Items where Author is "Самко, Алла Миколаївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2022) The influence of information technologies on the professional development of teaching staff in institutions of postgraduate pedagogical education Actual problems in the system of education: general secondary education institution – pre-university training – higher education institution (2). pp. 711-717. ISSN 2786-5487

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Digital competence of pedagogical staff in the system of postgraduate pedagogical education Освітня аналітика України, 2 (13). pp. 33-44. ISSN 2617-8532

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Peculiarities of andragogical competence of pedagogical staff of postgraduate pedagogical education institutions Adult Education: Theory, Experience, Prospects, 2 (20). pp. 133-144. ISSN 2308-6386

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Scientometric analysis of the academician S. Goncharenko’s scientific heritage Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (17). pp. 140-152. ISSN 2308-6386

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2019) The life and scholarly career of the academician Semen Honcharenko Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (24). pp. 171-177. ISSN 2308-4855

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2018) Formation of scientific view of the world is a direction of S. Honcharenko’s scientific school Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (151). pp. 127-132. ISSN 2518-7465

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2017) The touches to the portrait of Academician Semen Ustymovych Honcharenko: results of the study Педагогічні науки, 2 (79). pp. 40-46. ISSN 2413-1865

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2017) Systematization criteria of the dissertation researches of the S. Goncharenkoʼs scientific school Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (159). pp. 225-230. ISSN 2415-7988

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2016) Characterization and analysis of key definitions didactics in the works of S. Goncharenko Теорія і методика професійної освіти, 9 (1). pp. 1-8.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2016) Values of academician Semen Honcharenko’s scientific school Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (17). pp. 278-284. ISSN 2219-5203

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2015) Prerequisites and prospects of biographical method development in history of pedagogy Adult education: theory and practice, 1 (10). pp. 115-123. ISSN 2308-6386

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2014) Didactical aspects of adult education in S. Honcharenko works Adult education: theory and practice, 1 (8). pp. 239-246. ISSN 2308-6386

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2014) «Self-concept» of academician S.U. Goncharenko Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 2 (9). pp. 153-161. ISSN 2308-6386

Book Section

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2022) Distance learning technologies in the system of postgraduate pedagogical education: features of application In: Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2021 рік (Київ, 18 – 21 квітня 2022 р.) Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 113-116.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2022) Conditions for the formation of digital competence of pedagogical staff in the system of postgraduate pedagogical education In: Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Київ, 20-21 квітня 2022 р. Видавничий центр КНУКіМ, м. Київ, Україна, pp. 135-138. ISBN 978-966-602-348-6

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2022) Scientific and methodological support of professional development of teachers in post-graduate pedagogical education institutions: andragogical aspect In: ХI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, pp. 87-89.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) and Самко, Алла Миколаївна (2021) Psychological readiness of pedagogical staff of postgraduate pedagogical education institution for innovative activity In: Career guidance: state and prospects of development: a collection of materials XI All-Ukrainian psychological and pedagogical readings dedicated to the memory of the doctor Pedagogical Sciences, Professor Fedoryshyn Borys Oleksiyovych Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 63-66.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Professional development of teaching staff: a comparative analysis In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. Х міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (13 трав. 2021 р.) Термінова поліграфія, м. Хмельницький, Україна, pp. 64-66.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) and Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2021) Andragogical fundamentals of the educational process in the system of postgraduate pedagogical education In: Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна, pp. 270-275. ISBN 978-966-423-634-5

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Pedagogical facilitation in the educational activities of postgraduate education institutions In: Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 лютого 2021 р.) ФОП Москвін А.А., м. Київ, Україна, pp. 30-33.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Professional development of pedagogical staff in the conditions of open postgraduate pedagogical education In: Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: зб. матер. ІІІ Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 15–16 черв. 2021 Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 142-145. ISBN 978-617-7945-18-4

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Features of motivation for adult learning in the system of postgraduate education In: Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference (May 16-18, 2021 Kyiv, Ukraine) SPC “Sci-conf.com.ua”, c. Kyiv, Ukraine, pp. 509-513. ISBN 978-966-8219-84-9

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Аndragogical conditions of professional-personal self-development of a teacher in postgraduate education In: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2021): збірник матеріалів 3-го Міжнародного науковопрактичного WEB-форуму (Київ-Харків, 25-28 травня 2021 р.) Типографія «U2print», м. Харків, Україна, pp. 157-161.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Humanization of education in the views of prominent teachers S.U.Goncharenko and I.A.Zyazyuna In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції (28 травня 2020 року) НТУ "ХПІ", м. Харків, Україна, pp. 451-454. ISBN 978-617-7912-20-9

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Functional roles of andragogues in adult education and training In: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2020 року (наукове електронне видання) ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, м. Київ, Україна, pp. 304-306.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Features of charismatic leadership In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами» Харківський політехнічний інститут, м. Харків, Україна, pp. 67-70.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Theoretical and methodological principles of research of pedagogical personality (on the example of S.U. Goncharenko) In: Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі: матеріали тез доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік (25-26 березня 2020 р.) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 29-30.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2019) The problem of adult education in the context of S. Honcharenko's scientific heritage In: Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, ФДССО, БДПУ, м. Бердянськ, Україна, pp. 84-88. ISBN 978-966-197-675-6

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2018) Semen Ustymovich Honcharenko is an academician of wisdom and humanity In: Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження академіка Семена Устимовича Гончаренка ТОВ «ДКС-Центр», м. Київ, Україна, pp. 158-162. ISBN 978-617-7300-25-9

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2018) Standardization of school physical education: domestic and foreign experience In: Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. VІI міжнар. наук.-методол. семінару Термінова поліграфія, м. Хмельницький, Україна, pp. 50-52.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2017) The problem of humanization and humanization of education in the views of Academician S. Goncharenko In: Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 15-16 грудня 2017 р., м.Одеса ГО "Південна фундація педагогіки", м.Одеса, Україна, pp. 113-116.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2017) Contribution of Academician Semyon Goncharenko in the national textbook on physics In: International scientific and practical conference “Innovations and modem technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, May 5-6, 2017. Sandomierz Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz, c.Sandomierz, Poland, pp. 64-68.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2016) Andragogical basis career scientists (for example life path academician Semen Goncharenko) In: Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського Приватне підприємоство "Ексклюзив-Систем", м. Кропивницький, Україна, pp. 310-316. ISBN 978-617-7079-49-0

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2016) Problem of scientific schools in the pedagogical heritage of S. Goncharenko In: Информация и образование: границы коммуникаций INFO’16 РИО ГАГУ, м. Горно-Алтайск, республика Алтай, pp. 122-125. ISBN 2411-9814

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2014) Особистість вчителя як чинник формування наукових шкіл In: Освіта впродовж життя: вимоги часу ІПООД НАПН України, м. Київ, с. Тарасівка, Україна, pp. 95-97. ISBN 978-617-640-171-1

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2012) Провідні функції освіти дорослих в сучасному соціумі In: Освіта впродовж життя: вимоги часу Едельвейс, м. Київ, Україна, pp. 226-228. ISBN 978-966-2748-21-6

Conference or Workshop Item

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) and Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Components of andragogical competence of a modern teacher of postgraduate pedagogical education In: Workshop "Modern requirements for andragogical competence of teachers", м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) and Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2021) Structural components of andragogical competence of pedagogical staff of postgraduate pedagogical education institutions In: Вебінар "Професіоналізація педагогічного персоналу в закладах післядипломної педагогічної освіти", м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Andragogical conditions of professional and personal self-development of a teacher in postgraduate education In: 3-й Міжнародний науково-практичний WEB-форум «FORUM SOIS, 2021: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя», 25-28 травня 2021 р., м. Київ, Україна - м. Харків, Україна. (Unpublished)

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) World Cafe Technology In: Вебінар "Технології навчання дорослих", м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) and Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2021) Andragogical principles of the educational process in the system of postgraduate pedagogical education In: Науково-практична конференція «Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій», м. Чернівці, Україна, 26-27 травня 2021 року, м. Київ, Україна.

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Development of professional mobility of a teacher in the system of postgraduate education In: Науково-практичний вебінар "Професійна самореалізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих", 20 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) and Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2020) Effective communication and listening as important components of andragogical competence of a modern teacher of postgraduate pedagogical education: today's challenges In: Webinar "Effective Communication: Listening and Hearing", 04 листопада 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Кремень, В.Г. (orcid.org/0000-0001-5459-1318), Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Лук’янова, Лариса Борисівна, Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Аніщенко, В.М., Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Зінченко, Світлана Володимирівна and Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2015) EU - Ukraine: Adult Education: рroceedings of the International Forum of days, adult education in Ukraine (m. Kyiv, 4-6 November 2014) ПП Лисенко М.М, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-640-200-8

Video

- Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Workshop as an innovative educational technology [Video] (Unpublished)

Other

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) and Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Certificate of copyright registration for a literary educational writing work "Methodological system for the development of andragogical competence of teaching staff in the field of adult education" Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», м. Київ, Україна.

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М.П., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Годлевська, К.В., Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю.В., Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Кучерявий, О.Г. (orcid.org/0000-0001-5469-0949), Кобюк, Ю.М., Ілляхова, М.В., Котун, К.В., Левченко, В.В., Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Огієнко, О.І., Пазюра, Н.В., Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510), Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М.М., Скрипник, М.І., Соломаха, С.О., Сотська, Г.І., Сулима, О.В., Султанова, Л.Ю., Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О.В., Філіпчук, Н.О., Хомич, Л.О., Катюк, Я. Л., Шарошкіна, Н.Г. and Штома, Л.Н. (2017) Personal and professional growth of adults: problems and prospects: Program III All-Ukrainian pedagogical readings dedicated to the memory of Academician Semen Ustinovich Goncharenko (Kiev, May 18, 2017) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Thu Aug 18 07:02:20 2022 EEST.