Items where Author is "Мацейків, Тетяна Іванівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

- Мацейків, Тетяна Іванівна (orcid.org/0000-0001-7628-3543) (2019) Experimental study of the problem of formation of civic competence Наукові записки (143). pp. 124-131. ISSN 2310-37IX

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) The course's potential is the history of Ukraine in shaping the civic competencies of senior pupils Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 1 (59). pp. 13-17. ISSN 2411-5983

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2018) Civic competence of personality: its essence, structure and functions Теоретичні питання культури, освіти та виховання (58). pp. 79-83. ISSN 2411-5983

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2018) Emotional and value component of civic competence of personality Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету (29). pp. 104-109.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2017) The cultural content in the course of the history of Ukraine in 7-8 grades Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 1 (55). pp. 79-83. ISSN 2411-5983

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2017) Ethnocultural orientation of school education Актуальні проблеми педагогічної науки: Матеріали Х1 Міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв,10-11 листопада 2017р.). pp. 16-21.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2016) Approaches to implementation of ethno-cultural component in process of teaching History of Ukraine (7-8grades) Теоретичні питання культури, освіти та виховання (54). pp. 94-97. ISSN 2411-5983

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2016) Мethods of teaching of the ethno-cultural History of Ukraine (7-8grades) Сучасна наука: теорія і практика. pp. 26-31.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2015) Theoretical and methodical principles of the implementation of the ethno-cultural component of the history of Ukraine in the 7th-8th grades Актуальне научные исследования в современнои мире, 3 (7). pp. 91-96.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2015) Formation of ethnocultural competence with the help of school history Теоретичні питання культури, освіти та виховання (52). pp. 122-125. ISSN 2411-5983

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2014) Implementation of principles of upbringing teaching in «History of Ukraine» textbooks (9th grade) Проблеми сучасного підручника (14). pp. 408-416. ISSN ISBN 978-966-644-382-6

Book Section

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Formation of civic competence of lyceum students by means of a school textbook on the history of Ukraine In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р. Педагічна думка, м. Київ, Україна, pp. 112-114. ISBN 978-966-644-328-8

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Formation of national values of lyceum students in lessons of Ukrainian culture In: Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 1(20): Сучасні проблеми обдарованості особистості: матеріали 1 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 травн. 2020 р.) ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 54-56.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Methodical tools for the formation of civic competence of lyceum students in history lessons of Ukraine In: Українська Хартія вільної людини – ціннісний базис для національної концепції «Нова українська школа»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29 квітня 2020 року) ТОКІППО, м. Тернопіль, Україна, pp. 162-165.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Formation of tolerance in high school students in the lessons of national history In: Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції, 1 травня, 2020 рік МЦНД, м. Чернівці, Україна, pp. 83-84. ISBN 978-617-7171-72-9

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Ethnocultural component of the history of Ukraine as a means of forming civic competence of high school students In: Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: матеріали міжнародної наукової конференції (22 травня, 2020 р., Суми) МЦНД, м. Суми, Україна, pp. 38-39. ISBN 978-617-7171-73-6

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Formation of civic values in lyceum students in the lessons of national history In: Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 квітня 2020 р.) ГО «Інститут інноваційної освіти», м. Київ, Україна, pp. 40-42.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) On the question of civic culture of the individual In: Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18–19 вересня 2020 р., м. Одеса) ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 88-90.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Citizenship as the basis of civic competence of the individual In: Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 вересня 2020 року) ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 80-83.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) Opportunities of the course "History of Ukraine" in forming the axiological component of civic competence of high school students In: Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи: збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 березня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 33-35. ISBN 978-966-644-504-2

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) Methods of formation of civic competence of high school students in lessons of history of Ukraine In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання) Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 79-81. ISBN 978-966-644-508-0

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) The formation of civic competence of high school students is a priority task of historical education In: Міжнародна науково-практичної конференція «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки» ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 77-79.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) Methodological foundations of the formation of civil competency In: Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конферекнції м.Київ , 20-21 липня 2019 року МЦНД, м. Київ, Україна, pp. 20-21.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) Methodical approaches to the formation of civic competence of the Lyceum students in the lessons of Ukrainian history In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 97-99. ISBN 978-966-644-532-5

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) Features of development of civic competence of students at a lyceum at the lessons of history of Ukraine In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 134-135.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) Activity-procedural component of the civil competence of the individual In: Development of modern technologies and scientific potential of the world:coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ»with materials of the International scientific-practical conf. NGO«European Scientific Platform», м. Лондон, Англія, pp. 23-25. ISBN 978-617-7171-80-4

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) Stages of the formation of civic competence of lyceum students in the history of Ukraine In: Треті Геретівські читання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 14 червня 2019 р., Тернопіль Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Тернопіль, Україна, pp. 21-23.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2018) Opportunities of the school course of Ukrainian history in forming the civic competence of senior pupils In: Трансформація української педагогічної концепції на початку III тисячоліття: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 31 жовтня 2018 року) ТОКІППО, м. Тернопіль, Україна, pp. 17-18.

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2018) National culture as a means of forming the civic competence of students In: International Multidisciplinary Conference “Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland” Wolomin, Republic of Poland, 19-20 October 2018 “Baltija Publishing”, c. Wolomin, Poland, pp. 34-37. ISBN 978-9934-571-5

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2018) Formation of civic competence of senior pupils at Ukrainian history lessons In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 144-145. ISBN 978-966-644-464-9

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2017) Formation of historical competence in the lessons of cultural content in the course of the history of Ukraine (7-8 cl.) In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 94-95. ISBN 978-966-644-398-5

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2016) Features of realization of ethnocultural competence of students at the lessons of history of Ukraine (7-8 cl.) In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 131-132. ISBN 978-966-644-398-5

- Мацейків, Тетяна Іванівна (2015) Formation of competence of students in the ethnic sphere in the process of obtaining historical knowledge In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2015 рік Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 182-184. ISBN 978-966-644-398-5

Conference or Workshop Item

- Ремех, Тетяна Олексіївна and Мацейків, Тетяна Іванівна (2019) The development of civic competence of students of a lyceum on the lessons of the history of Ukraine In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективии: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р., м. Київ, Україна.

Book

Мацейків, Тетяна Іванівна (2018) Method of realization of the ethno-cultural component of the content of the history of Ukraine in grades 7-8 ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7724-18-5

Мацейків, Тетяна Іванівна (2012) Українське відродження в першій третині ХХ століття Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-278-2

Other

- Пометун, Олена Іванівна, Ремех, Тетяна Олексіївна, Гупан, Нестор Миколайович, Мороз, Петро Володимирович, Мороз, Ірина Володимирівна, Кришмарел, В. Ю., Малієнко, Юлія Борисівна and Мацейків, Тетяна Іванівна (2020) Analytical note "On the state of online learning of history students during quarantine in Ukraine (March-May 2020)" Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

This list was generated on Fri Nov 27 04:18:14 2020 EET.