Items where Division is "Geographical and Economic Education Department" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

- Kovchyn, N. A. (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Economic education as the basis for the formation of the personality of a modern manager In: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, Україна, pp. 37-39. ISBN 978-966-920-428-8

- Kovchyn, N. A. (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Psychological-pedagogical aspects of school economic education: courses of choice In: Актуальні пролеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 26-27 квітня 2019 р. Львівська педагогічна спільнота, м. Львів, Україна, pp. 10-13.

- Kovchyn, N. A. (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Formation of digital and transversal competencies in the process of economics education for senior pupils In: "Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті". Міжнародна науково-практична конференція 15-16 березня 2019 р. Південна фундація педагогіки, м. Одеса, Україна, pp. 81-85.

- Kovchyn, N. A. (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Economic education as a factor of entrepreneurial competence formation оf senior students in modern society Intercultural Communication, 1 (6). pp. 73-86. ISSN 2451‑0998

- Nazarenko, Tetiana (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Methodological principles of the functioning of economic education in the school of Ukraine Український педагогічний журнал, 1. pp. 111-117. ISSN 2411-1317

- Nazarenko, Tetiana (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Cartographic literacy–as a condition of communication and security Intercultural Communication, 1 (6). pp. 117-137. ISSN 2451-0998

- Барадія, Н.Г. (2019) Study of the problem financial literacy on the basis of the competent approach Інноваційна педагогіка, 1 (12). pp. 19-22. ISSN 2663-6085

- Барадія, Н.Г. (2019) Methodical software competency approach in the financial literacy training manual Нова педагогічна думка, 3 (99). pp. 33-36. ISSN 2520-6427

- Барадія, Н.Г. and Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507) (2019) The formation of the financial literacy through the implementation of pedagogical technologies Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (23). pp. 89-94. ISSN 2308-4863 (Online)

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Visualization of educational information through the use of technology of augmented reality In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі" (Київ, 18-19 квітня 2019 р.) Видавничий центр КНУКіМ, м. Київ, Україна, pp. 226-228.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) The use of modern digital technologies in STEM-education In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15-16 травня 2019 р. Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 32-35. ISBN 978-966-932-006-3

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Augmented reality in modern teaching aids In: Проблеми сучасного рідручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 37-38. ISBN 978-966-644-469-4

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Technology of augmented reality in textbooks of new generation Проблеми сучасного підручника (22). pp. 46-56. ISSN 2411-1309

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Formation of professional competence of geography and economics teachers in the context of implementation of STEM education In: Концептуальні засади компетентнісного навчання географії та економіки: збірник матеріалів круглого столу "Історія-діалог-траєкторія розвитку" присвяченого 85 річчю відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України (8 жовтня 2019 р) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 43-46. ISBN 978-966-644-514-1

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Educational technologies in teaching economics in lyceum and gymnasium (according to the reserach) In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 143-144. ISBN 978-966-644-524-0

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Патрикеєва, О.О., Каменєва, Ірина, Коваленко, Марина and Черноморець, Валентина (2019) Economic education in general secondary education institutions. Research Управління освітою, 8 (416). pp. 12-15.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Патрикеєва, О.О. and Каменєва, Ірина (2019) Economic education in Ukraine (findings of the reserch) Управління освітою, 8 (416). pp. 30-43.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) The role of school economic education in the formation of entrepreneurial competence among high school students Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (26). pp. 112-117. ISSN 2309-9763

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Role of optional courses in school economic education In: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення» (3–4 травня 2019 року) ГО Київська наукова організація педагогіки та психології, м. Київ, Україна, pp. 27-31.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) The role of modern radio in the development of personnel of senators in the economic training process In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 62-63.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Informational and digital competence of a student in the context of economic school education In: Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2019. Всеукраїнський науково-практичний семінар (12 березня 2019 р.) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2019, м. Київ, Україна, pp. 37-38.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) The role of economic choice courses in preparing high school students for professional activities In: Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 липня 2019 року) ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", м. Київ, Україна, pp. 20-24.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Formation of readiness for professional activity of high school students in the process of studying courses on the choice of economic orientation In: Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичнорї конференції. м. Львів, 25-26 жовтня 2019 р. ГО "Львівська педагогічна спільнота", м. Львів, Україна, pp. 79-82.

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) Psychological and Pedagogical Aspects of the Competent Approach in Senior School Economic Education. Імідж сучасного педагога, 5 (188). pp. 100-104. ISSN 2522-9729

- Ковчин, Наталія Андріївна (orcid.org/0000-0003-0432-3643) (2019) School economic education as a factor of formation of entrepreneurial competence of high school students 2-га Міжнародна наукова конференціїя «Економічні та соціально-орієнтовані питання сучасного світу» (16-17 жовтня 2019 р., м. Братислава). pp. 142-146. ISSN 978-80-89654-59-8

- Локшина, Олена Ігорівна (2019) European reference framework of key competences for lifelong learning: an updated 2018 version Український педагогічний журнал, 3. pp. 21-30. ISSN 2411-1317

- Надтока, Віктор Олександрович (2019) Reanimation of economic education possibilities of geography In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 83-84. ISBN 978-966-644-469-4

- Надтока, Віктор Олександрович and Надтока, Олена Леонідівна (2019) Implementation of the content line "Entrepreneurship and economical literacy" in the geographical course "Economy: Ukraine and the World" Problems of the modern textbook, 1 (22). pp. 164-176. ISSN 2411-1309

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (2019) Methodological support of economic education in institutions of general secondary education In: Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (18 квітня 2019 року, м. Київ) Фенікс, м. Київ, Україна, pp. 26-29.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Methodological principles of functioning geography at profile learning in senior school Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (26). pp. 149-155. ISSN 2309-9763

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Formation in Lyceum students subject competence through the content of the textbook In: Проблеми сучасного підручника Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 84-86. ISBN 978-966-644-469-4

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Organization of the cognitive and independent work of high school students through manual “Applied Economics” Проблеми сучасного підручника (22). pp. 177-187. ISSN 2411-1309

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) All-Ukrainian contest "Teacher of the Year - 2019" in the Geography nomination. How it all happened Географія, 11-12 (376). pp. 2-14.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Applied Economics curriculum [Teaching Resource]

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) The elective course program for the profile level of study at the Lyceum "Geography of Economic Systems of the World" [Teaching Resource]

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) History of the formation and development of the Department of Geography and Economics of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine In: Концептуальні засади компетентнісного навчання географії та економіки: збірник матеріалів круглого столу «Історія – діалог – траєкторія розвитку», присвяченого 85 річчю відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 7-14. ISBN 978-966-644-514-1

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) The state of economic education in the Lyceum of Ukraine (according to the study) In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 138-139. ISBN 978-966-644-524-0

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2019) Didactic opportunities textbook on economics in the formation of entrepreneurial competence in high school students Проблеми сучасного підручника, 23. pp. 184-191. ISSN 2411-1309

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Нехомяж, Оксана Сергіївна (2019) Modernization of the content of geographic education on the profile level of study at the Lyceum In: Освітні й наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 26 квітня 2019 р.) ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 11-15.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Нехомяж, Оксана Сергіївна (2019) Educational program for the elective course UNESCO World Heritage Site [Teaching Resource]

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) Peculiarities of introduction of elective courses in economic geography and economics in schools of Ukraine Географія, 15-16 (379). pp. 11-15.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Шиліна, Н. В. and Усиченко, Наталія Дмитрівна (2019) Integrative learning technology as a means of forming the subject competencies Географія, 3-4 (367). pp. 39-49.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) and Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2019) Problems and prospects for the development of economic education in Ukraine schools: results of research Український педагогічний журнал, 4. pp. 52-63. ISSN 2411-7420

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983), Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) and Надтока, Віктор Олександрович (2019) Problems and prospects for the development of economic education in schools of Ukraine: results of research Український педагогічний журнал, 4. pp. 52-63. ISSN 2411-1317

- Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507) and Байдак, Юлія Петрівна (2019) Didactic games from economics in the gymmasium and lyceu Молодий вчений, 5 (69). pp. 447-453. ISSN 2313–2167

- Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507) and Цимбаленко, Яна Сергіївна (2019) The use of elements of suggestopeda in profIle teaching geography and economcs Інноваційна педагогіка, 2 (11). pp. 127-133. ISSN 2663-6085

- Пузіков, Дмитро Олегович (orcid.org/0000-0003-2630-6924) (2019) The study of economics in gymnasiums and lyceums of Ukraine: prospects for pedagogical research In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 150-151. ISBN 978--966-644-524-0

- Топузов, Олег Михайлович, Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542), Надтока, Віктор Олександрович, Надтока, О. Ф., Засєкіна, Тетяна Миколаївна, Яценко, Володимир Сергійович and Вішнікіна, Любов Петрівна (2019) Geography: New curricula for 10-11 grades of institutions of general secondary education (level of standard, profile level); Methodical comments from leading scientists of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Sciences of Ukraine [Teaching Resource]

- Топузов, Олег Михайлович (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Назаренко, Тетяна Геннадіївна and Братко, Марія Василівна (2019) Political geography elective course educational program for the high school profile level [Teaching Resource]

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Implementation of the textbook "Geography of Ukraine" 10 - 11 classes In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, p. 134.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Practical recommendations to the teacher of subjects of the natural-mathematical cycle using the textbook "Geography of Ukraine" for grades 10-11 Проблеми сучасного підручника (22). pp. 309-316. ISSN 2411-1309

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Comprehensive program of local lore "Young Kievites". The first year of study [Teaching Resource]

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Sights of Svyatoshinsky district: a look at the past and present Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) The curriculum of the elective course “Economics of the use of water resources” grade 10 [Teaching Resource]

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) The development of environmental education: the role of the environment in the knowledge of beauty and the education of feelings Традиційна культура в умовах глобалізації : синергія традиції та інновації. Матеріали науково-практичної конференції (21-22 червня 2019 року). pp. 379-384. ISSN 978-617-7845-00-2

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Excursion to the Water Museum as a center for the promotion of scientific knowledge in high schools and lyceums (from the experience of the organization) І Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейна педагогіка в науковій освіті". pp. 182-187. ISSN 978-966-97763-7-2

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Attitudes towards financial issues related to water use In: Annotated results of the research work of the Institute of Pedagogy for 2019 Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 142-143. ISBN 978-966-644-524-0

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2019) Integration in search studies of participants of MAS of Ukraine on the topic "Economics of water resources use" In: V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті" «Сочінський М. М.», м. Умань, Україна, pp. 126-129. ISBN 978-966-304-338-8

This list was generated on Sun Jul 5 23:01:58 2020 EEST.