Items where Author is "Радомський, Ігор Петрович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2022) Development of competencies of pedagogical staff of higher education institutions in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Ukraine In: ХI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, pp. 80-82.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) and Троцький, Руслан Сергійович (orcid.org/0000-0002-9488-7663) (2022) Priority directions of Ukraine's educational sphere development as an important factor of strengthening national security Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти (2). pp. 690-698. ISSN 2786-5487

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2022) Peculiarities of the development of the cognitive-content component of andragogic competence of the teaching staff of higher education institutions In: Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика: матеріали Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2021 рік (Київ, 18 – 21 квітня 2022 р.) Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 106-110.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) and Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) (2022) Professional competence of an andragogue as a specialist in the field of adult education [Video] (Unpublished)

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2021) Pedagogical design as an important element in establishing interaction between education and society In: Education Reform іn Ukraine. Information and Analytical Support: Book of Abstracts of the IІI International Scientific and Practical Conference, October 28th, 2021. Kyiv ДНУ «Інститут освітньої аналітики», м. Київ, Україна, pp. 330-331.

Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) and Троцький, Руслан Сергійович (orcid.org/0000-0002-9734-279X) (2021) Mastering project activities is an important component of andragogy professionalization Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна, pp. 263-273. ISBN 978-617-552-008-6

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2021) Psychological and pedagogical conditions for mastering project activities in the process of personal and professional development of future teachers In: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» 29-30 листопада 2021 року Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна, pp. 153-157. ISBN 978-617-552-007-9

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2021) Features of pedagogical design in non-formal adult education Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект. pp. 4-17. ISSN ISBN 978-617-512-284-6

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2021) Features of the organization of non-formal adult education in Denmark and Israel In: Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 року Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна, pp. 54-58.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2021) Pedagogical design as an important component of teacher professionalization In: Науково-практичний вебінар "Професійна самореалізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих", 20-22 жовтня 2021, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) and Троцький, Руслан Сергійович (orcid.org/0000-0002-9734-279X) (2021) Advanced training program "Modernization of modern pedagogical education" (for pedagogical and scientific-pedagogical employees of higher education institutions) [Teaching Resource] (Unpublished)

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2019) Combination of elements of formal and non-formal, informal education in the process of pedagogical design of education In: Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті. Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 23 травня 2019 р. Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 55-58.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2019) Information and telecommunication educational projects as a kind of network educational project In: Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІІI Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (21 червня 2019 р.) ТзОВ «Трек-ЛТД», м. Київ, Україна - м. Дрогобич, Україна, pp. 165-168. ISBN 978-617-7263-79-0

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2018) Current trends in the process of globalization of education In: Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 груд. 2017 р. ФОП Корзун Д. Ю., м. Вінниця, Україна, pp. 218-221. ISBN 978-617-7212-94-1

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2016) Ensuring human rights and freedoms in the activities of the National Guard of Ukraine In: Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти. Матеріали VII Всеукраїнської наково-практичної конференції Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 197-200.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2013) Self-education as an important component of self-realization of employees of internal affairs bodies of Ukraine in professional activity Юридична психологія та педагогіка, 1 (13). pp. 101-109. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2013) Theoretical aspects of professional motivation Юридична психологія та педагогіка, 2 (14). pp. 40-49. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2012) Philosophical aspects of considering the essence of the phenomenon of self-improvement of personality Юридична психологія та педагогіка, 1 (11). pp. 14-19. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Self-education of youth in the process of sports activities Юридична психологія та педагогіка, 1 (9). pp. 140-144. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Self-educational activity of a law enforcement officer as a component of the process of his self-improvement Юридична психологія та педагогіка, 2 (10). pp. 173-177. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Innovative approaches to the organization of education and self-improvement in the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine In: Інноваційні технології підготовки правоохоронців. Науково-методична конференція Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 259-261.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Levels of self-improvement of cadets in the higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine In: Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України. Всеукраїнська науково-практична конференція Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 91-93.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2011) Features of training of law enforcement officers to perform tasks in international law enforcement organizations In: Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність. Міжвузівська науково-теоретична конференція Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна, pp. 61-63.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2010) Historical aspects of the formation of the problem of personal self-development Юридична психологія та педагогіка, 1 (7). pp. 49-56. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2010) Theoretical problems of psychology of self-development of personality Юридична психологія та педагогіка, 2 (8). pp. 24-29. ISSN 2519-4682

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2009) Motivational and value component of the culture of professional communication of an officer of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Педагогічні науки (54). pp. 360-365.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Ideas of personal self-development Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 23. pp. 120-124.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Formation of a culture of communication is a necessary condition for the professional development of a cadet of a higher educational institution of the Ministry of Internal Affairs Іменем Закону, 1 (5). pp. 52-53.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Using computer slides to increase the level of information of the lesson In: V Науково-методична конференція Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ, Україна, pp. 325-328.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2008) Formation of military education in the historical retrospective of the development of Ukrainian society In: Науково-практична конференція: "Проблемні питання службово-бойового застосування сил охорони правопорядку на сучасному етапі" (4-5 березня 2008 року м. Харків) Академія Внутрішніх військ МВС України, м. Харків, Україна, pp. 196-197.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2006) Aspects of research of the problem of training of the officer of internal troops of the Ministry of internal affairs of Ukraine for communication as a process of communicative interaction Наукові записки. Серія: Педагогіка і психолоія (16). pp. 269-272. ISSN 2415-7872

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2006) Psychological and pedagogical conditions for the formation of a culture of professional communication among cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (17). pp. 127-130. ISSN 2415-7872

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2006) Analysis of the results of an experimental study on the formation of a culture of professional communication among cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (18). pp. 168-173. ISSN 2415-7872

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2006) The use of socio-psychological training as a means of forming a culture of professional communication among cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 1. pp. 165-171. ISSN 2522-4360

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2006) From the experience of using socio-psychological training in the process of forming a culture of professional communication in cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Збірник наукових праць, 37. pp. 220-223. ISSN 2617-8222

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2006) Some specific features of professional communication of employees of the Ministry of Internal Affairs Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 4 (5). pp. 123-127. ISSN 2311-5491

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2006) Professional communication in legal activities Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка, 2 (17). pp. 136-139.

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2005) Culture and communication styles of the teacher, levels of development of the culture of pedagogical communication Наукові записки Вінницького державного педагогічного ніверситету імені Михайла Коцюбинського, 14. pp. 82-84. ISSN 2415-7872

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2005) Features of communicative training in the departments of the Ministry of Internal Affairs Честь і закон, 4. pp. 44-48. ISSN 2078-7480

- Радомський, Ігор Петрович (orcid.org/0000-0003-2452-0898) (2005) Professional communication in legal activities Історія в школі, 11-12. pp. 61-64.

This list was generated on Sat Sep 24 19:06:53 2022 EEST.