Items where Author is "Назаренко, Тетяна Геннадіївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 86.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2023) Philosophical and pedagogical principles of the formation of key competences in students in classes of courses on the choice of integrated content Лише той Учитель, хто живе так, як навчає: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії (Полтава, 17 листоп. 2022 р.). pp. 234-240.

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Криловець, Микола Григорович (orcid.org/0000-0002-8322-9606), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) and Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2023) Methodology for the development and implementation of integrated elective courses in geography and economics in gymnasiums and lyceums: methodological manual . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-653-7

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) Integration in school geographic education In: Географія та туризм: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (28 лютого - 1 березня 2023 р., м. Харків) . ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 24-28.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) Formation of tourist knowledge by means of school geography In: Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу територіальних громад: (проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest») : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Гайворон, 26-28 трав. 2023 р.) . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 173-177.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) Basic methods of using local history material in geography lessons in gymnasium In: «Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки» (до 70-ої річниці від дня народження вченої): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2023 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 331-333.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) Teaching geography in the conditions of the New Ukrainian School Педагогічний вісник Поділля, 3. pp. 3-4.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) The influence of integrated education on the formation of geographical competences among schoolchildren In: Важливість використання сучасних технологій в освіті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . Research Europe, м. Дніпро, Україна, pp. 12-15.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) Methodology of using local history material in geography lessons in gymnasium Велика Волинь (65). pp. 123-133. ISSN 978-617-7254-58-3

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) Elements of educational work in geography lessons in the context of K. D. Ushinsky ideas In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції . Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 188-191. ISBN 978-966-644-654-4

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2023) School geographical education of Ukraine in the conditions of martial law and reproduction In: Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 19-20 жовт. 2023 р. . Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав, Україна, pp. 160-164.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) and Полтавченко, Денис Васильович (orcid.org/0000-0001-6033-0085) (2023) Theoretical and methodological principles of integration of the teaching content of geography and economics in gymnasium and lyceum: monograph Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Полтавченко, Денис Васильович (orcid.org/0000-0001-6033-0085) (2022) Methodological guidelines for introducing integrated elective courses in geography and economics into the educational process of gymnasiums and lyceums: methodical recommendations [Teaching Resource]

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2022) Creation of a school textbook of geography on the basis of integrative learning Проблеми сучасного підручника (28). pp. 80-89. ISSN 2411-1309

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Браславська, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0003-0852-686X) and Озерова, Людмила Андріївна (orcid.org/0000-0001-7802-7068) (2022) Study of geography in institutions of general secondary education through the integrated content of elective courses Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 1 (7). pp. 39-49. ISSN 2706-6258

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Полтавченко, Денис Васильович (orcid.org/0000-0001-6033-0085) (2022) Study of the function of geographical component in school integrated natural science courses Український педагогічний журнал, 3. pp. 90-99. ISSN 2411-1317

- Шиліна, Вікторія Юріївна, Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Шиліна, Н. В. (2021) Analysis of social networks as trading platforms on the Internet In: VI International conference «Actual trends of modern scientific research» , УІ . MDPC Publishing, c. Munich, Germany, pp. 700-706. ISBN 978-3-954753-02-4

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Formation of economic competence in lyceum students through the content of the elective course In: ІІ Науково-практична інтернет-конференція «Прикладна економіка: від теорії до практики» (01 березня 2021 року, м. Луцьк) . Волинський інститут ім. В. Липинського МАУП, м. Луцьк, Україна, pp. 96-100.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Development of methodological bases for the implementation of the integrated content of teaching geography in gymnasiums and lyceums In: Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 березня 2021 р) . Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 32-34.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) How to organize competency-based education in economics at the lyceum In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 29 березня 2021 р. (наукове електронне видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 143-146. ISBN 978-966-644-588-2

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Using of geoformation technologies in the process of teaching geography in the lyceum In: Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (22-23 лютого 2021 р. м. Полтава) . Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна, pp. 84-88. ISBN 978-966-184-401-7

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Methods of the forming Ukraine knowing concept in school geographical courses In: Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 20-21 трав. 2021 р. . ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна, pp. 122-125.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Formation of digital competence in geography lessons at school Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции «Современные тренды в науке и образовании» (Алматы, «Қыздар университеті» баспасы). pp. 103-105. ISSN ISBN 978-601-346 -084-0

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Methodical training of future teachers of natural sciences in pedagogical universities In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ Каришинські читання) . ПП «Астрая», м. Полтава, Україна, pp. 19-21.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Electronic textbook for school: problems and prospects of creation In: «Современные тенденции и факторы развития в области применения цифровых технологий»: международная научно-практическая конференция, 1-2.04.2021 . Бухарський університет, м. Бухара, Узбекистан, pp. 104-107.

Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018), Бондаренко, Неллі Володимирівна (orcid.org/0000-0002-4033-7287), Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866), Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669), Головко, Світлана Григорівна (orcid.org/0000-0003-0795-7166), Голота, Олег Володимирович (orcid.org/0000-0002-5682-483X), Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Ільченко, Віра Романівна (orcid.org/0000-0003-2721-3877), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Лукіна, Т.О. (orcid.org/0000-0002-3802-6666), Малихін, Олександр Володимирович (orcid.org/0000-0001-6042-6298), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Науменко, С.О. (orcid.org/0000-0002-8279-4427), Нетрибійчук, Олександр (orcid.org/0000-0002-2697-6824), Новосьолова, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0003-2987-7888), Онаць, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3323-1289), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Полонська, Тамара Костянтинівна (orcid.org/0000-0002-5717-1041), Пометун, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-4602-6383), Попова, Л.О. (orcid.org/0000-0003-2021-3348), Редько, Валерій Григорович (orcid.org/0000-0002-4035-4925), Ремех, Тетяна Олексіївна (orcid.org/0000-0002-5666-6640), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426), Трубачева, Світлана Едуардівна (orcid.org/0000-0002-1400-9773), Туташинський, Василь Іванович (orcid.org/0000-0002-1842-0914), Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915X), Шпарик, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-7507-4950) and Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2021) Distance learning in quarantine: experience and prospects. Analytical and methodological materials . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-596-7

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Philosophical substantiation of the competence approach in the study of geography In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання (8 червня 2021 р., м. Київ) . Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України., м. Київ, Україна, pp. 143-146. ISBN 978-966-644-585-1

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Methodical preparation of the teacher for realization of the maintenance of the Concept of development of natural and mathematical education (STEM-education) In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін" (12-13 травня 2021 р.) . Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна, pp. 141-145. ISBN 978-966-932-006-3

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Digitalization in geography lessons In: Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції . РВВ РДГУ, м. Рівне, Україна, pp. 83-85.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Environmental education of students through integration into school science education Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів VII Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 26 листоп. 2021 р. pp. 148-155.

Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866), Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Величко, Л. П. (orcid.org/0000-0002-1921-3669), Вороненко, Т. І. (orcid.org/0000-0002-5020-3928), Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Засєкін, Дмитро Олександрович (orcid.org/0000-0002-9347-1930), Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840), Козленко, О. Г. (orcid.org/0000-0003-3271-9231), Коршевнюк, Т. В. (orcid.org/0000-0003-0430-5808), Крячко, Іван Павлович (orcid.org/0000-0002-3595-5478), Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215), Локшина, Олена Ігорівна (orcid.org/0000-0001-5097-9171), Мельник, Ю.С. (orcid.org/0000-0002-1268-6199), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Онопрієнко, Оксана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-0301-1392), Сіпій, Володимир Володимирович (orcid.org/0000-0003-4825-1426), Шпарик, Оксана Михайлівна (orcid.org/0000-0001-7507-4950) and Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) The state and ways to improve the quality of school science and mathematics education in Ukraine. Analytical and methodical materials . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-605-6

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2020) Competence oriented methods of economic trading at school Український педагогічний журнал, 1 (1). pp. 71-79. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2020) Theoretical and methodological principles of development competence of a geography teacher in the conditions of the New Ukrainian school In: VIII Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) "Географія та екологія: наука і освіта" . Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, pp. 131-135.

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Топузов, Олег Михайлович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Нехомяж, Оксана Сергіївна, Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) and Братко, Марія Василівна (2020) Elective courses in economics and economic geography. Methodical manual for teachers . Вид. група «Основа», м. Харків, Україна. ISBN 978-617-00-3185-3

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2020) Advanced training of geography teachers in the conditions of the new Ukrainian school In: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві . Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» 29-30 травня 2020 р. на базі НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, м. Київ, Україна, pp. 26-29.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2020) Content of the textbook for the organization of the educational process in economics in the lyceum In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 132-134. ISBN 978-966-644-328-8

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2020) Organization of elective courses as one of the factors of STEM-education In: Збірник матеріалів Ш Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін. Збірник матеріалів Ш міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, (14-15 травня 2020 р.) . Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 138-142. ISBN 978-966-932-006-3

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Шиліна, Н. В. (2020) Formation of basic competence by a senior students through the content of the textbook Проблеми сучасного підручника (24). pp. 185-193. ISSN 2411-1309

Топузов, Олег Михайлович, Надтока, О. Ф., Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Криловець, Микола Григорович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Надтока, Віктор Олександрович, Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Нехомяж, Оксана Сергіївна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Часнікова, Олена Володимирівна, Доброскок, Анастасія Сергіївна and Барадія, Н.Г. (2020) The concept of economic education in the gymnasium and lyceum of Ukraine . Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-534-9

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2020) Applied economics. Manual for 10th grade students . «Стіль», м. Київ, Україна. ISBN 987-645-7539-74-7

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2020) Development of methodological competence of teachers of natural sciences in the concept of the New Ukrainian school In: XXVII Каришинські читання: зб. матеріалів Міжн. наук.-пр. конф., м. Полтава, 28-29 тр. 2020 р. . Видавництво "Сімон", м. Полтава, Україна, pp. 315-317. ISBN 978-966-2989-99-4

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Шиліна, Н. В. and Неділько, Лілія Степанівна (2020) Formation of local lore and ecological trail in local natural and historical resources In: Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. Всеукраїнської науково- практ. інтернет-конф. для студентів, аспірантів, молодих вчених . ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, україна, pp. 15-18.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Шиліна, Н. В. and Усиченко, Наталія Дмитрівна (2019) Integrative learning technology as a means of forming the subject competencies Географія, 3-4 (367). pp. 39-49.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2019) Methodological support of economic education in institutions of general secondary education In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (18 квітня 2019 року, м. Київ) . Фенікс, м. Київ, Україна, pp. 26-29.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Нехомяж, Оксана Сергіївна (2019) Modernization of the content of geographic education on the profile level of study at the Lyceum In: Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 26 квітня 2019 р.) . ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 11-15.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Methodological principles of functioning geography at profile learning in senior school Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (26). pp. 149-155. ISSN 2309-9763

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Formation in Lyceum students subject competence through the content of the textbook In: Проблеми сучасного підручника . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 84-86. ISBN 978-966-644-469-4

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Organization of the cognitive and independent work of high school students through manual “Applied Economics” Проблеми сучасного підручника (22). pp. 177-187. ISSN 2411-1309

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) All-Ukrainian contest "Teacher of the Year - 2019" in the Geography nomination. How it all happened Географія, 11-12 (376). pp. 2-14.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Applied Economics curriculum [Teaching Resource]

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Нехомяж, Оксана Сергіївна (2019) Educational program for the elective course UNESCO World Heritage Site [Teaching Resource]

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) The elective course program for the profile level of study at the Lyceum "Geography of Economic Systems of the World" [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Назаренко, Тетяна Геннадіївна and Братко, Марія Василівна (2019) Political geography elective course educational program for the high school profile level [Teaching Resource]

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Патрикеєва, О.О., Каменєва, Ірина, Коваленко, Марина and Черноморець, Валентина (2019) Economic education in general secondary education institutions. Research Управління освітою, 8 (416). pp. 12-15.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) Peculiarities of introduction of elective courses in economic geography and economics in schools of Ukraine Географія, 15-16 (379). pp. 11-15.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) History of the formation and development of the Department of Geography and Economics of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine In: Концептуальні засади компетентнісного навчання географії та економіки: збірник матеріалів круглого столу «Історія – діалог – траєкторія розвитку», присвяченого 85 річчю відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 7-14. ISBN 978-966-644-514-1

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) and Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Problems and prospects for the development of economic education in Ukraine schools: results of research Український педагогічний журнал, 4. pp. 52-63. ISSN 2411-7420

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) The state of economic education in the Lyceum of Ukraine (according to the study) In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 138-139. ISBN 978-966-644-524-0

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Didactic opportunities textbook on economics in the formation of entrepreneurial competence in high school students Проблеми сучасного підручника, 23. pp. 184-191. ISSN 2411-1309

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) and Надтока, Віктор Олександрович (2019) Problems and prospects for the development of economic education in schools of Ukraine: results of research Український педагогічний журнал, 4. pp. 52-63. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Scientific notions as a means of forming lyceum students’ subject competence Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (24). pp. 181-186. ISSN 2309-9763

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Forming economic competence of high school students Проблеми сучасного підручника (20). pp. 261-271. ISSN 2411-7447

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Implementation of profile differentiation in the content of geographic education Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 трав. 2018 р., м. Київ. pp. 177-182.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Development of digital competence of learner in geography and economics training Комп'ютер у школі та сім'ї, 1 (145). pp. 3-8. ISSN 2307-9851

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Didactic specificity of economics teaching methods in high school Український педагогічний журнал, 2. pp. 51-58. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Digital competence as a necessary condition for the formation of geographical competence for those who study Географія та економіка в рідній школі, 11. pp. 26-32.

Топузов, Олег Михайлович, Назаренко, Тетяна Геннадіївна, Надтока, О. Ф., Кравчук, Ольга Павлівна, Криловець, Микола Григорович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Вішнікіна, Любов Петрівна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Ковчин, Наталія Андріївна, Мартинюк, Тетяна Миколаївна, Нехомяж, Оксана Сергіївна, Побидайло, Наталія Григорівна, Булгаков, Віктор Петрович, Гончарова, Наталія Олександрівна and Надтока, Віктор Олександрович (2018) Learning concept geography of Ukraine in basic and high school . ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-05-5

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Teacher, methodologist, scientist Mikhail Panasovich Otkalenko. To the 105th anniversary of his birthday Географія, 35 (351). pp. 77-78.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Methodics of forming economic concepts in senior school students in the process of teaching geography Український педагогічний журнал, 4. pp. 77-85. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Formation of key competencies in the process of economics education in lyceum through content Course of the choice "Applied Economics" In: Анотовані результати Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 167.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2018) Textbook as the basis of competently teaching economics at the senior school Проблеми сучасного підручника, 21. pp. 294-304. ISSN 2411-1309

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Криловець, Микола Григорович, Надтока, О. Ф., Надтока, Віктор Олександрович, Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Нехомяж, Оксана Сергіївна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) and Барадія, Н.Г. (2018) The concept of economic education in basic and high schools in Ukraine [Teaching Resource]

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Грома, Володимир Дмитрович (2017) Practical work and scientific research for grade 9 Бібліотека журналу "Географія" , 4 (160). Видавнича група "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978-617-00-3004-7

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2017) Formation of ecological competence of students in course study geography Український педагогічний журнал, 1. pp. 59-66. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Methodological features of studying geography at school Педагогічна освіта:теорія і практика, 1 (22). pp. 304-310. ISSN 2309-9763

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Methodology of application of pedagogical programmable means in the educational process of geography Комп'ютер у школі та сімї, 1 (137). pp. 29-35. ISSN 2307-9851

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2017) Conceptual development basics of profile education geography in the senior school Дидактика: теорія і практика.

Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2016) Methodology of studying the geography of Ukraine in school (features of study) . Видавнича група "Основа", м. Харків, Україна. ISBN 978-617-2859-4

- Надтока, Віктор Олександрович, Топузов, Олег Михайлович, Назаренко, Тетяна Геннадіївна, Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643), Яценко, Володимир Сергійович, Барадія, Н.Г., Нехомяж, Оксана Сергіївна, Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507), Криловець, Микола Григорович, Кравчук, Ольга Павлівна and Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2016) Concept of studying the geography of Ukraine in the basic and high school [Teaching Resource]

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2015) Methodical features of implementation of information and computer technology teaching geography in school practice Нові технології навчання, 84. pp. 8-12.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2015) Introduction of new technology education in school practice Педагогічний дискурс (18). pp. 152-156. ISSN 2309-9127

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2015) Formation of cartografiic literacy in geography lesson in a basic school Український педагогічний журнал, 3. pp. 126-135. ISSN 2411-1317

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2014) Formation cognitive independence students of specialized schools Edukacja w spoleczenstwach wielokulturowych. pp. 11-18. ISSN 2299-4106

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2013) Methods of teaching geography in profile school: theory and practice Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2012) Методичні особливості роботи вчителя географії з підручником для профільного рівня навчання Проблеми сучасного підручника (12). pp. 558-565.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2011) Вивчення географії в профільній школі чеез диференційовану структуру підручника Проблеми сучасного підручника (11). pp. 137-144.

Топузов, Олег Михайлович, Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Тименко, Л. В. (2010) Economic and social geography of the world: a textbook for grade 10 secondary schools . Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-156-3

This list was generated on Tue Nov 28 15:25:41 2023 EET.