Items where Author is "Яценко, Володимир Сергійович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Article

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Methods of determining nomenclature of topographic maps : theory and practice Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (31). pp. 88-96. ISSN 2075-1893

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Practical recommendations to the teacher of subjects of the natural-mathematical cycle using the textbook "Geography of Ukraine" for grades 10-11 Проблеми сучасного підручника (22). pp. 309-316. ISSN 2411-1309

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) The development of environmental education: the role of the environment in the knowledge of beauty and the education of feelings Традиційна культура в умовах глобалізації : синергія традиції та інновації. Матеріали науково-практичної конференції (21-22 червня 2019 року). pp. 379-384. ISSN 978-617-7845-00-2

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Excursion to the Water Museum as a center for the promotion of scientific knowledge in high schools and lyceums (from the experience of the organization) І Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейна педагогіка в науковій освіті". pp. 182-187. ISSN 978-966-97763-7-2

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) and Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Problems and prospects for the development of economic education in Ukraine schools: results of research Український педагогічний журнал, 4. pp. 52-63. ISSN 2411-7420

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) and Надтока, Віктор Олександрович (2019) Problems and prospects for the development of economic education in schools of Ukraine: results of research Український педагогічний журнал, 4. pp. 52-63. ISSN 2411-1317

- Яценко, Володимир Сергійович (2018) Aspects of creation of electronic textbooks for provision of integrated courses in geography Проблеми сучасного підручника, 21. pp. 432-438. ISSN 2411-1309

- Яценко, Володимир Сергійович and Плетинецька, Світлана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-9797-5944) (2018) Economy of the use of water resources: ecological aspect Вчені записки Університету «КРОК», 3 (51). pp. 91-95. ISSN 2307-6968

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Formation of key competencies of applicants for education in economic geography Технології інтеграції змісту освітии: зб. наук. праць всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава, 10. pp. 254-261.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Methodical provision of competently oriented education by developing thematic excursions and trips to gymnasiums and lyceums Велика Волинь. Національно-визвольна боротьба українського народу. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.) (57). pp. 84-94.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Formation of a culture of water conservation and the development of creativity Розвиток творчої особистості в сучасних умовах: матер. Всеукр. наук.- практ. учн.-студ. конф. (2 листопада 2018 р.). pp. 13-17.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2018) Using the ethnographic approach in search of new forms of cooperation between general education institutions and museums Всеукраїнська науково-практична конференція: Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» (26 жовтня 2017 року), 1. pp. 166-172.

- Яценко, Володимир Сергійович (2017) Аspects of creation of electronic textbooks for provision of integrated courses in geography Проблеми сучасного підручника (19). pp. 380-389. ISSN 2411-1309

- Яценко, Володимир Сергійович (2017) Key factors influencing the formation of educational material of the modern textbook geography Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: зб. наук. праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, НАУ (3). pp. 310-312.

- Яценко, Володимир Сергійович (2017) Local history approach in the process of upbringing students of primary school, as an aspect of the knowledge of socio-geographical processes Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи » : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з онлайн трансляцією, 16 - 17 лютого 2017 року. pp. 397-400.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2017) Informative travel. We work with a synchronistic table Географія та економіка в рідній школі, 6 (184). pp. 30-33.

- Яценко, Володимир Сергійович (2016) Monuments of history and culture: the experience of sightseeing activities Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність, 54. pp. 395-397.

- Яценко, Володимир Сергійович (2015) Structuralizing of the content of the textbook Geography of Ukraine (the 8th grade) was studied for primary school based regional approach Проблеми сучасного підручника (15). pp. 368-376. ISSN 2411-1309

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2015) Honore de Balzac and Berdichev: popularization of his work among students Бердичів від давнини до сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.), 52. pp. 343-348.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2015) Analysis of the tourist potential of the region in the training of specialists of "green" tourism Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). pp. 68-71.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2014) Problems of construction of basic school geography textbooks Проблеми сучасного підручника (14). pp. 860-865. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

- Яценко, Володимир Сергійович (2013) The peculiarities of the formation of the system of the ecological and upbringing activityof the pupils of the comprehensive educational institutions Проблеми сучасного підручника (13). pp. 262-268.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2013) Manysideness of vasyl sukhomlynskyi’s inheritance in the problems of the formation of the schoolchild’s personality by means of the assessment methods Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки (123). pp. 345-349. ISSN ISBN 978-966-189-173-8

- Яценко, Володимир Сергійович (2011) Методичні рекомендації до використання навчальних посібників у вивченні курсу за вибором "Географія культури Європи" Проблеми сучасного підручника (11). pp. 177-182.

Book Section

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Prehistory of formation of the department of teaching geography and economics at the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine In: Географія та екологія : наука і освіта : зб. матеріалів 8 Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 квіт. 2020 р. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна, pp. 208-210.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Applied potential of professional geographers in forming the scientific worldview of pupils and students In: Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний, європейський та національний виміри змін : зб. матеріалів VІ Міжн. наук.-практ. конф., м. Суми, 23-24 квіт. 2020 р. СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 187-189. ISBN 978-966-698-289-9

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Formation of practical skills of students in gymnasiums and lyceums as a basis of competence-oriented learning In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: зб. тез ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Київ, 05 березня 2020 р. Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 180-183. ISBN 978-966-644-532-5

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Application of STEM-technologies in distance learning of the elective course "Economics of water resources use" (10 classes) In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін : зб. матеріалів ІІІ Міжн. наук.-пр. конф., м. Кропивницький, 14-15 тр. 2020 р. Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 231-233.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) From the history of the development of methods of teaching geography In: Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVII Каришинські читання) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 408-409.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Formation of practical skills of students in gymnasiums and lyceums as a basis of competence-oriented learning In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи : зб. тез ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Київ, 05 березня 2020 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 180-183. ISBN 978-966-644-532-5

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) From the history of the development of methods of teaching geography In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі" (XXVII Каришинські читання) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, pp. 408-409.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Educational and methodological support for integrated courses In: Проблеми сучасного підручника : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 198-200. ISBN 978-966-644-328-8

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Perspective directions of development of methods of teaching and studying for future specialists of education In: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, м. Київ, Україна, pp. 124-127.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2020) Scientific and methodological approaches to the development of the project of the author's educational program of technical orientation In: Теорія і практика моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 вересня 2020 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 72-73. ISBN 978-966-644-552-3

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Implementation of the textbook "Geography of Ukraine" 10 - 11 classes In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 134.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Attitudes towards financial issues related to water use In: Annotated results of the research work of the Institute of Pedagogy for 2019 Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 142-143. ISBN 978-966-644-524-0

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Integration in search studies of participants of MAS of Ukraine on the topic "Economics of water resources use" In: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті" «Сочінський М. М.», м. Умань, Україна, pp. 126-129. ISBN 978-966-304-338-8

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2017) Competence direction of studying the course of physical geography of Ukraine In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 155-156. ISBN 978-966-644-398-5

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2017) Methodical recommendations to teachers on the organization and conduct of local lore studies by student youth on the device of Svyatoshinsky district of Kyiv In: Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, м. Харків, Україна, pp. 346-347. ISBN 978-617-7470-68-6

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2017) Improvement of the content of natural and mathematical education on the example of the course "Economics of water resources use" in modern conditions In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 168. ISBN 978-966-644-464-9

Book

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Топузов, Олег Михайлович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Нехомяж, Оксана Сергіївна, Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) and Братко, Марія Василівна (2020) Elective courses in economics and economic geography. Methodical manual for teachers Вид. група «Основа», м. Харків, Україна. ISBN 978-617-00-3185-3

Топузов, Олег Михайлович, Назаренко, Тетяна Геннадіївна, Надтока, О. Ф., Кравчук, Ольга Павлівна, Криловець, Микола Григорович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Вішнікіна, Любов Петрівна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Ковчин, Наталія Андріївна, Мартинюк, Тетяна Миколаївна, Нехомяж, Оксана Сергіївна, Побидайло, Наталія Григорівна, Булгаков, Віктор Петрович, Гончарова, Наталія Олександрівна and Надтока, Віктор Олександрович (2018) Learning concept geography of Ukraine in basic and high school ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-05-5

Надтока, Віктор Олександрович, Надтока, О. Ф., Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Криловець, Микола Григорович, Топузов, Олег Михайлович and Мартинюк, Т.С. (2018) Geography of Ukraine. Grades 10-11: Teaching a guide for optional courses in general education. teach establishments Конві прінт, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-25-3

Teaching Resource

- Топузов, Олег Михайлович, Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Надтока, Віктор Олександрович, Надтока, О. Ф., Засєкіна, Тетяна Миколаївна, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) and Вішнікіна, Любов Петрівна (2019) Geography: New curricula for 10-11 grades of institutions of general secondary education (level of standard, profile level); Methodical comments from leading scientists of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Sciences of Ukraine [Teaching Resource]

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Comprehensive program of local lore "Young Kievites". The first year of study [Teaching Resource]

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) The curriculum of the elective course “Economics of the use of water resources” grade 10 [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Криловець, Микола Григорович, Надтока, О. Ф., Надтока, Віктор Олександрович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Нехомяж, Оксана Сергіївна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) and Барадія, Н.Г. (2018) The concept of economic education in basic and high schools in Ukraine [Teaching Resource]

- Надтока, Віктор Олександрович, Топузов, Олег Михайлович, Назаренко, Тетяна Геннадіївна, Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Яценко, Володимир Сергійович, Барадія, Н.Г., Нехомяж, Оксана Сергіївна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Криловець, Микола Григорович, Кравчук, Ольга Павлівна and Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2016) Concept of studying the geography of Ukraine in the basic and high school [Teaching Resource]

Other

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Sights of Svyatoshinsky district: a look at the past and present Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sun May 9 05:19:18 2021 EEST.