In: The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022) . SPC “Sci-conf.com.ua”, с. Lviv, Ukraine, pp. 557-563. ISBN 978-966-8219-86-3

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) The role of speech exercises in the formation of students' communicative competence in writing in foreign language lessons gymnasium grades 5-6 In: The 3rd International scientific and practical conference “Modern research in world science” (June 12-14, 2022) . SPC “Sci-conf.com.ua”, с. Lviv, Ukraine, pp. 1003-1010. ISBN 978-966-8219-86-3

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Some aspects of competence-oriented teaching of foreign language communication of students of gymnasium grades 5-6 In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 39-40. ISBN 978-966-644-627-8

- Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099) and Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) (2022) Formation of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium grades 5-6 students: methodical recommendations [Teaching Resource]

Р

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2022) The most important scientific results of the study In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 32-33. ISBN 978-966-644-627-8

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2022) The technology of using speech situations as a means of competence-oriented learning of foreign languages for students of gymnasium grades 5-6 In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 34-37. ISBN 978-966-644-627-8

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2022) Didactic and methodological concepts of the organization of the Spanish language learning process in 5 classes of general secondary education institutions: a situational approach Іноземні мови в школах України, 2-3 (115). pp. 2-6.

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) (2022) School textbook of a foreign language: design, construction, approval Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) and Буренко, Валентина (2022) Technology of creation and use of speech situations as means of competence training of foreign language communication of general secondary education institutions students Іноземні мови в школах України, 1 (113). pp. 2-9.

- Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925) and Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041) (2022) Features of teaching a foreign language to 5-6 grade students of gymnasium with clip thinking Український педагогічний журнал, 2. pp. 95-104. ISSN 2411-1317

Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X), Пасічник, Олександр Сергійович (orcid.org/0000-0002-0665-2099), Коваленко, О.М. (orcid.org/0000-0001-8174-1780) and Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2022) Methodology of competence-oriented teaching of foreign languages for students of 5-6 grades of gymnasiums : methodical guide . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-638-4

Я

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2022) Peculiarities of the use of speech situations as means of teaching foreign language communication in the process of competence-oriented education of students of 5-6 grades of gymnasiums In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 44. ISBN 978-966-644-627-8

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2022) Peculiarities of learning to communicate in German for 5th grade students by means of interactive technologies Іноземні мови в школах України, 4-6 (118). pp. 16-19.

- Яковчук, Михайло (orcid.org/0000-0002-2474-6056) (2022) System of speech situations for competence-oriented learning of foreign languages communication for students of the 5th class in general secondary education institutions Український педагогічний журнал, 3. pp. 127-136. ISSN 2411-1317

This list was generated on Tue May 28 05:41:35 2024 EEST.