Items where Division is "Department of Philosophy and Adult Education" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

- Ілляхова, М.В. (2014) The essence and specificity of creative activity in the system of lifelong learning Вісник післядипломної педагогічної освіти, 10 (23). pp. 37-46.

- Ілляхова, М.В. (2014) The dynamics of the creative process in measurements synergy Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ. pp. 31-37.

- Ілляхова, М.В. (2014) Andragogical principles of training teachers to work with gifted children Проблеми підготовки сучасного вчителя, 4. pp. 167-177.

- Ілляхова, М.В. (2014) Dynamics of the creative process in perspective of synergetics Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ. pp. 31-37.

- Ілляхова, М.В. (2014) Gistand specificity of creative activity in continuing education Вісник післядипломної педагогічної освіти, 10 (23). pp. 37-46.

- Ілляхова, М.В. (2014) The development of creative competences in system of continuous education In: Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівних навчальних закладів» . НАПН України, Ун-т менедж. освіти, м.Київ, Україна, pp. 27-28.

- Ілляхова, М.В. (2014) Andragogical principles of formation of creative personality Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-20 вересня 2014 року, м. Київ. pp. 252-259.

- Ілляхова, М.В. (2014) Тhe draft of andragogy: overcoming divergence postnonclassical educational practics Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди», 4 (31). pp. 314-320.

- Ілляхова, М.В. (2014) Formation of creative competencies as a basis for the development of innovative economy Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (10 – 12 травня 2014 року, Львів). pp. 145-153.

Ілляхова, М.В. (2014) Modus andragogics synergistic model in education . Ін-т обдаров. дитини НАПН України, м.Київ, Україна.

Ілляхова, М.В. (2014) Synergy creation in the image of temporality . Ін-т обдаров. дитини НАПН України, м.Київ, Україна.

- Кравчинська, Т.С. (2014) Motivation of professional teaching staff as a management function Нові технології навчання, 80. pp. 40-51.

- Кравчинська, Т.С. (2014) Мanagement motivation of professional activity of pedagogical workers: basic theoretical approaches Вісник післядипломної освіти, 10 (23). pp. 77-88.

- Левченко, В.В. (2014) Philosophical and psychological aspects of the study of ecological thinking Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля, 1 (33). pp. 212-218.

- Любченко, Н.В. (2014) Some aspects of the individual trajectory of improve the professional competence of scientific-pedagogical personnel of higher education in terms of strengthening the competence approach in education Нова педагогічна думка, 3 (79). pp. 39-44.

- Наумова, Вікторія Юріївна (2014) Phenomenon of emotional burnout Освіта дорослих: енциклопедичний словник. p. 443.

Сидоренко, В.В. (2014) Regulation "On the pedagogical coaching in post-graduate education" . Витоки, м.Донецьк, Україна.

- Сидоренко, В.В. (2014) Professionally significant components of pedagogical skills of teachers Ukrainian language and literature in response to the civilizational and historical and educational imperatives of the XXI century Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» (29). pp. 90-96.

- Сидоренко, В.В. (2014) Tech cooperative learning in the formation of the communicative competence of pupils of 5-7 classes (didactic tools) Українська мова і література в школі, 8. pp. 8-15.

- Сидоренко, В.В. (2014) Organizational and scientific and methodological foundations for the implementation of technology in teaching coaching postgraduate education Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 10 (31/4). pp. 300-306.

- Сидоренко, В.В. (2014) Linguodidactic technology cooperative learning: a retrospective analysis Українська мова і література в школі (7). pp. 19-26.

- Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) (2014) Pedagogical coaching as an innovative technology scientific and methodological support for professional and personal development of teachers in the system of postgraduate education Наукова скарбниця освіти Донеччини, 3 (14). pp. 13-19.

- Сидоренко, В.В. (2014) Tech cooperative learning as a means of creating productive student-communicant in terms of lifelong language learning In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2014 рік Методика навчання української мови . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 206-208.

This list was generated on Thu Jun 20 02:41:24 2024 EEST.