Items where Division is "Department of informatization of educational institutions" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | П | С | Т | Ш
Number of items: 50.

Є

- Єчкало, Ю.В. (2010) Computer model of a Brownian motion Педагогічний пошук, 5. pp. 97-100. ISSN 2073-624Х

- Єчкало, Ю.В. (2010) Virtual lab "Study of the electric field of point charges" Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics, 2 (8). pp. 110-114. ISSN 2309-1479

Б

- Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Руденко, Віктор Дмитрович, Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Олійник, В.В., Скрипка, К.І., Савченко, З.В., Горбаченко, В.І. and Пилипчук, А.Ю. (2010) ICT-based Tools of Unite Information Space of Educational System of Ukraine Project Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

Г

- Гриценко, Валерій Григорович (2010) Information technology of management workload in higher education Інформаційні технології в освіті, 8. pp. 61-68. ISSN 2306-1707

- Гриценко, Валерій Григорович, Власенко, Володимир Миколайович and Власенко, Олександр Володимирович (2010) Control knowledge using new educational technologies Вісник Черкаського університету, 5 (191). pp. 18-22. ISSN 2076-586Х

Д

- Довженко, І.В. (2010) Independent work of students (future service sphere specialists) Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики (18). pp. 102-107.

Ж

- Жалдак, М.І. (2010) Computer-based learning systems - the formation and development Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. , 9 (16). pp. 3-9.

З

- Засельський, В.Й., Кислова, М.А., Рашевська, Н. В. and Словак, К. І. (2010) The implementation of "soft" computing in MME SAGE In: Новітні комп’ютерні технології (8). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ-Севастополь, Україна, pp. 144-145.

К

- Коваль, Т.І. (2010) The particularities of distance learning technologies at higher school In: All-Ukrainian scientific-practical conference "Osvitologia - scientific direction of integrated educational cognition”, 2010 р., м.Київ, Україна.

Л

- Лаврентьєва, Г.П. (2010) Approaches and tools for quality examination of e-learning tools Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (19).

- Лаврентьєва, Г.П. (2010) Psychological and educational factors of effective use of information technologies for child development Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (18). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2010) Sanitary and ergonomic factors of the apprentice activity in the information-educational environment .

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Міна, А.С. and Скрипка, К.І. (2010) International tendencies of infomatization development and improvement of education quality Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (19). ISSN 2076-8184

П

- Попель, М.В., Борисюк, І.Ю. and Кривенок, І. (2010) he dynamics of manifestations of creativity in ontogeny Актуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково-практичноi конференцii: До 80-рiччя Криворiзького державного педагогiчного унiверситету та 20-рiччя кафедри психопогii КДПУ.

- Попель, М.В. and Марчик, В.І. (2010) Effect of exercise on sustained attention Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 (10).

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) The application features MMC mobile SAGE course of Mathematics Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (8).

- Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) Lecture demonstrations in the course of Mathematics In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р . Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна.

- Пірко, М.В. (2010) About development sphere of intelligence in a context of informatization of education in Ukraine today Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць / Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія., 7 (7). pp. 181-184.

- Пірко, М.В. (2010) In: Всеукраїнська науково-практична конференція . ІІТЗН НАПН України , Київ, Україна, pp. 68-69.

- Пірко, М.В. (2010) Actual aspects of researches of learning tools quality definition problems of secondery school in Ukraine Information Technologies and Learning Tools, 5 (19).

- Пірко, М.В. (2010) Didactic principles and psycholodgical characteristics in definition of quality of software tools for educational purpose in the general educational environment of Ukraine Information Technologies and Learning Tools, 6 (20). ISSN 2076-8184

С

- Семеріков, С.О., Іщенко, М.П. and Швидка, С.О. (2010) Regional innovation university complex in the management of continuous fundamental education Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки, 4 (183).

- Семеріков, С.О., Андріяко, Ю.В. and Россоха, М.Ю. (2010) Systems Approach to Pedagogical Process control in Higher Educational Establishments Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки., 4 (183).

- Семеріков, С.О., Атаманчук, Ю.М. and Десятов, Т.М. (2010) The Peculiarities of Higher Education Management in the Context of the main Barriers on the Way of Adaptation Regional Higher School Activity to the Bologna Process Вісник Черкаського універитету. Сер. Педагогічні науки, 4 (183).

- Семеріков, С.О., Ліннік, О. П., Шокалюк, С.В. and Глуходід, М.В. (2010) Implementing SaaS model system informatychnyh mobile learning courses In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р. , 1 . Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.

- Семеріков, С.О., Мінтій, І.С. (orcid.org/0000-0003-3586-4311), Словак, К. І., Теплицький, І.О. and Теплицький, О.І. (2010) Mobile software informatychnyh teaching subjects in high school Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 8 (15).

- Семеріков, С.О., Словак, К. І. and Шокалюк, С.В. (2010) On the automation of compiling and verification of training tasks using mobile mathematical environments In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО–2010) . ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м.Черкаси, Україна, pp. 368-369.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) The role, place and content of computer modeling in the school system Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 9 (16).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) Computer simulation - a new component of basic training In: Збірник наукових праць III Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів» , 1 (3). ХДТУБА, м. Харків, Україна.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) Mobile mathematical environment Sage: New Opportunities and Prospects of Development In: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010). 4-6 травня 2010 року , 2 (7). Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси, Україна.

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) Theoretical and methodological foundations fundamentalization informatychnyh teaching subjects in high school Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 3 (8).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Поліщук, О.П. (2010) Higher education as a factor of innovation development In: Збірник наукових праць , 1 (1). ХНАДУ, м. Харків, Україна.

- Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Теплицький, О.І. and Мінтій, І.С. (2010) Principles of design and development of methodical system of fundamental training in informatics Збірник наукових праць. pp. 32-34.

- Семеріков, С.О. and Хараджян, Н. А. (2010) MME Sage as a tool of economic processes modeling In: Інформаційні технології та моделювання в економіці: збірник наукових праць Другої Міжнародної науково-практичної конференції . Брама-Україна, м. Черкаси, Україна, pp. 259-260.

- Семеріков, С.О. and Шокалюк, С.В. (2010) The organization distributed computing tools Sage MMS Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (4). pp. 338-345.

- Словак, К. І. (2010) Applying mathematical mobile environment SAGE in learning higher mathematics students of economic universities Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (4). pp. 345-354.

- Словак, К. І. (2010) Activation cognitive activity of students of economic universities in teaching of Mathematics In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО - 2010) . Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 370-371.

- Словак, К. І. (2010) Using MME Sage in the process of learning in higher mathematics Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, 1 (191). pp. 106-111. ISSN 2076-586Х

- Співаковський, О.В., Осипова, Н.В. and Сніжко, М.В. (2010) Pedagogical experiment for check of efficiency of methodical system of the organization algorithmic testing during preparation of the future mathematics teachers Інформаційні технології в освіті (8). pp. 23-30.

Т

- Теплицький, І.О., Стрюк, А.М., Рашевська, Н. В. and Кислова, М.А. (2010) Distributed localization of educational software In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р. , 1 . Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна.

- Туравініна, О.М. (2010) The use of mobile tools for learning mathematical informatics in physics course In: VІІ Всеукраїнська науково-практична конференця «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010) (2). ЧДТУ, м. Черкаси, Україна, p. 74.

- Туравініна, О.М., Теплицький, І.О. and Ліннік, І.І. (2010) On the development of mathematical informatics teaching methodic in technical universities In: Новітні комп'ютерні технології (8). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна, pp. 168-169.

Ш

- Шишкіна, М.П. (2010) Quality of electronic learning tools: approaches to subject matter Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. (22). pp. 553-556.

- Шишкіна, М.П. (2010) Current state and ways to ensure quality of educational software Науково-практична конференція «Сучасні особистісно орієнтовані навчальні середовища і технології навчання», м.Хмельницький. pp. 235-239.

- Шишкіна, М.П. (2010) Quality Estimation of Electronic Learning Tools for Physics and Technology Disciplines , 16. pp. 316-319.

- Шишкіна, М.П. (2010) Activity based Aspects of Requirements for Electronic Learning Tools In: International Internet-conference "Implementation of e-learning into educational process: concepts, problems, solutions", 21–22 жовтня 2010 року , Тернопіль, Україна.

- Шишкіна, М.П. (2010) Trends of Elaboration of Pedagogical Requirements for Electronic Learning Tools In: VI International Conference "Strategy of Quality in Industry and Education", 4-11 червня 2010, Варна, Болгарія.

- Шишкіна, М.П. (2010) Problems of quality evaluation of educational software In: Fifth International Conference “New Information Technologies in Education for All: Life-Long Learning", 23-24 листопада 2010 р., Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П. and Дем’яненко, В.М. (2010) The ways of learning tools quality assurance Комп’ютер у школі та сім’ї, 5 (85). pp. 50-53.

- Шокалюк, С.В. (2010) Methodical grounds of computer based approach to high school students’ self study work in the process of learning mathematically oriented software Dissertation candidate2 thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

This list was generated on Sun May 19 10:13:25 2024 EEST.