Items where Author is "Рождественська, Д.Б."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

- Рождественська, Д.Б. (2014) Аналіз психологічних особливостей дидактичних компонентів навчальної системи: світовий досвід дистанційного навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Рождественська, Д.Б. (2010) Forming motivation of professional development scholarship's leaders in distance learning: structure, maintenance and methods of realization Актуальні проблеми психології , 28 (28). pp. 226-229. ISSN 2072-4772

- Рождественська, Д.Б. (2010) Model of forming motivation of professional development schoolarship's leaders in the distance learning Актуальні проблеми психології , 27 (27). pp. 117-121. ISSN 2072-4772

- Рождественська, Д.Б. (2009) Problems of motivation in education of adult in the distance learning: foreign experience Вістник післядипломної освіти , 12 (12). pp. 126-134. ISSN 978-966-7863-85-2

- Рождественська, Д.Б. (2007) Проблема мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентностей: теоретичний аналіз понять та практика використання Збірник наукових праць "Проблеми сучасної педагогічної освіти", Ч. 1 (13). pp. 271-279.

- Рождественська, Д.Б. (2006) Work Up Learning Material for Distance Support to Study Ukrainian Language in Senior Classes Extended Proceedings First International Conference “New Informational Technologies in Education for All” . pp. 149-160.

- Рождественська, Д.Б. and Ходацька, О.М. (2006) Інформаційні технології на уроках мови Методичні діалоги: газета для вчителів української мови, 1. pp. 10-12.

- Рождественська, Д.Б. (2006) The Principles of Creation of Teaching Materials and Organization of Ukrainian Language Learning Process using Distance Support in Senior Classes International Journal “Informational technologies & Knowledge”, 1. pp. 61-66. ISSN 1313-0455

- Рождественська, Д.Б. (2005) Психолого-педагогічні особливості впровадження елементів дистанційного навчання у процес вивчення української мови в ЗОШ (на матеріалі курсу "Культура мовлення") Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України "Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання", т. 8, 1. pp. 213-220.

- Рождественська, Д.Б. and Сороко, Н.В. (2005) До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітній середній школі (на матеріалі 6-9 класів) Збірник наукових праць Інституту засобів навчання АПН України "Інформаційні технології і засоби навчання". pp. 162-170.

- Рождественська, Д.Б. (2004) Інформаційний та психоло-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу “Діти України” Збірник наукових праць Інституту засобів навчання АПН України "Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору". pp. 74-80.

- Рождественська, Д.Б. (2002) До проблеми мисленнєвих образів в інтелектуальній діяльності дитини зі зниженим зором Науково-методичний збірник Інституту спеціальної педагогіки АПН України (4). pp. 223-226.

- Тарасун, В.В. (orcid.org/0000-0002-4193-6513) and Рождественська, Д.Б. (2002) Діагностика провідного когнітивного стилю дітей з труднощами у навчанні Діагностика і корекція індивідуального розвитку учнів в процесі навчання, 1. pp. 59-68.

Book Section

- Рождественська, Д.Б. (2014) К проблеме проектирования дистанционного обучения: психологический аспект In: Дидактика XXI века: Инновационные аспекты использования ИКТ в образовании: материалы международной научно-практической заочной конференции 19 мая 2014 года . - Т.1 ПГСГА, м.Самара, Росія, pp. 298-301.

- Рождественська, Д.Б. (2014) Проектування очно-дистанційного навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 56-58.

- Пінчук, О.П. and Рождественська, Д.Б. (2013) Current state of an issue of accessibility and quality of e-learning in school education In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

- Рождественська, Д.Б. (2013) Проектування очно-дистанційного навчання директорів загальноосвітніх закладів In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, p. 31.

- Рождественська, Д.Б. (2013) До проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів та учнів у дистанційній формі навчання In: Міжнародна IX (XIX) науково-практична конференція "Засоби і технології сучасного навчального середовища" ПП "Ексклюзив-Систем" , м.Кіровоград, Україна, pp. 57-58.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Мотивация профессионального развития руководителей общеобразовательных школ как организационно-педагогическая предпосылка эффективного очно-дистанционного обучения In: І Межнародна Інтернет-конференція "Инновация в образовании. Современная психология в обучении" "Казанский университет", м. Казань, Росія , pp. 148-149.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Компетентна комунікативна поведінка: європейський погляд на розуміння та впровадження In: Науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" ТОВ «Інформаційні системи», м.Київ, Україна, pp. 143-145.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Компетентна комунікативна поведінка учнів в шкільній практиці європейських країн в контексті створення безпечного інформаційно-комунікаційного освітнього простору In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 39-40.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Дослідження особливостей мотивації професійного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах очно-дистанційного навчання In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Психологія у післядипломній освіті», присвячена 20-річчю НАПН України Університет менеджменту освіти , м.Київ, Україна, pp. 56-57.

- Рождественська, Д.Б. (2012) Проектування очно-дистанційного навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів: аналіз світового досвіду In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технологій в освіті та інших сферах діяльності" Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Рождественська, Д.Б. (2009) До проблеми мотивації професійного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» Книга – ХХІ, м.Чернівці, Україна, pp. 261-262.

- Рождественська, Д.Б. (2008) Психологічні проблеми використання очно-дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації керівників ЗНЗ In: Всеукріїнська науково-практична конференція «Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій» РВВ ПУСКУ, м.Полтава, Україна, pp. 94-95.

- Рождественська, Д.Б. (2008) Електронна освіта у шкільній практиці Великої Британії In: Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» ПП Жовтий , м.Умань, Україна, pp. 134-136.

- Рождественська, Д.Б. (2007) Globalization in Education: Psychological Consequences In: Second International Conference “New Informational Technologies in Education for All” Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна, pp. 51-56.

- Рождественська, Д.Б. (2007) Проблема ефективності електронного навчання: європейський досвід та критерії оцінки In: Науково-практична конференція «Нові технології навчання: психологічні аспекти» ЖДУ ім. І. Франка, м.Житомир, Україна, pp. 33-34.

- Рождественська, Д.Б. (2007) Інформаційно-комунікаційні технології у загальноосвітній школі європейських країн: основні напрямки впровадження та шляхи підтримки In: Всеукраїнський науково-методичний семінар «Інформаційні технології в навчальному процесі» Астропринт , м.Одеса, Україна, pp. 133-136.

- Рождественська, Д.Б. (2007) Теорії дистанційного навчання: світовий досвід In: Збірник наукових праць "Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті" КЕІ ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана" , м.Кривий Ріг, Україна, pp. 144-145.

- Рождественська, Д.Б. (2007) Implantation of E-learning into Comprehensive School: European Experience of Implementation, Supporting and Realization In: Second International Conference “Modern (e-) Learning” FOI ITHEA, c. Varna, Bulgaria, pp. 138-143.

- Рождественська, Д.Б. (2006) Проблема построения системы мониторинга эффективности обучения украинскому языку с дистанционным сопровождением в старшей школе In: П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Інтернет. Освіта. Наука-2006», т. 1 УНІВЕРСУМ, м.Вінниця, Україна, pp. 209-210.

- Рождественська, Д.Б. (2006) Реалізація компетентнісного підходу в дистанційному супроводі вивчення української мови в старших класах In: Всеукраїнська науково-практічна конференція “Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України” Редакційно-видавничий відділ Кримського гуманітарного університету , м.Ялта, Україна, pp. 140-144.

- Рождественська, Д.Б. (2004) Електронний підручник з української мови для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології у середній і вищій школі" Редакційно-видавничий відділ Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м.Київ, м.Ізмаїл, Україна, pp. 100-101.

- Рождественська, Д.Б. (2001) Співвідношення стильових та продуктивних аспектів інтелектуальної діяльності In: Праці V Міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук та їх інформаційне забезпечення» Харьковский гуманитарный институт "Народная украинская академия" , м.Харків, Україна, pp. 81-82.

Monograph

- Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Манако, А.Ф., Олійник, В.В., Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Коневщинська, О.Е., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Барладим, В.М., Корнієць, О.М. and Мушка, Іван Васильович (2014) The organization and functioning of network of resource centers of secondary schools distance learning Project Report. Атіка, м. Київ, Україна.

Conference or Workshop Item

- Рождественська, Д.Б. (2006) Впровадження дистанційного навчання в загальноосвітню школу європейських країн: основні типи імплементації, шляхи підтримки та національна специфіка In: Міжнародна науково-практична конференція "Технології педагогічної освіти: теорія, досвід, перспективи розвитку в умовах Болонського процесу" , 13 жовтня 2006 року . (Unpublished)

- Рождественська, Д.Б. (2006) Я – Другой: восприятие и общение в сети Интернет In: Літня психологічна школа «Мова, особистість, діяльність (до 70-річчя з дня нарождения О.О. Леонт'єва)»., 2006 . (Unpublished)

Book

Білоус, О.В., Гриценчук, О.О., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Лещенко, М.П., Малицька, І.Д., Морзе, Н.В., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В., Тимчук, Л.І., Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522), Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2014) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті Атіка, м. Київ, Україна.

Биков, В.Ю., Білоус, О.В., Богачков, Ю.М., Грабовський, П.П., Колос, К.Р., Кривонос, О.М., Литвинова, С.Г., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120), Прилуцька, Н.С., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Шевчук, П.Г. and Шимон, О.М. (2010) Fundamentals of standardization of information and communication competencies in education Ukraine Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-326-418-9

Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Коневщинська, О.Е., Кравчина, О.Є., Лаврентьєва, Г.П., Малицька, І.Д., Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б., Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Хитровська, Ю.В., Шиненко, М.А. (orcid.org/0000-0001-6697-747X) and Іванова, С.М. (2010) Information and communication technologies of learning in the system of general secondary education of foreign countries Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.

Other

- Овчарук, О.В., Лещенко, М.П., Сороко, Н.В., Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Морзе, Н.В., Гуржій, А.М., Тимчук, Л.І., Білоус, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Шиненко, М.А., Горбаченко, В.І., Ткаченко, В.А. and Малицька, І.Д. (2013) Report on scientific work "Development of information and communication competence of pupils in te context of European integration processes" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Малицька, І.Д. (2012) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України за 2012 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

- Рождественська, Д.Б., Овчарук, О.В., Білоус, О.В., Кравчина, О.Є. (orcid.org/0000-0002-3903-0835), Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) and Малицька, І.Д. (2011) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120), Овчарук, О.В., Рождественська, Д.Б. and Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649) (2010) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2010 рік ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

- Биков, В.Ю., Овчарук, О.В., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Жалдак, М.І., Співаковський, О.В., Богачков, Ю.М., Рождественська, Д.Б., Морзе, Н.В., Малицька, І.Д., Кравчина, О.Є., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Шимон, О.М., Шевчук, П.Г., Кривонос, О.М., Прилуцька, Н.С., Грабовський, П.П. and Білоус, О.В. (2010) Report on scientific work "The system of information and communication competencies of pupils, teachers and school leaders for standartisation and normative fulfilment" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Гриценчук, О.О., Кравчина, О.Є., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-1598-0120) and Рождественська, Д.Б. (2009) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2009 рік ІІТЗН НАПН України , м. Київ, Україна.

- Гриценчук, О.О. (orcid.org/0000-0003-3173-7649), Сороко, Н.В., Рождественська, Д.Б., Малицька, І.Д. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) and Овчарук, О.В. (2008) Бюлетені Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій за 2008 рік Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Fri May 7 20:37:28 2021 EEST.