Items where Author is "Ягупов, Василь Васильович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 113.

Article

- Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170), Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) and Щипська, Тетяна Петрівна (orcid.org/0000-0003-1649-3789) (2022) The use of SMART-complexes in training of future tourist industry specialists Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 1 (108). pp. 251-268. ISSN 2663-6387

- Ягупов, Василь Васильович (2017) Who is to be the result of the professional training of the would-be specialists in the system of higher professional education: personality, specialist, specialist’s personality Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки, 2 (88). pp. 297-302. ISSN 2076-6173

- Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170) and Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2017) Interpretation of the results of experimental development of the methodological culture of adjections with stages of living Научное обозрение. Педагогические науки, 2. pp. 124-133. ISSN 2500-3402

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) and Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170) (2017) The result of the development of the motivational and value component of the methodological culture of adjuncts (postgraduates) in the scientific school "Methodology for the development of methodological culture of adjuncts" Pedagogik mahorat, 1. pp. 63-69. ISSN 2181-6883

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Students’ subjectivity as a major determinant of the distance learning in vocational and technical education Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (11). pp. 29-36.

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Factors for the development of the professional technical educationalestablishments pedagogical workers’ informational and analyticalcompetence Професійне навчання на виробництві (6). pp. 130-142.

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Professional autonomy or actor of military professional activity as a result of officers’ professional training Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. pp. 223-233. ISSN 978-617-581-300-3

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Рrofessional development of the specialist’s personality Особистість в умовах кризових викликів сучасності: матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року). pp. 229-237.

- Ягупов, Василь Васильович and Бекирова, Адиле (2016) Specialist’s professional subjectivity as an integral component of his professional socialization Социализация личности в условиях глобализации и информатизации общества: Сборник материалов международной научно-практической конференции, г. Тверь 8 февраля 2016 г. pp. 398-402. ISSN 978-5-905736-20-9

- Ягупов, Василь Васильович and Жупинський, Павло (2016) Тhe content and structure of professional competence of counter battery radar operators Військова освіта: Зб. наук. праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 2 (34). pp. 289-302.

- Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170), Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) and Мараховський, Леонід Федорович (2016) Results of experiment of development of methodological culture of adjuncts (graduate students) Теорія і методика професійної освіти, 3 (11).

- Свистун, Валентина Іванівна and Ягупов, Василь Васильович (2015) Informational and analytical activity of administrators of vocational training institutions Edukacja — technika — informatyka, 1 (11). pp. 147-152.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Рrofessional development of the technical vocational institutions directors Модернізація професійної освіти і навчання (5). pp. 18-31.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Informational and Analytical Activity of the Pedagogical Workers in the System of the Professional Technical Education Проблеми освіти (82). pp. 298-304.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Informational and Analytical Activity of the Pedagogical Workers in the System of the Professional Technical Education: the content and stages Модернізація професійної освіти і навчання (6). pp. 102-116.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Information analysis support for vocational schools management Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (9). pp. 78-85.

- Ягупов, Василь Васильович and Костюк, Дмитро Андрійович (2015) The method of formation of professional competence of future electrician agriculture Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки, 1 (74). pp. 320-332.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Information and communication technologies in distance education future the would-be specialists Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: довід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр, 4. pp. 202-205.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Methodological bases for the specialist’s personality professional development Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: Зб. наук. пр. pp. 126-136.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Рrofessional development of the specialist’s personality: concept, nature and peculiarities Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота (175). pp. 22-28. ISSN 1996-5931

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Modular-Competence Approach To The Professional Training Of Would-Be Qualified Workers Нові технології навчання (81). pp. 198-206.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) The essence and structure of the readiness of cadets to the use of means of border control Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 1.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Specialist’s Professional Development as a Leading Direction of Academician Nelya Nychkalo’s Scientific Activity Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: материалы 6 международной научно-практической конференции к 100-летию РГУ имени С.А. Есенина, 9-11 октября 2014 года, 2. pp. 304-312.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Specialist’s Professional Development as a Leading Direction of Academician Nelya Nychkalo’s Scientific Activity Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості. pp. 514-522.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Of the competence approach in professional technical education: methodological aspect Проблеми освіти (78). pp. 62-68.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Особа, яка вчиться в професійному навчальному закладі, як субєкт педагогічного процесу Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки, 4 (73). pp. 275-284.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Рrofessional development of the specialist’s personality: concept, nature and peculiarities Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (8). (Submitted)

- Ягупов, Василь Васильович and Свистун, Валентина Іванівна (2014) Methods of diagnostic Informational and Analytical Competence of the Vocational Schools Directors Педагогіка і психологія професійної освіти, 2. pp. 217-226.

- Свистун, Валентина Іванівна and Ягупов, Василь Васильович (2014) Methods of diagnostic informational and analytical competence of the vocational schools directors Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 217-226.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Professional development of the technical vocational institutions directors Модернізація професійної освіти і навчання (5). pp. 18-31.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Король, Василь Миколайович and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Management culture and competence of heads as a systematic psychological and pedagogical problem Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 4 (69). pp. 216-224.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Методологія діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова: збірник наукових праць, 12 (39). pp. 274-273.

- Ягупов, Василь Васильович and Гуменний, О.Д. (2013) Informational and analytical activities leaders vocational education: basic characteristics, structure and stages Вестник Удмуртского университета, 3. pp. 72-77. ISSN 1999-8597

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Officers Management culture as a system of psycho-pedagogical problem Військова освіта, 2 (28). pp. 205-213.

- Ягупов, Василь Васильович, Мізінчук, Валентина and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Мониторинг в структуре педагогической деятельности преподавателей специальных дисциплин Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: материалы международной научно-практической конференции, 1. pp. 120-127.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Principles of the Competence Approach in the Professional Education Edukacja — technika — informatyka: Rocznik naukowy (4). pp. 112-117.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Teacher and student as the actors of the learning process in the> philosophical and pedagogical theory of Ivan Zazyun Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. pp. 334-339.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Модель розвитку спеціальної компетентності посадових осіб кадрових органів збройних сил України Вестник Удмуртского университета. Серия 3: Философия. Социология. Психология. Педагогика: Электронный научный журнал, 4. pp. 67-74.

- Ягупов, Василь Васильович, Король, Василь Миколайович and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Of formation and development Professional Autonomousness of the Officers Известия Российской академии образования, 1. pp. 74-83.

- Ягупов, Василь Васильович, Мізінчук, Валентина and Кришталь, Микола Андрійович (2013) Monitoring function of the special subject teachers Гуманитарные ведомости Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 3. pp. 94-103.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Informational-analytical activity of heads of vocational educational establishments: basic characteristics, structure and stages Модернізація професійної освіти і навчання (3). pp. 152-165.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methodological requirements of the competence approach in the professional education Вища освіти України: теоретичний і науково-методичний часопис, 1. pp. 82-85.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Informational-analytical Competence Modeling of the Vocational Schools Directors Нові технології навчання (78). pp. 125-133.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Modeling professional competence of graduates of vocational training institutions Нові технології навчання (76). pp. 144-152.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Professional Autonomousness of the Officers of the Ministry of Emergencies of Ukraine Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (64). pp. 129-133.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Компетентнісний підхід у професійній освіті Вища освіти України: теоретичний і науково-методичний часопис (Додаток 1) : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія (3). pp. 197-208.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Methodological Bases of Understanding and Substantiation of the Notions "Competence" concerning Professional Training Отечественная и зарубежная педагогика, 2 (5). pp. 48-54.

- Ягупов, Василь Васильович and Гуменний, О.Д. (2012) The criteria of formation of the information culture director of vocational technical school Нові технології навчання (75). pp. 275-280.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational-analitical Competence of the Vocational Schools Directors: Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (3). pp. 75-81.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational-analitical Competence of the Vocational Schools Directors as Management Actors Професійна освіта: проблеми і перспективи: зб. наук. пр. (3). pp. 44-50.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Ключевые компетентности: понятие, сущность, содержание, классификация и требования к выпускникам профессионально-технического образования Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (4). pp. 12-19.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Development of the key competencies of the professional technical institutions graduates as a premise for the successful formation of their professional competence Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал (6). pp. 122-128.

- Ягупов, Василь Васильович and Гуменний, О.Д. (2012) The criteria of formation of the information culture director of vocational technical school Нові технології навчання (75). pp. 275-280.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) The competence approach in professional education Отечественная и зарубежная педагогика, 2 (5). pp. 48-54.

- Ягупов, Василь Васильович and Кришталь, Микола Андрійович (2012) Рedagogic techniques for the teachers of special military subjects Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (5).

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Leading methodological characteristics of competences major types of future specialist which are formed in the system of vocational education Модернізація професійної освіти і навчання, 2. pp. 45-59.

- Ягупов, Василь Васильович and Кміта, Євген Вікторович (2012) Professional communicative competence of the air traffic controllers: definition, concept, and contents Педагогические науки / 2: Проблемы подготовки специалистов, 2. pp. 18-25.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Methodology of the definition of the main types of professional competence of the professional-technical education graduate Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. pp. 373-376.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Professionalism of the military specialist Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях: матеріали ІІІ Всеарм. наук.-практ. конф., 26 травня 2011 р., Київ. pp. 401-403.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Методологія модернізації професійно-технічної освіти України Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 87-93. ISSN 2223-5752

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Updated didactics of vocational education in the light of modern civilization changes Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 23-40. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Managerial aspect of modernization of professional technical education in Ukraine Summary. Професійна освіта: проблеми і перспективи (2). pp. 62-66.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Methodological bases of understanding two notions of “competence” as to the woul-be specialist’s professional training Нові технології навчання (69). pp. 23-29.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Professional competence of the professional education system graduates Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 листопада 2011 р. pp. 9-11.

- Ягупов, Василь Васильович (2010) Methodological and theoretical problems provide interdisciplinary connections in training technical profile Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 26. pp. 15-21. ISSN 2074-8922

- Ягупов, Василь Васильович (2010) The tasks of didactics of the higher school of Ukraine under conditions of the modern civilized changes Edukacja — technika — informatyka: Rocznik naukowy, 1. pp. 211-217.

- Ягупов, Василь Васильович and Кущов, Василь Гурович (2010) Barriers of pedagogical communication: how they are caused and how to overcome them? Нові технології навчання (66). pp. 45-50.

- Ягупов, Василь Васильович (2010) Vocational education of ukraine and information society Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna / pod red. Aliny Gil., 5. pp. 143-154.

- Ягупов, Василь Васильович and Свистун, Валентина Іванівна (2009) Student as an actor of the learning process Нові технології навчання (58). pp. 32-39.

Book Section

- Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170), Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) and Козубцова, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7866-8575) (2018) Building a trajectory of postgraduate studies aimed at the development of methodological culture In: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Развитие образовательного пространства региональных вузов в системе координат приоритетных проектов РФ: лучшие практики»: сборник материалов (20-21 сентября 2018. Барнаул) . ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», м. Барнаул, РФ, pp. 461-465.

- Ягупов, Василь Васильович (2017) Methodological problems of professional training of future specialists in the system of higher education In: Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: мат-ли VI міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24-25 березня 2017 року . Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Одеса, Україна, pp. 13-14.

- Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170) and Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365) (2017) Adjunct procedure familiarization with the constituents of professional activity in the plane of methodological culture In: Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. . ОДУВС, м. Одеса, Україна, pp. 16-18.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365), Козубцова, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7866-8575) and Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170) (2017) Distance learning as a temporary form of scientific and methodological support for graduate students (adjuncts) in ensuring mobility In: Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) . Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 79-83. ISBN 978-601-7543-30-3

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Ffactors for the development of the professional technical educational establishments pedagogical workers’ informational and analytical competence In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання , 1 . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 49-51.

- Ягупов, Василь Васильович (2016) Рrofessional autonomy or actor of professional activity as a result of pedagogues professional training In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. Матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 лютого 2016 р . Міленіум, м. Київ, Україна, pp. 324-325.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Aims, tasks, levels and actors of informational and analytical support for the management of professional technical educational establishments In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів міжнародної науково-практичній конференції, м. Київ, 14-16 травня 2015 р. . Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна, pp. 182-185.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Personality professional development In: Освітній процес і трансформація сучасного українського суспільства: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квітня 2015 р . НаУКМА, м.Київ, Україна, pp. 3-6.

- Ягупов, Василь Васильович (2015) Informational and Analytical Activity in the System of the Professional Technical Education In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (м. Київ, 26 березня 2015 р.) , 2 . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 79-82.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Забезпечення суб’єктності особи, яка вчиться в професійному навчальному закладі як педагогічна проблема In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VІІ всеукр. наук.-практ. конф. . Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницький, Україна, pp. 53-54.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) Забезпечення якості професійно-технічної освіти: суб’єктний підхід In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання”] (м. Київ, 24-25 берез. 2014 р.). / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 79-82.

- Ягупов, Василь Васильович (2014) A learner in the professional educational establishment as an actor of pedagogical problem In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 21 листопада 2014 р.) . Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницький, Україна, pp. 53-54.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Development of the main qualities of the professional competence – the pledge to support the quality of the workers’ professional training in the system of professional education In: Взаємодія ПТНЗ області з науково-дослідними та вищими навчальними закладами – запорука покращення якості підготовки робітничих кадрів: матеріали Всеукраїнської конференції (м. Дніпропетровськ, 15 березня 2013 р.) . Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, м.Дніпропетровськ, Україна, pp. 51-52.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Structure of the professional educational establishments’ directors’ informational and analytical activity In: Матеріали зв. наук.-практ. конф. “Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання” (м. Київ, 28 берез. 2013 р.) . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 51-55.

- Ягупов, Василь Васильович, Свистун, Валентина Іванівна, Кришталь, Микола Андрійович and Король, Василь Миколайович (2013) Формування управлінської культури, компетентності та управлінського мислення майбутніх керівників як інтегральна мета їх управлінської підготовки In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: VІ всеукр. наук.-практ. конф. , 1 (6). Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницьцкий, Україна, pp. 26-28.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) The competence approach in professional education In: “Педагогіка і психологія професійної освіти: пошук, проблеми, перспективи”, (м. Львів, 23 квітня 2013 р.) . Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, м.Львів, Україна, pp. 28-31.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methodological requirements of the competence approach to the professional training of the would-be specialists In: “Актуальні проблеми вищої професійної освіти України” (м. Київ, 21-22 березня 2013 р.) . Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, pp. 114-115.

- Ягупов, Василь Васильович (2013) Methods of diagnostic Informational and Analytical Competence of the Vocational Schools Directors In: “Соціальне партнерство як інструмент оновлення професійно-технічної освіти”, 12 квітня 2013 р. . Р.А. Козлов, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 18-20.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Informational and analytical competence of the professional technical educational establishments’ directors In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 25-28.

- Ягупов, Василь Васильович (2012) Проектування у педагогічній діяльності викладачів професійно-технічної освіти In: Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: Тезисы докладов I-ой Международной научно-практической конференции . ГУЗ «МВПУ ПИТ», м.Дніпропетровськ, Україна, pp. 169-172.

- Ягупов, Василь Васильович (2011) Professional competence of the professional education system graduates In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 листопада 2011 р., Кривий Ріг . Криворізький міський методичний центр профтехосвіти, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 9-11.

- Ягупов, Василь Васильович (2010) Activity factor for the development of the personality of the extreme activities spesialist In: Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях: за матеріалами ІІ міжрегіонального наукового семінару, 25 березня 2010 р., Київ . Національний університет оборони України, м.Київ, Україна, pp. 387-391.

- Ягупов, Василь Васильович and Свистун, Валентина Іванівна (2009) How to make student an actor of the learning activity In: Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., [Серія: Психолого-педагогічні й філологічні науки], (Хмельницький, 20 листопада 2009 р.) . Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м.Хмельницький, Україна, pp. 273-274.

Monograph

- Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273), Ягупов, Василь Васильович and Кравець, С.Г. (orcid.org/0000-0001-6259-0067) (2019) Distance learning in the system of vocational education: a monograph Technical Report. Полісся, м. Житомир, Україна.

- Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170), Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273), Кравець, С.Г. (orcid.org/0000-0001-6259-0067), Базелюк, Олександр Васильович (orcid.org/0000-0002-3206-2287), Голуб, І.І. (orcid.org/0000-0001-9008-6255), Майборода, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4869-7786), Мищишен, А. В. and Шевченко, Віктор Леонтійович (2019) Distance learning in the system of vocational education Project Report. Полісся, м. Житомир, Україна.

- Козубцов, І.М. (orcid.org/0000-0002-7309-4365), Таршилова, Л.С. (orcid.org/0000-0001-6252-5548), Козубцова, Л.М. (orcid.org/0000-0002-7866-8575) and Ягупов, Василь Васильович (orcid.org/0000-0002-8956-3170) (2016) Theory and methodology of professional development of scientific and pedagogical workers: in the aspect of methodological culture Project Report. «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана», м. Уральськ, Казахстан.

- Лузан, П.Г., Ягупов, Василь Васильович, Лук'яненко, Г.І., Пятничук, Т.В. and Михнюк, М.І. (2015) Competence approach module-skilled workers in preparing construction and engineering industries Project Report. ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна.

- Ягупов, Василь Васильович, Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Гуралюк, А.Г., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна and Паржницький, В.В. (2014) The development of information and analytical expertise teacher VET staff: Theory and Practice. Project Report. ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м.Київ, Україна.

Book

Лузан, П.Г., Липська, Лариса Василівна, Гуменний, О.Д., Гуменна, Л.С., Белан, Владислав Юрійович, Зуєва, Альона Борисівна, Кононенко, Андрій Геннадійович, Закатнов, Д.О., Єршова, Людмила Михайлівна, Орлов, В.Ф., Алєксєєва, С.В., Гриценок, І.А., Злочевська, Л.С., Байдулін, В.Б., Базелюк, Олександр Васильович, Ягупов, Василь Васильович, Петренко, Лариса Михайлівна, Шевченко, Віктор Леонтійович, Кравець, С.Г. (orcid.org/0000-0001-6259-0067), Голуб, І.І., Мищишен, А. В., Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Артюшина, М.В., Романова, Г.М., Герлянд, Т.М., Пащенко, Т.М., Романов, Л.А., Бородієнко, О.В., Радкевич, В.О., Радкевич, О.П., Пуховська, Л.П. and Леу, Сніжана Олексіївна (orcid.org/0000-0001-8616-1005) (2017) Vocational education: informational and analytical materials on the results of the qualifying phase of research . ТОВ "ІМА-прес", м. Київ, Україна. ISBN 978-966-331-543-0

Радкевич, В.О., Orlov, Valeriy, Ягупов, Василь Васильович, Юрженко, В.В., Кравець, С.Г., Романова, Г.М., Петренко, Лариса Михайлівна, Свистун, Валентина Іванівна, Вайнтрауб, М.А., Бородієнко, О.В., Радкевич, О.П., Alekseeva, Svitlana, Розіна, Надія Вікторівна, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Коваленко, В.В., Łozowiecka, Wałentyna, Sass, Anne and Kuk, Tomasz (2016) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy (11). ТОВ «Міленіум», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Кремень, В.Г., Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Васянович, Г.П., Гомеля, Ніна Семенівна, Діденко, Олександр Васильович, Зінченко, Світлана Володимирівна, Гуржій, А.М., Лук’янова, Лариса Борисівна, Радкевич, В.О., Романова, Г.М., Свистун, Валентина Іванівна, Єльникова, Галина Василівна, Пазюра, Н.В., Тименко, Володимир Петрович and Ягупов, Василь Васильович (2015) Conceptual principles of professional development of personality in the conditions of eurointegration processes . НТУ, м.Київ, Україна.

Ягупов, Василь Васильович and Величко, Н.О. (2015) Informational and Analytical Activity of the Pedagogue in VTEE . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Савченко, Ірина and Ягупов, Василь Васильович (2015) Information-analytical activity of teaching staff of vocational schools . ІПТО НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Radkevych, V. O., Єльникова, Галина Василівна, Михнюк, М.І., Орлов, В.Ф., Свистун, Валентина Іванівна, Weintraub, Mark, Hlushchenko, Olena, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Гириловська, І.В., Гуралюк, А.Г., Карташова, Л.А., Ягупов, Василь Васильович, Закатнов, Д.О., Радкевич, О.П., Романова, Г.М., Vornachev, Andriy and Herhanov, Leonid (2015) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy (9). ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Ягупов, Василь Васильович and Савченко, Ірина (2014) Informational and Analytical Activity of the Pedagogical Workers in VTEE: Terminology Dictionary . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Радкевич, В.О., Закатнов, Д.О., Ягупов, Василь Васильович, Кравець, Ю.І., Лук'яненко, Г.І., Савченко, З.В., Діденко, Олександр Васильович, Швець, А.С., Юрженко, В.В., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Радкевич, О.П., Ворначев, А.О. and Селецький, А.В. (2014) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy (7). ТОВ «НВП Поліграфсервіс», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Закатнов, Д.О., Лузан, П.Г., Пуховська, Л.П., Ягупов, Василь Васильович, Кошук, О.Б., Кравець, С.Г., Палькевич, Юлія Святославівна, Сушенцев, О.Є., Гуралюк, А.Г., Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206), Орлов, В.Ф. and Павлов, Ю.О. (2013) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy (6). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Волкова, Т.В., Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна (orcid.org/0000-0003-4869-7786), Нестерова, Л.В., Савченко, Ірина (orcid.org/0000-0002-0273-9496) and Ягупов, Василь Васильович (2012) Information-Analytical Department of education systems . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-263-8

Ягупов, Василь Васильович (2012) Theoretical and methodological bases for the development of the vocational education in the information society . Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 11-16.

Лузан, П.Г., Ягупов, Василь Васильович, Радкевич, В.О., Айстраханов, Д.Д., Волкова, Т.В., Сушенцева, Лілія Леонідівна, Савченко, Ірина, Гуралюк, А.Г., Алєксєєва, С.В., Вовковінський, М.І., Закатнов, Д.О., Шимановський, Марк Мусійович and Михайличенко, А.М. (2012) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 4 . Інститут професйіно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

Величко, Н.О., Гириловська, І.В., Закатнов, Д.О., Майборода, Людмила Анатоліївна, Корнієнко, М.М., Савченко, Ірина, Гуменний, О.Д. (orcid.org/0000-0001-6596-3551) and Ягупов, Василь Васильович (2011) Monitoring the development of vocational education . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

Ягупов, Василь Васильович (2011) Informational and Analytical Competence of the VEE Directors as the Basis for the Monitoring of the Vocational Education System Development . Інститут ПТО НАПНУ, м.Київ, Україна, pp. 39-50.

Кремень, В.Г., Єльникова, Галина Василівна, Закатнов, Д.О., Карп'юк, М.Д., Лозовецька, В.Т., Лук'яненко, Г.І., Нікітчина, С.О., Радкевич, В.О., Свистун, Валентина Іванівна, Ягупов, Василь Васильович, Слатвінська, О.А. and Михайличенко, А.М. (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 1 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

Радкевич, В.О., Лозовецька, В.Т., Лузан, П.Г., Манько, В.М., Величко, Н.О., Лук'яненко, Г.І., Гуралюк, А.Г., Волкова, Т.В., Юрженко, В.В., Ягупов, Василь Васильович, Вовковінський, М.І., Карп'юк, М.Д. and Михайличенко, А.М. (2011) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy , 3 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN ISSN 2223-5752

This list was generated on Wed May 22 15:39:44 2024 EEST.