Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | М | Н | Т | Я
Number of items: 40.

Б

- Бійчук, Галина Леонідівна (orcid.org/0000-0001-5699-687X) (2019) Theoretical foundations of aesthetic vihuvannya uchnіv podsami mystictv words in the pedagogical recession of N. Y. Voloshin In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "VII Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство" (17 травня, 2019 р.) УОВЦ Оріон, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7485-47-5

- Бійчук, Галина Леонідівна (orcid.org/0000-0001-5699-687X) (2019) Competency-oriented tasks in Ukrainian literature as a means of forming a reader's competence In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-469-4

- Бійчук, Галина Леонідівна (orcid.org/0000-0001-5699-687X) (2019) A textbook on Ukrainian literature as a means of organizing personally oriented and competent learning Проблеми сучасного підручника (22). pp. 21-29. ISSN 2411-7447

М

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) The textbook of Ukrainian literature as an innovative tool for the formation of a competent pupil-reader of the lyceum In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 80-81. ISBN 978-966-644-469-4

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Subject competence development in the process of belletristic dreams analysis at the ukrainian literature lessons Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (26). pp. 353-358. ISSN 2309-9763

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Formation of the subject competence of high school students in the process of chronotopic analysis of an epic work in the lessons of Ukrainian literature in profile school Українська література в загальноосвітній школі, 1. pp. 14-16.

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Competently oriented analysis of outplot elements of epic work in the lessons of Ukrainian literature in a specialized school: theoretical aspect In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 82-84. ISBN 978-966-644-508-0

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Development of students' reading interest in the process of Ukrainian literature teaching In: Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 85-88.

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Realization of competence oriented tasks at Ukrainian literature lessons in senior school In: Філологічна освіта: компетентнісна парадигма : збірник тез Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції МНУ імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна. (Submitted)

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Psychological and pedagogical principles of studying an epic work’s plot and compositional organization at Ukrainian literature lessons in senior school In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти: теоретичний і практичний аспекти : матеріали всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Theoretical principles of the professional competence of the teacher In: Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу : матеріали Четвертих всеукраїнських педагогічних читань (21−22 листопада 2019 року, м. Черкаси) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна.

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) (2019) Competently oriented tasks in the structure of a modern textbook of ukrainian literature for class 11: test results In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 108-110. ISBN 978-966-644-524-0

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436) and Mishchenko, Oksana (2019) Формування предметної компетентності старшокласників у процесі аналізу заголовкового комплексу художнього твору на уроках української літератури In: VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 83-89. ISBN 978-617-7485-47-5

- Міщенко, Оксана (orcid.org/0000-0001-9075-4436), Іващенко, Алла and Кайдаш, Алла (2019) Creating a situation of success as a factor in the formation of a competent speaker Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради. (In Press)

Н

НАПН, України, Інститут педагогіки, НАПН України and Відділ навчання, української мови та літератури (2019) The Problem of Reading in Today's Information Society УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7485-43-7

НАПН, України, Інститут педагогіки, НАПН України and Відділ навчання, української мови та літератури (2019) VIII Voloshyn Readings «School Language and Literary Education: Traditions and Innovation»: Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7485-47-5

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Enriching the emotional sphere of the Lyceum students in the Ukrainian language lessons In: Образне слово Луганщини : матеріали ХVІІІ Всеукр.наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (15 травня 2019 р., м. Старобільськ) ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", м. Старобільськ, Україна. (Submitted)

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Peculiarities of realization of competence approach in the work on mastering of speech genres by students of lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, pp. 102-103. ISBN 978-966-644-524-0

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Learners' mastery of speech genres: motivational aspect In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р.) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 235-236. ISBN 978-966-644-517-2

- Новосьолова, Валентина Іванівна (2019) Features of realization of the competence approach in the work on mastering of speech genres by students of lyceum In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік . – Київ: Інститут педагогіки НАПН України "Педагогічна думка", м. Київ, Україна, pp. 102-103. ISBN 978-966-644-524-0

Т

- Тименко, Валентина Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6573-6682) (2019) The textbook of Ukrainian literature as a means of organizing the reading of senior pupils In: VII Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство» (17 травня, 2019 р.) УОВЦ Оріон, м. Київ, Україна, pp. 178-182. ISBN 978-617-7485-47-5

Я

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Cultural Approach as a Conceptual Bassis of the Modern Schoolbook of Ukrainian Literature for 11’s Form In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 135-136. ISBN 978-966-644-469-4

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Competency orientation of instruction of Ukrainian literature in lyceum In: Всеукраїнська науково-практична конференця «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство», 17.05.2019, м. Київ, Україна.

- Яценко, Таміла Олексіївна (2019) Features of the implementation of the cultural approach in the realities of the New Ukrainian School In: Практична філософія і Нова українська школа: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2019 р., м. Київ НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 164-167. ISBN 978-966-644-492-5

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Competent orientation of instruction of Ukrainian literature in lyceum VI Волошинські читаня "Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство": матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ. pp. 133-139. ISSN 978-617-7485-47-5

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) The Development of Reading Competence of Lyceum Pupils in the Context of a New Paradigm of Literature School Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 3 (326). ISSN 2227-2844 (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Some aspects of lingua-stylistic analysis in the schoolbook of Ukrainian literature for the pupils of 11's form Образне слово Луганщини, 18. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) The development of the general cultural competence of the pupils of 11th form means of the textbook of Ukrainian literature Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови. pp. 70-74. ISSN ISBN 978-966-644-501-1

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Modern textbook of Ukrainian literature as a means of development of the public cultural competence of pupils the 11 form Проблеми сучасного підручника (22). pp. 317-325. ISSN 2411-7447

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Cultorologinal approach in the system of modern school literary education:aspects of realization In: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи Посвіт, м. Банська Бистриця, Словаччина – м. Баку, Азербайджан – м. Ужгород, Україна – м. Херсон, Україна – м. Кривий Ріг, Україна, pp. 171-173. ISBN 978-617-7401-47-5

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Ukrainian literature school textbook in the context of a new educational space In: Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня:світовий та вітчизняний вимір ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 211-212.

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) The problem of reading in the condition of an information society: social and methodological aspects In: Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 вересня 2019 року) УОВЦ «Оріон», м. Київ, Україна, pp. 5-8. ISBN 978-617-7485-43-7

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Software-educational providing of competently oriented literary school education In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: и: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 134-138. ISBN 978-966-644-508-0

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Panteleimon Kulish’s creative heritage in the school course of Ukrainian Literature In: Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-­практичної конференції, 18 жовтня 2019 р., м. Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 93-97. ISBN 978-966-644-510-3

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Competent orientation of the school’s course of Ukrainian literature In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: и: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», 30.09.2019, м. Київ, Україна.

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Students' reading competence as a key concept of modern school education In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти: теоретичний і практичний аспекти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 листопада 2019 р., м. Київ Педагогічна думка, м. Київ, Україна. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Сompetency-oriented textbook of Ukrainian literature for students 11 grade Проблеми сучасного підручника, 23. (In Press)

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) (2019) Features of structuring the content of the textbook of Ukrainian literature for the 11th grade on the basis of competence approach. In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 106-107. ISBN 978-966-644-524-0

- Яценко, Таміла Олексіївна (orcid.org/0000-0002-6121-7495) and Тригуб, Ірина Анатоліївна (2019) Modernism as artistic philosophy of the second half of the ХІХ-the beginning of the XX century Українська мова і література в школі, 6. pp. 9-14. (In Press)

Яценко, Таміла Олексіївна, Фасоля, А.М., Уліщенко, Віолетта Валентинівна, Тименко, Валентина Миколаївна (orcid.org/0000-0001-6573-6682) and Бійчук, Галина Леонідівна (2019) Ukrainian Literature (Level of Standard) for the 11th Grade of General Secondary Education: Textbook УОВЦ "Оріон", м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7712-50-2

This list was generated on Tue Jun 2 15:19:55 2020 EEST.