Items where Division is "Department of Open Education and Scientific Information Systems" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Г | К | Л | М | Н | П | С | Ш | Я
Number of items: 42.

І

- Іванова, С.М. (2016) Use of the Digital Library NAES of Ukraine as a means of informational and analytical support for scientific research In: Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-6.

- Іванова, С.М. (2016) Organizational pedagogical ICT support for scientific activities using the system eprints In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 149-150.

- Іванова, С.М. (2016) Information and analytical support of scientific and pedagogical research (foreign and domestic experiences) Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (53). pp. 164-177. ISSN 2076-8184

- Іванова, С.М. (2016) Experience in the use of electronic systems of open access to information and analytical support research In: "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, p. 31.

- Іванова, С.М. and Кільченко, А.В. (2016) Monitoring of the use of web resources "Digital library NAES of Ukraine" by means of Google Analytics for 2012-2015 In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2016): Черкасчи, 12-14 травня 2016 р . ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, pp. 99-100.

А

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2016) Domestic experience in the use of the Moodle system for designing multimedia electonic educational resources for language disciplines In: Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року . КНЛУ, м. Київ, Україна, pp. 585-586.

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2016) The use of the MoodleCloud system for studying language disciplines In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 8-9.

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2016) Analysis of the terminological device of the research designing multimedia electronic educational resources from language disciplines on the basis of the Moodle system Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 54. pp. 74-78. ISSN 2411-5983

Г

- Гальчевська, О.А. (2016) The Features of Mobile Access Using to Scientometric System Google Scholar for Monitoring in the Implementation of Scientific and Pedagogical Researches. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 1 (83). pp. 35-42. ISSN 2076-6173

К

- Коваленко, О.М. (2016) On the use of electronic social networks for music self-education Adults In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції . Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 198-199.

- Коваленко, О.М. (2016) Information support of musical self-education adults means of electronic social networks Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції. pp. 77-82.

- Коваленко, О.М. (2016) Features of using digital audio workstations designed for creating electronic music in conditions of informal adult education Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (53). pp. 178-196. ISSN 2076-8184

- Коваленко, О.М. (2016) On the school of electronic music or why to go to study? In: «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . НАУ, м. Київ, Україна, p. 37.

- Коваль, Т.І. and Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2016) Using of the Moodle system for creation multimedia electronic educational resources for language learning: foreign and domestic experience Педагогічний процес: теорія і практика, 2 (53). pp. 93-99. ISSN 2078-1687

Л

- Лупаренко, Л. А. (2016) Information and analytical monitoring in the "Open Journal Systems" electronic open journal system In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, pp. 47-49.

- Лупаренко, Л. А. (2016) The recommendations of using the research sample of e-journal on the basis of Open Journal Systems platform [Teaching Resource]

М

- Марченко, О.О. (2016) Scientometric analysis and information-analytical systems аccess In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 93-95.

- Марченко, О.О. (2016) Information and analytical support educational research using Google Analytics and digital IDs In: "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . НАУ, м. Київ, Україна, p. 49.

Н

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2016) The main approaches to the use of digital libraries in scientific and pedagogical research In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 99-102.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2016) sing statistical module IRStats2 digital library for information and analytical support scientific and educational research In: VII всеукраїнська науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . НАУ, м. Київ, Україна, p. 56.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2016) Using statistical module IRStats2 Digital Library of the National Academy of educational Sciences of Ukraine: guidelines [Teaching Resource]

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Марченко, О.О. (2016) The system of copyright ORCID identifiers In: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці, і техніці" (ІТОНТ - 2016): Черкаси, 12-14 травня 2016 р . ЧДТУ, м.Черкаси, Україна, pp. 197-199.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Марченко, О.О. (2016) Mein trends of integration ORCID in the scientific and aducational of space Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (56). pp. 192-203. ISSN 2076-8184

П

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2016) The modern state of non-formal adult education in Ukraine in context of European integration processes In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перпективи" . АКУП ПДАА, м. Полтава, Україна, pp. 68-71.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2016) The problems of spiritual and moral development of personality of an adult in the research works of scientists of our country Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універстету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 1. pp. 196-202. ISSN 2311-6382

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2016) The use of social networks for information support of pedagogical research In: Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали науково - практичної інтернет - конференції (Дрогобич, 5 - 7 квітня 2016 року) . Дрогобицький Державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич, Україна, pp. 80-84.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2016) The use of electronic social networking for information support of non-formal adult education In: Інформаційні технології — 2016: зб. тез ІІІ Української кон- ференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ . Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 80-82.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2016) Criteria and indicators of the use of networking technologies of open systems for spiritual and moral development of personality in non-formal adult education In: Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково - практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (10 - 11 листопада 2016 р.) (3). Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна, pp. 59-62.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2016) The information support of the spiritual and moral development of the personality of an adult by means of electronic social networking In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

С

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Биков, В.Ю. (2016) Information and analytical support of scientific and pedagogical research bibliometric based electronic systems In: Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-3.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Одуд, О.А. (2016) Content of educational material special seminars "Cloud informational-analitical technologies in the research process" Information Technologies and Learning Tools, 2 (52). pp. 108-120. ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Одуд, О.А. (2016) Model of Formation of Ph.D. IC-competence Based on Using the Cloud Services of Scientometric Database Google Scholar Information Technologies and Learning Tools, 6 (56). pp. 204-218. ISSN 2076-8184

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Іванова, С.М., Кільченко, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2016) The Using of the Electronic Systems of Open Access for Information and Analytical Support Pedagogical Research Information Technologies and Learning Tools, 5 (55). pp. 136-174. ISSN 2076-8184

Ш

- Шиненко, М.А. (2016) Monitoring the use of website "Library NAPS of Ukraine" with Google Analytics: report for 2015 [Experiment]

Я

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) Experience with the system EDUconference for information support scientific events in the field of pedagogical sciences Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 145-150.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) Use of EDUconference for support of scientific events In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції . Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 213-215.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) On the use of electronic social networking for information to support research In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності . НАУ, м. Київ, Україна, p. 83.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) The use of electronic systems conferences in training personnel education informatization In: ІІI Укр. конф. молодих науковців "Інформаційні технології – 2016" . Ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 1-2.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2016) Recommendations for graduate students and doctoral students on the use of electronic open access systems for conducting dissertation research Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 груд. 2016 р., м. Київ). pp. 45-51.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Коваленко, В.В., Яськова, Н.В. and Кучаковська, Г.А. (orcid.org/0000-0002-4555-896X) (2016) Master class "Using electronic social networks for conducting pedagogical research. Part 1» dated December 15, 2016 [Audio]

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Коваленко, О.М. (2016) Musical self-education of adults in today's information society Освіта та розвиток обдарованої особистості, 10 (54). pp. 28-33. ISSN 2309-3935

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Коваленко, О.М. (2016) Musical self-education of adults in today's information society In: ІІI Укр. конф. молодих науковців "Інформаційні технології – 2016" . Ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 1-2.

This list was generated on Thu Jun 13 22:30:32 2024 EEST.