Items where Author is "Ничкало, Світлана Андріївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

- Ничкало, Світлана Андріївна (orcid.org/0000-0001-6325-687X) (2021) Architectural component in the textbook “Art” (the expert assessment method) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (25). pp. 30-44. ISSN 2308-3778

- Ничкало, Світлана Андріївна (2019) Claude Nicolas Ledoux: An avant-garde architect of the XVIII century Мистецтво та Освіта, 1 (91). pp. 59-63.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2018) Emotional and value context of aesthetic education by means of visual arts Особистість у просторі виховних інновацій. pp. 251-255. ISSN 978-966-2716-99-3

- Ничкало, Світлана Андріївна (2018) Some aspects of student preferences: reality and prospects Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, 17-18 травня 2018 р., Мукачево. pp. 151-152. ISSN 978-617-7495-20-7

- Ничкало, Світлана Андріївна (2018) Psychological discourse of aesthetic education of schoolchildren Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018р., Мукачево). pp. 277-279.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2018) Architecture and finel arts in the context of artistic preferences of scoolchildren Материалы международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств «VІІІ-е Боранбаевские чтения: модернизация исторического сознания как ведущий вектор художественного образования в глобальном мире» (08 февраля 2019 г.). pp. 133-139. ISSN 978-601-7458-83-6

- Ничкало, Світлана Андріївна (2017) Features of formation of the artistic preferences of students in the field of fine art and architecture Науковий вісник Мукачівського державного університету "Педагогіка та психологія", 1 (5). pp. 123-126. ISSN 2413-3329

- Ничкало, Світлана Андріївна (2016) Aesthetic education of schoolchildren in the context of contemporary challenges Рідна школа (1). pp. 14-18.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2016) Technological approach to the art of architecture in the aesthetic education of students Науковий вісник Мукачівського державного університету. - Серія: Педагогіка та психологія. pp. 93-97. ISSN 2413-3329

- Ничкало, Світлана Андріївна (2015) The art of architecture in the aesthetic education of students Мистецтво та освіта (1-2). pp. 37-38.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2014) Микола Стороженко, Олександр Івахненко, Іван Марчук. Художники – лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка Мистецтво та освіта, 2 (72). pp. 2-5. ISSN 2308-8885

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Виховний ресурс мистецтва архітектури Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (33). pp. 321-332.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Мистецтво архітектури: виховний потенціал Науковий вісник Закарпатського художнього інституту, 4 (4). p. 306. ISSN ISBN 978-966-176-091-1

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Мистецтво архітектури: світоглядний аспект Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 14 (19). pp. 14-18.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) The application of the art of architecture in the aesthetic education of students Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік, 3. pp. 241-244.

Book Section

- Ничкало, Світлана Андріївна (orcid.org/0000-0001-6325-687X) (2023) Art of the Ukrainian diaspora as a resource for national-patriotic education of schoolchildren In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2022 рік (11). НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 189-192. ISBN 978-617-8011-55-0

- Ничкало, Світлана Андріївна (orcid.org/0000-0001-6325-687X) (2022) Use of virtual media space in educational artistic communication: current aspects In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2021 рік (10). НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 140-143.

- Ничкало, Світлана Андріївна (orcid.org/0000-0001-6325-687X) (2022) Current issues of Ukrainian-centric content of aesthetic education In: Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 грудня 2022 р.) . «НАІР», м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 118-122. ISBN 978-617-8011-45-1

- Ничкало, Світлана Андріївна (2021) Features of the value attitude of older adolescents to the architectural environment In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2020 рік) (9). НАІР, м. Київ, Україна, pp. 143-147.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2021) he relevance of the culturological paradigm of art education and aesthetic education In: Неперервна педагогічна освіта XXI століття (Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької) , 4 (16). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Відділ змісту і технології педагогічної освіти, м. Київ, Україна, pp. 52-54.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2015) Aesthetic education: the civil-Patriotic discourse In: Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози . Друк ФОП ГОрюк, м. Чернівці, Україна, pp. 208-210.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2015) The art of architecture in the aesthetic education of students In: Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції , 1 . Вид-во "Карпатська вежа", м. Мукачево, Україна, pp. 193-195.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2015) Technological approach to mainstreaming educational resource art architecture In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. , 6 . Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 77-79.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2014) Архитектура в эстетическом воспитании: теоретический аспект In: Международная научно-практическая конференция «III-е Боранбаевские чтения: этнокультурное художественное образование: история, сущность, перспективы» . Казахский национальный университет искусств, м. Астана, Казахстан, pp. 188-193. ISBN 978-9965-881-99-2

- Ничкало, Світлана Андріївна (2014) Особливості сприймання мистецтва архітектури In: Збірник матеріалів ХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької „Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей” , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 348-351.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2014) Патріотична спрямованість естетичного виховання засобами мистецтва архітектури In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік , 4 . "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 300-302.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Виховний потенціал архітектури In: Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів Х педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької , 4 (8). Зелена Буковина, Чернівці, pp. 279-281.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Виховний ресурс мистецтва архітектури In: Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» . Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 133-134.

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Мистецтво архітектури: виховний потенціал In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ерделівські читання» . Закарпатський художній інститут, Видавництво «Гражда», м. Ужгород, Україна, pp. 74-76. ISBN 978-966-176-103-1

- Ничкало, Світлана Андріївна (2013) Застосування творів мистецтва архітектури в естетичному вихованні школярів In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік , 3 . "НАІР", м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 241-244.

Monograph

- Комаровська, О.А., Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111), Ничкало, Світлана Андріївна, Руденко, І.В. and Денисюк, Інна Сергіївна (2018) Formation of artistic preferences of primary and secondary school pupils at art lessons and in extra hours Project Report. Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Комаровська, О.А., Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111), Руденко, І.В., Базелюк, Олександр Васильович (orcid.org/0000-0002-3206-2287), Хлєбникова, Людмила Олександрівна and Ничкало, Світлана Андріївна (2015) Technologies of Artistic and Aesthetic Education of Secondary School Pupils in Extracurricular Activities Project Report. «Друкарня Мадрид», м. Харків, Україна.

Book

Комаровська, О.А. (orcid.org/0000-0002-3679-9673), Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111), Ничкало, Світлана Андріївна (orcid.org/0000-0001-6325-687X) and Руденко, І.В. (orcid.org/0000-0002-2152-2129) (2021) Education of artistic values of students in the educational environment of general secondary education: a textbook . ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна. ISBN 978-966-189-598-9

Комаровська, О.А., Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111), Ничкало, Світлана Андріївна and Руденко, І.В. (2018) Art (level of standard, profile level): a textbook for 10 (11) classes of institutions of general secondary education . Ранок, м. Харків, Україна. ISBN 978-617-09-4366-8

Teaching Resource

- Комаровська, О.А. (orcid.org/0000-0002-3679-9673), Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111), Ничкало, Світлана Андріївна (orcid.org/0000-0001-6325-687X) and Руденко, І.В. (orcid.org/0000-0002-2152-2129) (2021) Methods of educating the artistic values of modern students in the lessons of the art cycle: guidelines [Teaching Resource]

- Миропольська, Н.Є. (orcid.org/0000-0002-7469-5111), Комаровська, О.А. and Ничкало, Світлана Андріївна (2018) Optimization of the methodological provision of art lessons in a secondary school [Teaching Resource]

This list was generated on Wed May 29 00:16:28 2024 EEST.