Items where Author is "Піддячий, Володимир Миколайович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 69.

Article

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Methods of development of andragogical competence of teachers Bulletin of Postgraduate education (Educational Sciences Series), 17 (46). pp. 123-145. ISSN 2218-7650

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) The essence and content of andragogical competence of teachers Молодь і ринок, 10 (196). ISSN 2617-0825 (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) The essence and content of professionalization of teachers in the context of lifelong education Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 13 (42). pp. 185-199. ISSN 2218-7650

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Methodological fundamentals of developing andragogical competence of teachers in higher educational establishments Молодь і ринок, 5 (184). pp. 106-110. ISSN 2617-0825

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Organizational and pedagogical conditions for forming citizens competency of future pedagoges Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка, 1 (157). ISSN 2663-9114

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Psychological conditions for enhancing civic competency of future pedagogues Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 1 (15). ISSN 2308-6386 (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Citizen Енциклопедії освіти (2-ге видання). (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Commercial education Енциклопедія освіти (2-ге видання). (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Motivation Енциклопедія освіти (2-ге видання). (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) The Law of Ukraine "On Education" Енциклопедія освіти (2-ге видання). (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2018) Аxiological basis of the future teacher’s civic competence development Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2 (54-55). pp. 15-21. ISSN 1609-8595

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2017) The nature and content of the civic competency of future pedagogue Молодь і ринок, 7 (150). pp. 76-82. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2016) Justification cultural forms of training future teachers Наукові записки, 129 (129). pp. 165-174. ISSN 2310-371Х

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2016) The analysis of methods of cultural preparation of future pedagogues Молодь і ринок, 9 (140). pp. 118-123. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2016) The methods of self-development of future pedagogue in the context of european orientations Молодь і ринок, 10 (141). pp. 65-69. ISSN 2308-4634

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2015) Justification cultural content of training future pedagogue Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2 (42-43). pp. 52-58. ISSN 1609-8595

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2014) Rationale model’s of professional self-development of future teacher Педагогічний процес: теорія і практика, 1. pp. 108-114. ISSN 2078-1687

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2014) Motivation to Professional Self-Development of Prospective Teachers Education and pedagogical sciences, 2 (163). pp. 41-47. ISSN 2227-2747

- Піддячий, Володимир Миколайович (2013) Professional parameters of future teacher Наукові записки: Серія педагогічні та історичні науки (112). pp. 140-146. ISSN 2310-371X

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2013) Self-education and self-discipline of future teacher Наукові записки, 112. pp. 156-165. ISSN ISBN 966-660-016-1

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Philosophical comprehension aesthetically senses of beauty, elevated, comical Теорія та методика управління освітою (9). ISSN 2310-2411

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Aesthetically looks of I. Kant: judgement of taste, typology of human senses Молодь і ринок, 4 (87). pp. 154-158.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2012) Aesthetically feeling in the context of relations between a lecturer and student Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 35. pp. 138-143.

Book Section

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Substantiation of the conceptual and terminological apparatus of research of the problem of development of andragogical competence of pedagogical staff In: Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р.) Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 151-153.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) The essence of non-formal education of teachers In: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom Х: Efekty uczestnictwa w rozwoju nauk i edukacji na odległość Poswit, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Херсон, Україна, pp. 167-169. ISBN 978-617-8003-18-0

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Substantiation of operational-activity component of andragogical competence of teachers In: Актуальний стан та основні пріоритети розвитку педагогіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 28 травня 2021р) Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 73-75.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Professional adaptation of teachers in the context of the COVID-19 pandemic In: Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, October 15, 2021 European Scientific Platform, c. Chicago, USA, pp. 25-26. ISBN 978-1-68524-909-0

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Professional development of teachers in the context of the COVID-19 pandemic In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали VIІ науково-практичної конференції (25-26 травня 2021 року) НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна. (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Development of andragogical competence of teachers by training method In: Трансформація суспільних наук: соціально-економічний, лінгвістичний, політичний та IT-виміри (22 жовтня 2021 року) Міжнародний центр наукових досліджень, м. Харків, Україна, pp. 65-66. ISBN 978-617-7991-88-4

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Increasing the level of readiness of teachers to organize non-formal education by the method of trend In: Achievements and achievements of applied and basic sciences of the XXI century (November 5, 2021 Rivne, Ukraine) Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна. ISBN 978-617-7991-17-4

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) The Essence of Adult Education in an Information Society In: Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference Cognum Publishing House, с. Liverpool, ‎United Kingdom, pp. 666-668.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Research of the essence of professionalization of teachers In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів Х ювілейних Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (18 травня 2020 року) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 103-105.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Regulatory and legal support for the development of andragogical competence of teachers in higher education institutions In: The 2-nd International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (November 4 -6, 2020) CPN Publishing Group, с.Kyoto, Japan, pp. 475-478. ISBN 978-4-9783419-5-2

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Adult education as a factor in human resources development In: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, м. Київ, Україна, pp. 298-301.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Formation of civic competence of future teachers in the context of the views of V. Sukhomlinsky In: Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Талком, м. Київ, Україна, pp. 216-217.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Trends in the development of andragogical competence of teachers In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Гуманітарно-педагогіна освіта: здобутки, проблеми, перспективи» ПУ ВНЗ МГПІ "Бейт-Хана", м. Дніпро, Україна.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Formation of civic competence of future teachers in the context of adult education In: Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2019 рік «Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі» Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Human, national and European values as the basis for forming the civic competence of the future teacher. In: Неперервна педагогічна освіта XXI столітті: зб. матеріалів ХVІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Талком, м. Київ, Україна, pp. 59-60.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Trends in the formation of civic competence of future teachers In: Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі: матеріали науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої до 40-річчя утворення Білоцерківського БІНПО ДВНЗ УМО, м. Біла Церква, Україна, pp. 314-316.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Formation of civic competence of future teacher by training method In: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom VII: Tożsamość i wolność w edukacji i nauce Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна, – м. Бєльско-Бяла, Польща – м. Київ, Україна, pp. 106-107.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Formation of civic competence of future teachers in the context of the views of V.О. Sukhomlinsky In: ХVІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької: зб. матеріалів XVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької, м. Київ, 28 лист. 2019 Талком, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Monitoring the level of civic competence of students of pedagogical specialties of higher education institutions In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Забезпечення якості вищої освіти в Україні: сучасний стан і перспективи» (12-13 листопада 2019 р.) ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна. (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Legal and regulatory support for the formation of civic competence of future teachers In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Інститут педагогіки НАПН України): Київ, 4 листопада 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2018) Peculiarities of preparation of the future teacher for pedagogical action in the context of the views of Academician IA Ziazun In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна», 5-6 берез. 2018 р. ТОВ «АСМІ», м. Полтава, Україна.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2017) The emphasis is on educating the teacher In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 127-129.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2017) Formation of the civic competence of the future teacher in the context of the views of A. C. Makarenko In: Міжнародна науково-практична конференція "Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації" «Літерія», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 58-59.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2015) Research essence of the concept of "culture" In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 68-69.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2014) Формування мотивації до професійного саморозвитку майбутнього вчителя In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Зелена Буковина, м. Чернівці, Україна, pp. 172-174. ISBN 978-966-8410-82-3

Monograph

- Аніщенко, Олена Валеріївна, Баніт, Ольга Василівна, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. and Піддячий, Володимир Миколайович (2019) Education of different categories of adults: theory, experience, perspectives Project Report. ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Professionalization of teachers in the context of lifelong learning In: Conference "Professional self-realization of pedagogical staff in the field of adult education", October 20, 2021, Kyiv, Ukraine., м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Research of non-formal education of teachers In: Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference "Development of modern education and science: results, problems, prospects. Effects of participation in the development of science and education at a distance", 23 квітня 2021 року, м. Конін, Польща - м. Ужгород, Україна - м. Херсон, Україна. (Unpublished)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) The essence and content of the professional competence of the andragogue In: Вебінар «Андрагог як фахівець у сфері освіти дорослих», 14 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Online learning and continuing education as trends in the development of andragogical competence of teachers In: Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної освіти», 20 квітня 2021 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Adult education as a factor in human resources development In: II International Scientific and Practical Conference “Education Reform іn Ukraine. Information аnd Analytical Support”, 15 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Civic adult education in Ukraine: experience and prospects for development In: Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», 7-8 листопада 2019 р.. (Unpublished)

Book

Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Андрощук, І. М. (orcid.org/0000-0002-3557-793X), Баніт, Ольга Василівна (orcid.org/0000-0001-9002-6439), Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575), Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) and Зінченко, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-9829-6449) (2019) Personal and professional development of evening school teachers in non-formal education . (Unpublished)

Андрощук, І. М. (orcid.org/0000-0002-3557-793X), Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575), Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) and Шарошкіна, Н.Г. (orcid.org/0000-0003-2142-5000) (2019) Adult education in non-formal education ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Thesis

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2016) Aesthetic Basis for the Professional Self-Development of a Future Pedagogue Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2016) Aesthetic Basis for the Professional Self-Development of a Future Pedagogue Dissertation candidate2 thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Video

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) How to research the educational needs of adults? [Video] (Unpublished)

Teaching Resource

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Formation of Civic Competence of Future Teachers [Teaching Resource] (Unpublished)

- Молчанова, А.О. (orcid.org/0000-0001-9738-7341) and Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2016) Technology of teacher training to educational activities [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Certificate for a literary written work of educational nature «Training» Organization of non-formal education of teachers» Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», м. Київ, Україна.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Certificate of literary educational writing work «Training «Development of andragogical competence of teachers» Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2021) Certificate of copyright registration for a literary educational writing work «Training session «Formation of civic competence of future teacher» Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», м. Київ, Україна.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575) and Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510) (2021) Certificate of copyright registration for a literary educational writing work "Methodological system for the development of andragogical competence of teaching staff in the field of adult education" Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», м. Київ, Україна.

- Калюжна, Т.Г. (orcid.org/0000-0003-3118-2575), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Баніт, Ольга Василівна (orcid.org/0000-0001-9002-6439), Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) and Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2020) Certificate № 96692 of copyright registration for the work "Monograph" Education of different categories of adults: theory, experience, prospects " Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, м. Київ, Україна.

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2019) Certificate of registration of copyright for a scientific work "Methodology of self-development of the English language competence of the future teacher in the context of European guidelines" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ, Україна.

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М.П., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Годлевська, К.В., Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю.В., Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Кучерявий, О.Г. (orcid.org/0000-0001-5469-0949), Кобюк, Ю.М., Ілляхова, М.В., Котун, К.В., Левченко, В.В., Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Огієнко, О.І., Пазюра, Н.В., Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510), Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М.М., Скрипник, М.І., Соломаха, С.О., Сотська, Г.І., Сулима, О.В., Султанова, Л.Ю., Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О.В., Філіпчук, Н.О., Хомич, Л.О., Катюк, Я. Л., Шарошкіна, Н.Г. and Штома, Л.Н. (2017) Personal and professional growth of adults: problems and prospects: Program III All-Ukrainian pedagogical readings dedicated to the memory of Academician Semen Ustinovich Goncharenko (Kiev, May 18, 2017) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Thu Aug 18 07:28:45 2022 EEST.