Items where Division is "Department of Open Education and Scientific Information Systems" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | Г | Ж | К | Л | М | Н | О | П | С | Ш | Щ | Я
Number of items: 54.

І

- Іванова, С.М. (2015) The Using of ЕРrints System as a Tool for Communication and Information Support of Scientific Activities in the Field of Pedagogical Sciences Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Іванова, С.М. (orcid.org/0000-0002-3613-9202) (2015) The Using of ЕРrints System as a Tool for Communication and Information Support of Scientific Activities in the Field of Pedagogical Sciences Doctoral thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

- Іванова, С.М. (2015) Using Eprints as a means of information and communication support for research activities in the field of pedagogical sciences In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Іванова, С.М. (2015) The Scientific Electronic Library of NAPS of Ukraine as a Mean of Informational and Analytical Support of Pedagogical Research Комп'ютер у школі та сім'ї, 6. pp. 38-43.

- Іванова, С.М. (2015) Information and analytical support for scientific activities in the field of educational sciences Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 165-175. ISSN 2076-8184

А

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2015) Review of Moodle plugins for designing multimedia electronic educational resources from language disciplines Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). pp. 103-121. ISSN 2076-8184

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2015) An overview of the PoodLL plugin for language learning in the Moodle system In: Третя міжнародна науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle . КНУБА, м.Київ, Україна, p. 45.

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2015) Review of the software Blueberry Flashback Express to create video lectures In: Звітна наукова конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 92-94.

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2015) Using multimedia electronic educational resources in the study of language disciplines In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: Діалог мов та культур . КНЛУ, м.Київ, Україна, pp. 734-735.

- Аврамчук, Антон Миколайович (orcid.org/0000-0002-2868-0541) (2015) Analysis of research for use electronicmultimedia educational resources in the information and educational environment of higher education institutions Теоретичні питання культури, освіти та виховання (52). pp. 73-79. ISSN 2411-5983

Б

- Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Сороко, Н.В. (2015) Electronic bibliometric system as a tool for information and analytical support of scientific and educational researches Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 91-100. ISSN 2411-4685

Г

- Гальчевська, О.А. (2015) Using of the scientometric platforms in preparation the PhD in pedagogical sciences In: Збірник матеріалів звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, pp. 1-3.

- Гальчевська, О.А. (2015) The criterias and their indicators of selection in scientometric systems in the scientific and pedagogical researches In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,, м.Черкаси, Україна.

- Гальчевська, О.А. (2015) The advantages of using the open access scientometric database Google Scholar in the research Сборник научных трудов II Международной заочной (с онлайн-участием) научно-методической конференции «Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве». pp. 91-95.

- Гальчевська, О.А. (2015) Using the international scientometric databases of open access in scientific research Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО) (23). ISSN 1998-6939

Ж

- Журавська, К.О. (2015) Actuality of digital libraries creation in the higher medical educational institutions of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (47). pp. 124-135. ISSN 2076-8184

К

- Кільченко, А.В. (2015) The creation of a network of electronic libraries in a single academic scientific information space In: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" . Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м.Черкаси, Україна, pp. 226-227.

- Кільченко, А.В. (2015) The network of digital libraries as a basis for the establishment of a single scientific and academic information space In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Кільченко, А.В. (2015) Prospects for the use of electronic systems of open access in scientific institutions In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності . Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 41-42.

- Кільченко, А.В. (2015) The use of open access electronic information systems for pedagogical researches planning in education sphere Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (49). pp. 176-186.

Л

- Лупаренко, Л. А. (2015) Open source electronic journal systems to support the presentation of the results of pedagogical research In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, p. 63.

- Лупаренко, Л. А. (2015) Open Journal Systems as ICT for support the scientific communication in the process of psychological and pedagogical research In: ІX Всеукраїнська науково–практична конференція «Інформаційні технології у професійній діяльності» . Редакційно-видавничий відділ РДГУ, м. Рівне, Україна, pp. 70-71.

- Лупаренко, Л. А. (2015) Особливості використання електронної журнальної системи Open Journal Systems у вітчизняному науково-освітньому просторі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 78-80.

М

- Марченко, О.О. (2015) Quality metadata in electronic systems access In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . НАУ, м.Київ, Україна, pp. 64-65.

Н

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2015) Network statistics Electronic Libraries agencies NAPS Ukraine In: З питань ведення Електронної бібліотеки НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2015) Statistic processing of the information resources In: Cемінар з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН України: статистичне опрацювання інформаційних ресурсів, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2015) Case studies of technology in teaching staff use electronic services of public access In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» . НАУ, м.Київ, Україна, pp. 75-76.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) (2015) Case-methodology for training the scientific pedagogical staff for services of a digital library Інформаційні технології в освіті, 4 (25). pp. 126-137. ISSN 2306-1707 (онлайн), 1998-6939 (друк.версія)

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Левченко, Я.С. (2015) Cloud technology as a means of improving the functioning of the electronic library In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Марченко, О.О. (2015) General approacher to open access electronic systems using in scientific and pedagogical researches Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (50). pp. 181-191. ISSN 2076-8184

О

- Олексюк, О.Р. (2015) The Dspace System as a Means of Intensification of Scientific and Research Work of Future Informatics Teachers Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

П

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2015) Open web resource for self-education and self-development Материалы II Международной заочной научно-методической конференции "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве". pp. 356-363.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2015) Open access to resources for self-education and self-development in the modern Internet space In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій та засобів навчання . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2015) The use of information and communication technologies for education and self-education of adults In: Всеукраїнська науково-праткична Internet-конференція "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" . Черкаський Національний Університет імені Б. Хмельницького, м.Черкаси, Україна, pp. 217-218.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2015) Modern state of application of information and communication technologies for self-education and self-development for adult personality Information Technologies in Education (24). pp. 172-191. ISSN 1998-6939

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2015) The pedagogical role of a psychologist in non-formal adult education Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2 (11). pp. 195-208. ISSN 2308-6386

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2015) About the some elements of a methodology of the use of electronic open systems for spiritual and moral development of personality in non-formal adult education In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Наукова молодь - 2015" . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 80-82.

- Пічугіна, І.С. (orcid.org/0000-0001-6460-8507) (2015) The application of open electronic systems for self-education and self-development of teachers-andragogues In: Десята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" . Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м. Київ, Україна, pp. 110-116. ISBN 978-966-02-7867-7

С

- Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) Typical errors made by users that submit resources to the Digital library of NAPS of Ukraine In: Cемінар з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН України: статистичне опрацювання інформаційних ресурсів, 12 листопада 2015 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Словінська, О.Д. (2015) Design of scientific activity under implementation of the conference of the media Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве, 1. ISSN 978-985-7088-33-1

- Словінська, О.Д. (2015) The main aspects of the problem and implementing web conferencing in the process of teaching and research activities Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). ISSN 2076-8184

- Словінська, О.Д. (2015) Scientific organizational principles and factors of usefulness web conferencing systems аs the latest e-learning Теорія і практика управління соціальними системами, 3. ISSN 2078-7782

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2015) Використання електронних систем відкритого доступу в НАПН України In: Загальні збори Національної академії педагогічних наук України «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2014 році та завдання на 2015 рік», 3 квітня 2015 року, м. Київ, Україна.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) (2015) Web-based tools for monitoring the publication of scientific and educational research In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Іванова, С.М. (2015) Experience of digital library Academy of pedagogical sciences Ukraine Ukrainian pedagogical journal, 1. pp. 192-205. ISSN 2411-7420 (Online)

- Спірін, О.М., Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218) and Лупаренко, Л. А. (2015) Guidance and Coordination Support of the Development of Information Educational and Scientific Space of Ukraine Комп'ютер у школі та сім'ї, 5 (125). pp. 11-18. ISSN 2307-9851

Ш

- Шиненко, М.А., Лабжинський, Ю.А. and Кільченко, А.В. (2015) Monitoring the use of website "Library NAPS of Ukraine" with Google Analytics: Report for July - August - September 2015 [Experiment]

Щ

- Щербина, Олександр Андрійович and Аврамчук, Антон Миколайович (2015) Software products choice for video lectures creation Теоретичні питання культури, освіти та виховання (51). pp. 41-47. ISSN 2411-5983

Я

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) On the preparation of scientific and of qualified pedagogical staff for of informatization of general secondary education In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції . ЧНУ, м. Черкаси, Україна.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) Influence of scientific school of V. Bykov on the formation of informational and educational space of Ukraine Материалы II Международной заочной научно-методической конференции "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве". pp. 448-456.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) Використання інформаційних ресурсів електронної бібліотеки НАПН України для потреб загальної середньої освіти Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 4 (57). pp. 48-55.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) Multimedia technology as an important component of informatization of secondary education In: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності . НАУ, м. Київ, Україна, pp. 116-118.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) On the use of open electronic systems in the implementation of dissertation research In: ІТЕА 2015 , 2 . ІRTC, м. Київ, Україна, pp. 256-261. (Submitted)

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2015) The use of digital library information resources NAPS Ukraine for research In: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Наукова молодь - 2015" (10 груд. 2015 р., м. Київ) . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 85-87.

This list was generated on Wed Apr 24 16:18:18 2024 EEST.