Results of fundamental and applied research for 2000-2021

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) (2021) Results of fundamental and applied research for 2000-2021 In: Cross-border pedagogical symposium "Professionalization of teachers: psycho-socio-pedagogical trends and realities", 14.05.2021, м. Кишинів, Молдавія.

[img] Text (Визнання на симпозіумі в Кишиневі Міжнародного передового науково-педагогічного досвіду в Європі ІП НАПНУ, 14 05 2021 за результатамии фундаментальних і прикладних досліджень проф. В. Вдовченка за 2000-2021.)
ВВВ 2000-2021 Визн Міжнар перед наук-пед досвіду в Європі ІП НАПНУ 14 05 2021.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Scientific forum of teachers and researchers, managers of secondary and higher educational institutions, graduate students, masters Institute of Pedagogical Sciences, online - May 14, 2021 "Cross-border pedagogical symposium. "Teacher professionalization: psycho-socio-pedagogical trends and realities." Moldova. Working languages: Romanian, Russian, English, French. Symposium partners: Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, NAPS Pedagogical University (Kyiv, Ukraine), Dunărea de Jos University of Galaţi (Romania), Moldovan State University, Ion Creangă State Pedagogical University of Chisinau, Tiraspol, Tiraspol Bogdan-Petriceicu Hasdeu State University. The scientific and didactic guidelines of the Cross-Border Pedagogical Symposium focus on alternative aspects - on all dimensions of the school in its multifaceted activities, on the deep meanings of reality and on the professional development of teachers and managers in the field of education. The challenges and social changes of the modern world require that education be cohesive and identified as a system and as a dynamic and reforming process. The purpose of the event is an opportunity to offer new perspectives and promote innovation and originality in education. The debate will focus on the following thematic landmarks:  Section I: Meta-formation of teachers: the desire of modernity  Section II: Efficiency and effectiveness of professionalization of teachers  Section III: Continuing Education: Aspect of Teacher Professionalization  Section IV: Psychological perspectives of teacher professionalization  Section V: Teacher training in preschool and primary schools All these aspects of the debate will form the basis of the scientific and didactic dialogue within the plenary session and sections of the Symposium. The symposium is intended for: scientific, scientific-pedagogical and managerial staff; teachers; doctoral / postgraduate and postgraduate students; all interested in the subject.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Additional Information: Зміст доповіді та слайд-презентації 1. Поетапна розробка професором Вдовченком В.В. художньо-проєктної складової змісту національної технологічної освіти в початковій, основній та старшій школі 2. І етап, 1993-2000 (методичний, в педагогічній практиці). Передумови художньо-проєктної наукової розробки інтеграції змісту навчальних предметів, позакласних і позашкільних гуртків 3. І етап, 2000-2006 (науковий, фундаментальні та прикладні дослідження, дидактика технічного та художнього проєктування, дизайн-освіта). Розробка, експериментування, схвалення та затвердження на національному рівні навчальних програм «Трудове навчання» 1-2 кл. (2001), 3-4 кл. (2003), 1-4 кл. (2006), «Основи дизайну» для 5-9, 10-11(12) 4. ІІ етап, 2005-2007 (науковий, фундаментальні та прикладні дослідження, дидактика технічного та художнього проєктування, дизайн-освіта). Розробка, експериментування, схвалення та затвердження на національному рівні навчальних програм окремих видів дизайну для 10-11 кл. 5. Одночасна розробка навчальних програм 10-11 (12) класів трьох напрямів: художньо-проєктного «Основи дизайну», технічно-проєктного «Технічне проєктування», технологічного «Кулінарія». Навчальні програми 10-11 класів 2017 року чинні з 1 вересня 2018 року і до часу введення програм Нової української школи 6. «Психологічні основи дизайн-діяльності» «Психологія художньо-проєктної творчості». Психологічні основи авторської методики професора В. Вдовченка формування художньо-проєктних предметних компетентностей з «Основ дизайну», «Технічного проєктування», «Кулінарії», «Художньо-проєктної творчостї», «Художнього проєктування», «Педагогічного дизайну» 7. ІІ етап, 2008-2010 (науковий, фундаментальні та прикладні дослідження дидактика технічного та художнього проєктування, дизайн-освіта). Розробка, експериментування, схвалення та затвердження на національному рівні навчальних програм «Основи дизайну» для 5-9, 10-11(12), “Технічне проєктування” для 10-11 (12) кл.) 8. ІІІ етап, 2015-2020. Розробка та введення художньо-проєктної складової змісту національної технологічної освіти для старшої школи (фундаментальні та прикладні наукові дослідження з дизайну, методичні розробки). Спеціалізації: «Основи дизайну», «Художньо-проєктна творчість». Спецкурс «Художнє проєктування» 9. Спеціалізація «Основи дизайну», 2017, спецкурс «Художнє проєктування», 2020. Наступність та перспективність у навчально-методичних комплектах освітньої галузі «Технологія» (основна, старша, вища школа). За Вдовченком В.В., 2010, 2015, 2017, 2020 10. Вдовченко В.В. та ін. Навчальна програма «Трудове навчання: основи дизайну» для загальноосвітних навчальних закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, коледжів (5-9 класи). Рекомендовано МОН України (№1/11-3179 від 25.07.2008р.) // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – №9, 10, 11-12. 11. Вдовченко В.В. Технології. Профільний рівень. 10–11 класи. Спеціалізація «Основи дизайну». Навч. програма закладів загальної середньої освіти. – К., 2017. – 33 с. Чинна з 1 вересня 2018 року 12. Вдовченко В.В. та ін. Основи дизайну: Програма профільн. навч. для загальноосв. навчальних закладів з трудового навчання у 10–12 кл. Наказ МОН №122 від 22.02.2008. Про надання навч. прогр. грифу «Затверджено МОН України» // Освіта і управління. 2008., Том 11., число 1. – С. 116–149. (10 кл.); Освіта і управління. 2008., – Т. 11., Ч. 2–3. – С. 89–122. (11–12 кл.). 13. Вдовченко В.В. Художнє проєктування : навч. програма для 10-11 кл. — Київ. Пед. думка, 2020. — 28 с. Вдовченко В.В. Художнє проєктування : навч. посібник для 10-11 кл. професійного ліцею– Київ: Пед. думка, 2020. – 136 с. Методика компетентнісно орієнтованого навчання технологій у професійному ліцеї / Кол. метод. посібник. – К.: Пед. думка, 2020. – 167 с. Розділ 2. Методика профільного навчання технологій за змістом спецкурсів. с. 35 159. § 2.2. Методика профільного навчання технологій за змістом спецкурсу «Художнє проєктування». Вдовченко В.В.: с. 79-108. 14. Розробка та реалізація змісту художньо-проєктної складової технологічної освіти. Навчальні предмети «Промисловий дизайн», «Технічне проєктування» у профільній підготовці учнів за спеціалізацією інженерно-технічного спрямування 15. «Промисловий дизайн», «Технічне проектування». Технології. Профільний рівень. 10–11 класи. Спеціалізація «Технічне проєктування». Чинна з 1 вересня 2018 року 16. Технологічний напрям. Технології. Профільний рівень. 10–11 класи. Спеціалізація «Кулінарія». Навчальна програма закладів загальної середньої освіти. – К., 2017. – 39 с. 17. Технологічний напрям: 2008-2017. Навчальна програма для 11 (12)-річної школи. Технології. 10-11(12) класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація „Кулінарія“. Технологічний напрям. Технологічний профіль. 18. Авторська педагогічна технологія розвивального навчання проф. Вдовченка В.В. в освітній галузі «Технології». Вибрані статті, тези 19. Авторська педагогічна технологія розвивального навчання професора Вдовченка В.В. в освітній галузі «Технології». Календарно-тематичні плани: початкова, основна школа. Методичні рекомендації 20. Авторська педагогічна технологія розвивального навчання професора Вдовченка В.В. в освітній галузі «Технології» за результатами фундаментальних досліджень, викладена у монографіях (в співавторстві). Кожен співавтор висвітлював свій напрям дослідження 21. Теоретико-методологічна основа для авторської методики (проведені автором педагогічні дослідження: 2000-2001, 2002-2008, 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017, 2018) з формування (до 2010) – художньо-проєктних навичок, а з 2010 – формування художньо-проєктних предметних компетентностей з ОД за лонгітюдним методом на всіх етапах навчання у профільній школі в проектно-технологічній навч. діяльності 22. Дотримання дидактичного принципу наступності та перспективності у висвітленні національної методології художньо-проєктної освіти для освітньої галузі «Технології» в Україні. Теми виступів проф. Вдовченко В.В. на серпневих веб-конференціях 23. Вдовченко В.В. Новітня педагогічна технологія розвивального навчання в освітній галузі «Технології» для сучасної методики викладання трудового навчання в 5-9-х, технологій у 10-11-х класах. 2017. С. 56-61. 24. Реалізація авторської методики професора В. Вдовченка з формування художньо-проєктних предметних компетентностей зі спеціалізацій «Основ дизайну», «Художньо-проєктна творчість», спецкурсу «Художнє проєктування» на експериментальному майданчику Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України – у ліцеї податкової та рекламної справи №21 міста Києва Є 2 записи надрукованої статті Вдовченко Виктор. Педагогический дизайн в подготовке и повышении квалификации учителя лицея и преподавателя педагогических учебных заведений / In: Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice. 14 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial „Univers Pedagogic”, 2021, pp. 19-28. ISBN 978-9975-3336-2-7. Вдовченко Виктор. Педагогический дизайн в подготовке и повышении квалификации учителя лицея и преподавателя педагогических учебных заведений. С. 19-28. / Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Materialele Simpozionului Pedagogic Transfrontalier 14 mai, 2021. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. Chişinău, 2021. – 381 с. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Keywords: "Cookery", "Fundamentals of design", "Pedagogical design", "Industrial design", "Psychological bases of design activity", "Psychology of art and design creativity", "Technical design", "Labor training", "Art design", "Art and design creativity", 10-11 classes, author's pedagogical technology of developmental training of professor VDovchenko VV, didactics of technical and art designing, design education, report, observance of the didactic principle of continuity and perspective, experimentation, content, longitudinal method, methods of competence-oriented teaching of technologies in a vocational lyceum, methods of specialized training of technologies in the content of special courses, guidelines, methodological developments ,, curriculum "Labor training: basics of design" for secondary schools of a new type: lyceums, gymnasiums, colleges (5-9 grades) ), continuity and prospects in educational and methodical sets, national methodology of art and project education, Nova uk Rain school, the latest pedagogical technology of developmental learning, Education and management, educational field "Technology", applied research in design, profile level, psychological foundations of the author's methodology of Professor V. Vdovchenko formation of art and project subject competencies, development, slide presentation, specialization , modern methods of teaching labor education, technology, technology, labor training in educational institutions, basic and applied research, art and project research development of content integration of subjects, extracurricular and extracurricular groups, art and project component of the content of national technological education in primary, basic and high school, art and project skills, art and project subject competencies
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
Divisions: Institute of Pedagogics > Department of Technological Education
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 25 Aug 2021 19:10
Last Modified: 25 Aug 2021 19:10
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726070

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item