Items where Division is "Department of informatization of educational institutions" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | Ж | К | Л | П | С | Ш
Number of items: 42.

Є

- Єчкало, Ю.В. (2009) The use of the project method on occupation on computer modeling Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін» (12). pp. 22-25.

- Єчкало, Ю.В. (2009) Formation of the educational environment of physics computer modeling based Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2 (82). pp. 177-181.

Б

- Биков, В.Ю. (2009) Models of the open education organizational systems Project Report. ТОВ ВПФ «МЕГА»,"Атіка", м. Київ, Україна.

- Биков, В.Ю. (2009) Матеріали з монографії «Відкрита освіта у джерелах» НАПН України ( Продовження - Список літератури №2 ( 80 - 160 ) . pp. 1-40. ISSN ISBN 978-966-326-317-5

Г

- Гриценко, Валерій Григорович and Власенко, Володимир Миколайович (2009) The didactic program complex scenario creation by using the stimulant testing method Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 162 (162). pp. 22-26. ISSN 2076-586Х

- Гриценко, Валерій Григорович, Власенко, Володимир Миколайович and Власенко, Олександр Володимирович (2009) Organization of control the educational achievements of physics in a credit-module learning system Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: Педагогічні науки, 5 (17). pp. 39-44. ISSN 2311-5491

- Гриценко, Валерій Григорович and Ткаченко, А.В. (2009) The modeling of light's quantum properties on the double slits Наукові записки, 1 (82). pp. 319-324. ISSN 1996-5931

Ж

- Жалдак, М.І., Рамський, Ю.С. and Рафальська, М.В. (2009) The model of system of social professional competencies informatics teacher Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 7 (14). pp. 3-10.

К

- Корольський, В.В. (orcid.org/0000-0002-7409-4201), Крамаренко, Т.Г., Семеріков, С.О. and Шокалюк, С.В. (2009) Formation of ICT competencies of teachers of mathematics in post-graduate education Педагогіка вищої та середньої школи (24). pp. 36-43. ISSN 2304-4470

- Кравцов, Г.М. (2009) Evaluation Metrics of Electronic Learning Resources Quality Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті", 1 (3). pp. 141-147. ISSN 1998-6939

- Купін, А. І., Чубаров, В. А. and Туравініна, О.М. (2009) The use of information technology for training specialists in "Computer Engineering" In: Новітні комп’ютерні технології (7). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м. Київ, Україна, pp. 101-102.

- Купін, А. І., Чубаров, В. А. and Туравініна, О.М. (2009) Teaching methodologies of Computer Engineering at the Kryvyi Rih Technical University Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (17). pp. 102-108. ISSN 2311-5491

Л

- Лаврентьєва, Г.П. (2009) Approaches and methods of organization of scientific pedagogical investigation on quality of electronic Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (10). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2009) Requirements to computer-gaming environment and its parts for primary school Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (11). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2009) Psychological and ergonomic requirements for using of electronic means of education Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (12). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2009) Guidelines for the use of electronic tools in educational complex "Kinder garden - School" Дошкільне виховання, 10. pp. 8-9.

- Лаврентьєва, Г.П. (2009) Methodological approaches to evaluating of learning tools quality Проблеми освіти, 61. pp. 10-12.

- Лаврентьєва, Г.П. (2009) Psychological and pedagogical parameters of quality evaluation of electronic educational tools Нові технології, 60 (2009). pp. 15-18.

П

- Попель, М.В. (2009) Dynamics of physical development based on self-assessment In: Збірник наукових праць студентів (15). КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

- Попель, М.В. (2009) Relationship of physical development and self-esteem In: Збірник наукових праць студентів (16). КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

- Пірко, М.В. (2009) Analysis of structure and form activity of general sacondary school in Ukrain Information Technologies and Learning Tools, 1 (9). ISSN 2076-8184

- Пірко, М.В. (2009) Розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації навчання In: Міждисциплінарна науково-практична конференція «Технології інтелектуальної діяльності» . , Київ, Україна.

С

- Семеріков, С.О. (2009) The theoretical basis fundamentalization informatychnoyi education in high school In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції (Київ–Севастополь, 15–18 вересня 2009 р.) , 1 (7). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна.

- Семеріков, С.О. (2009) Education Foundation of informatychnoyi Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 7 (14).

- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2009) Foundation of innovation as the basis of higher education Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету : Серія педагогічна, 1 (15).

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Ліннік, О. П. (2009) Innovative organizational forms and teaching methods in methodical system of fundamental Informatics preparation Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія педагогічна, 15. pp. 162-165.

- Семеріков, С.О., Теплицький, І.О. and Теплицький, О.І. (2009) Dynamic graphical object-oriented modeling in multimedia mobile learning environment Squeak Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 7 (14).

- Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Теплицький, І.О. and Шокалюк, С.В. (2009) Mobile learning: history, theory, methods Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 1. pp. 96-104.

- Семеріков, С.О. and Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729) (2009) The organization distributed computing environments of mobile mathematical In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) . СумДПУ імені А.С.Макаренка, м.Суми, Україна. ISBN 978–966–698–144–1

Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729), Корольський, В.В. and Крамаренко, Т.Г. (2009) Innovative ICT teaching mathematics . Книжкове видавництво Кирєєвського, м. Кривий Ріг, Україна. ISBN 978-966-2957-00-6

- Словак, К. І. (2009) Organization the control independent work of students in condition module technology education Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки (150). pp. 117-122.

- Словак, К. І. (2009) The using of mathematical mobile environments in learning higher mathematics students of economic universities In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук-метод. конф. (3-4 грудня 2009 р., м. Суми) . Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 230-231. ISBN 978-966-698-144-1

- Соловйов, В.М., Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2009) Micro studies as a basis for modular training In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО–2009) . ЧНУ ім. Б. Хмельницького, pp. 196-197.

- Соловйов, В.М., Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2009) Micro studies as a basis for modular training In: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО–2009) . ЧНУ ім. Б. Хмельницького, pp. 196-197.

Ш

- Шишкіна, М.П. (2009) Classification of E-Learning Tools Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки, 2 (82). pp. 286-292.

- Шишкіна, М.П. (2009) Systems and Methods of Knowledge Simulation in a Unite Information-Educational Space Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання , 6 (8). pp. 317-327.

- Шишкіна, М.П. (2009) Conceptual Approaches to Educational Software Systems Evaluation In: V International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education”, 6-13 червня 2009 р., Варна, Болгарія.

- Шишкіна, М.П. (2009) Didactic Bases Of Requirements For Computer-Assisted Learning Aids In Physics In: Fourth International Conference “New Information Technologies in Education for All: Innovation Methods and Models”, 24-26 листопада 2009 р., Київ, Україна.

- Шокалюк, С.В. (2009) Methodical grounds of computer based approach to high school students’ self study work in the process of learning mathematically oriented software Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

- Шокалюк, С.В., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Теплицький, І.О. (2009) Methodological basis of a WEB-SCM using in learning information technology of mathematical destination Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2. pp. 101-109.

- Шокалюк, С.В., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Теплицький, І.О. (2009) Methodological basis of a WEB-SCM using in learning information technology of mathematical destination Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 3. pp. 90-99.

- Шокалюк, С.В. and Словак, К. І. (2009) Features of teaching students at remote form In: Новітні комп’ютерні технології (7). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна, pp. 62-64.

This list was generated on Sun May 19 11:21:20 2024 EEST.