Items where Author is "Ілляхова, М.В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

- Ілляхова, М.В. (2019) Praxeological component in the structure of creativity of scientific and pedagogical workers Вісник післядипломної освіти. Серія Педагогічні науки, 7 (36). pp. 55-69. ISSN 2218-7650

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Innovaitive activity in the creativity structure of scientific and pedagogical workers Молодий вчений, 2/1 (66). pp. 101-106. ISSN 2304–5809

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Continuing professional development of scientific pedagogical workers in in the context of European educational space development Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки, 1 (157). pp. 55-60. ISSN 2663-9114

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Тheoretical and methodological aspect of the formation of a creative model of education Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 66 (5). pp. 95-99. ISSN 2311-5491

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Оrganizational and pedagogical conditions for the development of professional creativity of scientific and pedagogical workers Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 67 (5). pp. 95-99. ISSN 2311-5491

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Сonceptualization of the notion «kayros» in the context of professional development of the creativity of scientific and pedagogical workers Актуальні питання мистецької педагогіки, 9. pp. 28-34. ISSN 2413-5402

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Тhe structure of the creativity of scientific and pedagogical workers Педагогічні науки (87). pp. 52-58. ISSN 2413-1865

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Сreativity and artistry: definitions of concepts Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (23). pp. 95-100. ISSN 2308-4855

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Сreative practices in continuous professional development of scientific and pedagogical workers Український педагогічний журнал, 2. ISSN 2411-1317

- Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) (2019) Specifics of development a creativity of scientific and pedagogical staff in the system of postgraduate education The Unity of Science, 1. ISSN 9091-1792

- Ілляхова, М.В. (2018) Actualization of creative practices in professional development of pedagogical workers in the conditions of the New Ukrainian school Методист, 2. pp. 52-58.

- Ілляхова, М.В. (2018) Creative competence of scientific and pedagogical staff: theoretical and methodological analysis Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (61). pp. 70-75. ISSN 1992-5786

- Ілляхова, М.В. (2018) Тypology of creative educational content in the conditions of digital creativity Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р., м. Київ, 1. pp. 217-220.

- Ілляхова, М.В. (2017) Significance of creative practices in andragogic Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки, 4 (33). ISSN 2218-7650

- Ілляхова, М.В. (2015) The theoretical basis of formation of creative personality competence in conditions of innovative education Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 року, м. Київ. pp. 56-64.

- Ілляхова, М.В. (2015) Global trends and problems of educational and economic potential of Ukraine Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. pp. 283-290. ISSN ISBN 978-966-484-232-4

- Ілляхова, М.В. (2015) Еducational potential of postmodern person: creativity or desolation? Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 жовтня 2014 року. pp. 53-60.

- Ілляхова, М.В. (2015) The theoretical basis of formation of creative teaching staff competence Особливості впровадження Національної рамки кваліфікацій у післядипломну освіту: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції 26 листопада 2015 р. pp. 37-42.

- Ілляхова, М.В. (2014) The essence and specificity of creative activity in the system of lifelong learning Вісник післядипломної педагогічної освіти, 10 (23). pp. 37-46.

- Ілляхова, М.В. (2014) The dynamics of the creative process in measurements synergy Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ. pp. 31-37.

- Ілляхова, М.В. (2014) Andragogical principles of training teachers to work with gifted children Проблеми підготовки сучасного вчителя, 4. pp. 167-177.

- Ілляхова, М.В. (2014) Dynamics of the creative process in perspective of synergetics Освіта: творчий процес чи соціальна технологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 березня 2014 року, м. Київ. pp. 31-37.

- Ілляхова, М.В. (2014) Gistand specificity of creative activity in continuing education Вісник післядипломної педагогічної освіти, 10 (23). pp. 37-46.

- Ілляхова, М.В. (2014) Andragogical principles of formation of creative personality Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-20 вересня 2014 року, м. Київ. pp. 252-259.

- Ілляхова, М.В. (2014) Тhe draft of andragogy: overcoming divergence postnonclassical educational practics Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди», 4 (31). pp. 314-320.

- Ілляхова, М.В. (2014) Formation of creative competencies as a basis for the development of innovative economy Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (10 – 12 травня 2014 року, Львів). pp. 145-153.

Book Section

- Ілляхова, М.В. (2014) The development of creative competences in system of continuous education In: Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівних навчальних закладів» НАПН України, Ун-т менедж. освіти, м.Київ, Україна, pp. 27-28.

Monograph

- Кремень, В.Г. (orcid.org/0000-0001-5459-1318), Ільїн, В.В., Власенко, Ф.П., Ілляхова, М.В., Ільїна, А.А., Ільїна, Г.В., Ліпін, М.В. (orcid.org/0000-0003-0940-088X), Твердовська, О.В., Ткаченко, Л.І., Шамрай, В.В. and Шморгун, О.О. (2014) Synergetics and creativity Project Report. Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна.

- Кремень, В.Г. (orcid.org/0000-0001-5459-1318), Ільїн, В.В. (orcid.org/0000-0001-9107-0829), Власенко, Ф.П., Войнаровська, Л.І. (orcid.org/0000-0003-2520-6075), Ілляхова, М.В., Ільїна, Г.В., Ліпін, М.В., Пролеєв, С.В., Твердовська, О.В., Ткаченко, Л.І., Шамрай, В.В. and Шморгун, О.О. (2014) Synergetics and education Project Report. Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна.

Conference or Workshop Item

- Ілляхова, М.В. (2019) Descriptors of the digital competence of teacher of the New Ukrainian School In: Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Ілляхова, М.В. (2017) Implementation of the principles of non-discrimination in andragogy In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології, 28 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

Book

Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581), Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100) and Пономаревський, Артемій Станіславович (2019) Modernization of Ukrainie’s continuing teachers’ training in the context of European integration association Assent Graphics Communications, с. Chicago, USA.

Сорочан, Т.М., Сидоренко, В.В., Скрипник, М.І., Єрмоленко, А.Б., Ілляхова, М.В. (orcid.org/0000-0003-3150-5100), Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Наумова, Вікторія Юріївна, Ніколенко, Л.Т., Панченко, Л.Ф. and Катюк, Я. Л. (2017) Training curriculum teaching, research and teaching staff and heads of educational area of expertise Teacher Education 01: Coll. job training programs: group of authors ЦІППО, м. Київ, Україна.

Сорочан, Т.М., Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581), Скрипник, М.І., Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Клокар, Н.І., Єрмоленко, А.Б., Жуковська, Світлана Анатоліївна, Ілляхова, М.В., Катюк (Швень), Я. Л., Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Любченко, Н.В., Ніколенко, Л.Т., Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451), Отич, О.М., Панченко, Л.Ф., Пономаревський, Артемій Станіславович, Хоменко, М. П., Бутурліна, Оксана Василівна, Вівчар, Андрій Дмитрович, Дубіна, Тетяна Станіславівна, Жуковська, Світлана Анатоліївна, Івашньова, Світлана Володимирівна, Іщенко, Тетяна Дем’янівна, Іовчева, Яна, Кльоц, Любов Антонівна, Кобевка, Алла Пилипівна, Козлова, Ірина Володимирівна, Лавровська, Світлана Миколаївна, Мінда, Людмила Зіновіївна, Мірошніченко, Олена Олександрівна, Петрів, Світлана Михайлівна, Савицька, Наталія Миколаївна, Прядко, Любов Олексіївна, Супрун, Лариса Михайлівна and Наумова, Вікторія Юріївна (2017) About topical in methodical activity: opinions and advice of experts: multimedia scientific-methodical complex: author's team Агроосвіта, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7283-20-0

Сорочан, Т.М., Скрипник, М.І., Ніколенко, Л.Т., Катюк, Я. Л., Сидоренко, В.В., Єрмоленко, А.Б. (orcid.org/0000-0003-3048-7844), Ілляхова, М.В., Кравчинська, Т.С., Горяна, Л.Г., Наумова, Вікторія Юріївна (orcid.org/0000-0002-0114-4749) and Левченко, В.В. (2016) Technology professional development of teachers: methodological adviser ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

Ілляхова, М.В. (2014) Modus andragogics synergistic model in education Ін-т обдаров. дитини НАПН України, м.Київ, Україна.

Ілляхова, М.В. (2014) Synergy creation in the image of temporality Ін-т обдаров. дитини НАПН України, м.Київ, Україна.

Video

- Ілляхова, М.В. (2017) Сreative practices in andragogy [Video] (Unpublished)

Teaching Resource

- Сидоренко, В.В., Єрмоленко, А.Б., Ілляхова, М.В., Фарухшина, Марина Шаміліївна and Швень, Я. Л. (orcid.org/0000-0002-9890-1039) (2019) Professional development of pedagogical, scientific and pedagogical workers and heads of educational institutions of the field of knowledge 01 "Education" in the system of professional development [Teaching Resource]

- Єрмоленко, А.Б., Ілляхова, М.В., Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Мирошніченко, О.О., Просіна, О.В., Сидоренко, В.В., Скрипник, М.І., Фарухшина, Марина Шаміліївна and Швень, Я. Л. (2019) Professional development of pedagogical, scientific and pedagogical workers and heads of educational institutions of the field of knowledge 01 "Education" in the system of professional development. Part 1 [Teaching Resource]

- Ілляхова, М.В. (2018) Individually and socially oriented strategies for the development of creative competence of teachers [Teaching Resource]

- Ілляхова, М.В. (2015) The development of creative competences teaching staff at post-graduate education [Teaching Resource]

Other

- Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Баніт, Ольга Василівна, Василенко, Олена Вікторівна, Вовк, М.П., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Годлевська, К.В., Гончаренко, Семен Устимович, Грищенко, Ю.В., Зінченко, Світлана Володимирівна, Закомірний, Ігор Миколайович, Калюжна, Т.Г., Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749), Кучерявий, О.Г. (orcid.org/0000-0001-5469-0949), Кобюк, Ю.М., Ілляхова, М.В., Котун, К.В., Левченко, В.В., Лук’янова, Лариса Борисівна, Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684), Огієнко, О.І., Пазюра, Н.В., Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749), Постригач, Н.О., Прийма, Сергій Миколайович, Самко, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0003-0785-0510), Семеног, Олена Миколаївна, Солдатенко, М.М., Скрипник, М.І., Соломаха, С.О., Сотська, Г.І., Сулима, О.В., Султанова, Л.Ю., Наумова, Вікторія Юріївна, Тринус, О.В., Філіпчук, Н.О., Хомич, Л.О., Катюк, Я. Л., Шарошкіна, Н.Г. and Штома, Л.Н. (2017) Personal and professional growth of adults: problems and prospects: Program III All-Ukrainian pedagogical readings dedicated to the memory of Academician Semen Ustinovich Goncharenko (Kiev, May 18, 2017) ІПООД НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Tue May 11 06:40:09 2021 EEST.