Digital Library NAES of Ukraine

Items where Division is "Department of Philosophy and Adult Education" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

- Illiakhova, Maryna (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Creative activity of personality in the context of formation of educational models Молодий вчений, 3 (67). ISSN 2304–5809

- Illiakhova, Maryna (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Systematization of the creativity development methods of scientific and pedagogical workers in the postgraduate education system Інноваційна педагогіка, 1 (12). pp. 91-95. ISSN 2663-6085

- Ілляхова, М.В. (2019) Praxeological component in the structure of creativity of scientific and pedagogical workers Вісник післядипломної освіти. Серія Педагогічні науки, 7 (36). pp. 55-69. ISSN 2218-7650

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Innovaitive activity in the creativity structure of scientific and pedagogical workers Молодий вчений, 2/1 (66). pp. 101-106. ISSN 2304–5809

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Continuing professional development of scientific pedagogical workers in in the context of European educational space development Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки, 1 (157). pp. 55-60. ISSN 2663-9114

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Тheoretical and methodological aspect of the formation of a creative model of education Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 66 (5). pp. 95-99. ISSN 2311-5491

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Оrganizational and pedagogical conditions for the development of professional creativity of scientific and pedagogical workers Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 67 (5). pp. 95-99. ISSN 2311-5491

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Сonceptualization of the notion «kayros» in the context of professional development of the creativity of scientific and pedagogical workers Актуальні питання мистецької педагогіки, 9. pp. 28-34. ISSN 2413-5402

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Тhe structure of the creativity of scientific and pedagogical workers Педагогічні науки (87). pp. 52-58. ISSN 2413-1865

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Сreativity and artistry: definitions of concepts Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (23). pp. 95-100. ISSN 2308-4855

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Сreative practices in continuous professional development of scientific and pedagogical workers Український педагогічний журнал, 2. ISSN 2411-1317

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Specifics of development a creativity of scientific and pedagogical staff in the system of postgraduate education The Unity of Science, 1. ISSN 9091-1792

- Кравчинська, Т.С. (2019) Pedagogy of partnership: personality respect Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 4. pp. 333-335.

- Кравчинська, Т.С. (orcid.org/0000-0002-7521-3508) (2019) Formation of civil competence of the pedagogue of the New Ukrainian School Вісник післядипломної освіти. Серія "Педагогічні науки", 8 (37). pp. 74-88. ISSN 2218-7650

- Кравчинська, Т.С. (2019) Results of the research of professional development of methodists of regional (city) methodical cabinets (centers) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (70). pp. 151-155. ISSN 2311-5491

- Левченко, В.В. (2019) Psychological support for the formation of environmental competence of teachers Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (46). pp. 265-268.

- Левченко, В.В. (2019) Рsychological support of formation of professional identity in the changes of change Теоретичні і прикладні проблеми психології, 3 (50). pp. 196-207. ISSN 2219-2654

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2019) Results of professional development of primary school teachers in the system of methodological work of general secondary education institutions Virtus, 31. pp. 107-110. ISSN 2415-3133

- Махновець, Юлія Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-5696-3939) (2019) Сriterions and indicators of level professional development of primary school teachers in the system of methodological work of general secondary education institutions Інноваційна педагогіка, 1 (14). pp. 124-128. ISSN 2663-6085

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2019) Мethodological approaches to the professional development of primary school teachers in the system of methodical work of general secondary education institutions Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 67 (5).

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2019) Providing quality of educational process courses of increasing qualification by various models and forms of education in conditions of open education Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки, 7 (36). pp. 82-88.

- Скрипник, М.І. (2019) From the history of ukrainian court: intelligent and cultural context Методист, 4. pp. 12-33.

- Фарухшина, Марина Шаміліївна (2019) Modern approaches to the teacher's self-marketing as a component of his professional development Методист, 8. pp. 4-12.

Book Section

- Білоусова, Наталя Анатоліївна (orcid.org/0000-0001-6732-426X) (2019) Professional competence of a medical representative: structural analysis In: Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019 , 4 . NGO «European Scientific Platform», с. Cork, Ireland, pp. 67-68. ISBN 978-617-7171-80-4

- Кравчинська, Т.С. (2019) Сriteria and levels of professional development of experts (on a sample of RMC methodological workers) In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІV-ої Всеукраїнської Інтернетконференції 16 жовтня 2019 р. . Агроосвіта, м. Київ, Україна, pp. 88-91.

- Левченко, В.В. (2019) Professional identity as the basis for the self-determination of an adult in conditions of change In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти" . Університет менеджменту освіти, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2019) Іnnovative forms of methodological work as a basis for the professional development of elementary school teachers in the system of methodological work of institutions of general secondary education In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук" , 1 . ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, Україна, pp. 20-23.

- Швень, Я. Л. (2019) Psychological readiness of pedagogical workers to implement the concept of the New Ukrainian School In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти" . ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна. (In Press)

Conference or Workshop Item

- Ілляхова, М.В. (2019) Descriptors of the digital competence of teacher of the New Ukrainian School In: Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Кравчинська, Т.С. (2019) Аccents in forming the civic competence of the teacher of the New Ukrainian School In: Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією 09 квітня 2019 "Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної" і неформальної освіти, 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Левченко, В.В. (2019) Psychological support for the formation of environmental competence In: Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією "Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти", 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2019) Check list "Development of the educational competence of Nursing school teachers in preparation for a lesson in the New Ukrainian school" In: All-Ukrainian educational coworking with online broadcasting "A check list of key competences of the teacher of the new Ukrainian school for formal and informal education", 09.04.2019, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2019) Professional development of the students of advanced training courses in the educational environment of the Virtual Department of Andragogy In: Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019». Колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців», 16 березня 2019 р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2019) Ensuring the quality of the educational process of continuing education courses by distance learning at LMS MOODLE In: Методологічний семінар «Якість освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання», 24 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2019) Ensuring the quality of the educational process of advanced training courses on different models and forms of training on the basis of open content and educational resources of the Department of Philosophy and Adult Education In: Засідання вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 12 лютого 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Скрипник, М.І. (2019) New and actualized words and values expected in the Context of the new Ukrainian school, about language trends in modernization of education: game in word or wordplay In: Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Фарухшина, Марина Шаміліївна (2019) Presentation to Educational Coworking: Checklist on the development of entrepreneurial competence of the New Ukrainian School In: Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією "Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти", 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Швень, Я. Л. (orcid.org/0000-0002-9890-1039) (2019) Readiness of the teacher of the New Ukrainian school for change In: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 24 травня 2019, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581), Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) and Пономаревський, Артемій Станіславович (2019) Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the context of European integration association . Assent Graphics Communications, с. Chicago, USA.

Teaching Resource

- Єрмоленко, А.Б., Ілляхова, М.В., Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Мирошніченко, О.О., Просіна, О.В., Сидоренко, В.В., Скрипник, М.І., Фарухшина, Марина Шаміліївна and Швень, Я. Л. (2019) Professional development of pedagogical, scientific and pedagogical workers and heads of educational institutions of the field of knowledge 01 "Education" in the system of professional development. Part 1 [Teaching Resource]

- Сидоренко, В.В., Єрмоленко, А.Б., Ілляхова, М.В., Фарухшина, Марина Шаміліївна and Швень, Я. Л. (orcid.org/0000-0002-9890-1039) (2019) Professional development of pedagogical, scientific and pedagogical workers and heads of educational institutions of the field of knowledge 01 "Education" in the system of professional development [Teaching Resource]

- Центральний інститут післядипломної освіти, ЦІПО (2019) Development of ability to professional self-knowledge of pedagogical, scientific and pedagogical workers in the system of formal and informal education: electronic collection of author's scientific and methodical developments [Teaching Resource]

Other

- Муранова, Н.П. (orcid.org/0000-0003-1527-0989) (2019) The greatness of the soul of Man is like the Sun ТОВ «Юрка Любченка», м. Київ, Україна.

This list was generated on Thu Jul 25 10:49:41 2024 EEST.