Items where Author is "Грищенко, Ю.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

- Філіпчук, Н.О. (orcid.org/0000-0002-1023-923X) and Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2021) Cultural, artistic and ideological values ​​of foreign Ukrainian museums Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (17). pp. 129-153. ISSN 2410-4434

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2021) The role of scientific and pedagogical schools in the development of modern education and science Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина (3). pp. 105-107. ISSN 2707-3017

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) and Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) (2018) Scientific school of academician I. Ziaziun: axiological actualities of development Естетика і етика педагогічної дії (18). pp. 44-55. ISSN 2226-4051

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2018) Phenomenon of the scientific school in the discourse of modern educational thought. Проблеми освіти, 2 (90). pp. 68-75.

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) and Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2017) Scientific schools in the Institute of pedagogical and adult education of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine Естетика і етика педагогічної дії (15). pp. 141-152. ISSN 2226-4051

- Грищенко, Ю.В. (2014) The development of music education and pedagogical thought in Ukraine in the ХІХth century Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. (In Press)

- Грищенко, Ю.В. (2014) The development of music education and pedagogical thought in Ukraine in the ХІХth century Вища освіта України (Науковий та науково-методичний часопис), 3 Т.1 (54). pp. 338-343. ISSN 2078-1016

- Грищенко, Ю.В. (2010) Особливості становлення та розвитку педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століття Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. (24). pp. 30-34. ISSN ISBN 966-527-188-X

- Грищенко, Ю.В. (2010) Роль музичних товариств у розвитку професійної вокальної освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Мистецтво в реаліях сучасної освіти. pp. 172-178.

- Грищенко, Ю.В. (2010) Провідні тенденції професійної вокальної підготовки в контексті завдань сучасної мистецької освіти Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) (4). pp. 41-44.

- Грищенко, Ю.В. (2009) Роль колегіумів у розвитку вокально-хорової освіти в Україні Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (8 (13)). pp. 203-206.

- Грищенко, Ю.В. (2009) Становлення професійної вокальної освіти в Одесі в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Педагогіка і психологія. Науковий вісник Чернівецького університету (468). pp. 123-129.

Book Section

- Філіпчук, Н.О. (orcid.org/0000-0002-1023-923X) and Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2021) The role of museum pedagogy in the development of modern education In: Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: макаренківська традиція і місія Нової української школи : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 11-12 березня 2021 р.). ПП «Астрая», м. Полтава, Україна, pp. 76-78.

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) and Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2021) Pedagogical internship in the professional development of a novice teacher In: Education Reform іn Ukraine. Information and Analytical Support: Book of Abstracts of the IІI International Scientific and Practical Conference, October 28th, 2021. Kyiv ДНУ «Інститут освітньої аналітики», м. Київ, Україна, pp. 198-200.

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2021) Organization of pedagogical practice in institutions of higher pedagogical education In: Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Талком, м. Київ, Україна, pp. 80-82.

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668), Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) and Філіпчук, Н.О. (orcid.org/0000-0002-1023-923X) (2021) Implementation of museum pedagogy in the educational process In: Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 8-9 квітня 2021 р.) ВІЗАВІ, м. Умань, Україна, pp. 234-238.

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2020) The use of network technologies in education In: Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Талком, м. Київ, Україна, pp. 141-144.

- Грищенко, Ю.В. (2014) Музично-педагогічна діяльність видатних українських композиторів і виконавців: історичний аспект In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 87-91. ISBN 978-966-8410-82-3

Monograph

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194), Султанова, Л.Ю. (orcid.org/0000-0002-3324-6926), Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740), Філіпчук, Н.О. and Грищенко, Ю.В. (2019) Adult learning in formal and non-formal education: theory and practice Project Report. , м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Султанова, Л.Ю. (orcid.org/0000-0002-3324-6926), Вовк, М.П., Грищенко, Ю.В., Філіпчук, Н.О. and Соломаха, С.О. (2019) Adult learning in formal and non-formal education: theory and practice Project Report. Інститут педагогічної освіти іосвіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Філіпчук, Н.О., Грищенко, Ю.В. and Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2016) Development of professional experience of music teachers in higher educational institutions of Ukraine (XVIII - XX centuries). Project Report. ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194), Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) and Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2016) Aesthetic and ethical factors in the development of professional skills of teachers of higher pedagogical educational institutions. Project Report. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668), Філіпчук, Н.О. (orcid.org/0000-0002-1023-923X) and Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2016) Development of professional skills of teachers-musicians in higher educational institutions of Ukraine (XVIII-XX centuries). Project Report. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194), Сотська, Г.І., Султанова, Л.Ю. (orcid.org/0000-0002-3324-6926), Філіпчук, Н.О., Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740), Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) and Гомеля, Ніна Семенівна (2019) Methods of professional development of teachers in formal and non-formal education Талком, м. Київ, Україна.

Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194), Султанова, Л.Ю. (orcid.org/0000-0002-3324-6926), Філіпчук, Н.О., Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) and Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2019) Technologies of adult education in formal and non-formal education: practical guide Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Грищенко, Ю.В. (2013) Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичних дисциплін у вищих навчальних закладах України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності . Ткачук О.В., м.Бердянськ, Україна.

Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194), Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668), Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740), Філіпчук, Н.О. (orcid.org/0000-0002-1023-923X) and Ходаківська, С.В. (orcid.org/0000-0002-7478-2119) (2021) Pedagogical education in Ukraine: theory and practice: a dictionary Інститу педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

Thesis

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2011) The Development of Professional Vocal Education in Ukraine (the end of the XIX – the beginning of the XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.

- Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2011) The Development of Professional Vocal Education in Ukraine (the end of the XIX – the beginning of the XX century) Dissertation candidate2 thesis, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих.

Teaching Resource

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194), Султанова, Л.Ю. (orcid.org/0000-0002-3324-6926), Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) and Грищенко, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-9822-9668) (2019) Network technologies for adult learning in formal and non-formal education [Teaching Resource] (Unpublished)

Other

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М.П., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Годлевська, К.В., Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю.В., Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Кучерявий, О.Г. (orcid.org/0000-0001-5469-0949), Кобюк, Ю.М., Ілляхова, М.В., Котун, К.В., Левченко, В.В., Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Огієнко, О.І., Пазюра, Н.В., Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Постригач, Н.О. (orcid.org/0000-0002-5433-2938), Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510), Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М.М., Скрипник, М.І., Соломаха, С.О., Сотська, Г.І., Сулима, О.В., Султанова, Л.Ю., Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О.В., Філіпчук, Н.О., Хомич, Л.О., Катюк, Я. Л., Шарошкіна, Н.Г. and Штома, Л.Н. (2017) Personal and professional growth of adults: problems and prospects: Program III All-Ukrainian pedagogical readings dedicated to the memory of Academician Semen Ustinovich Goncharenko (Kiev, May 18, 2017) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Wed Aug 17 13:53:13 2022 EEST.