Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Ж | З | К | Л | М | Н | П | С
Number of items: 36.

Б

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (1999) Methods of teaching Hebrew at an early stage (preparatory phase and literacy) in textbooks Israel to the formulation of the problem In: науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника" 21-22 грудня 1999 року, 21-22 грудня 1999 року, м. Київ, Україна.

- Бакуліна, Наталія Валеріївна (orcid.org/0000-0002-8970-2660) (1999) The education system in modern Israel: formation and development Відродження. Часопис з питань культури та освіти національних меншин України, 3. pp. 21-27.

- Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234) (1999) Educational activities of Kyiv educational societies (second half of the 19th to the beginning of the 20th centuries) Project Report. Молодь, м. Київ, Україна.

Г

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (1999) Ukrainian physicists abroad Фізика та астрономія в школі, 2 (12). pp. 41-43.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (1999) At the dawn of aviation Фізика та астрономія в школі, 4 (14). pp. 50-53.

- Головко, Микола Васильович (orcid.org/0000-0002-8634-591X) (1999) From the history of experimental physics in Ukraine Наукові записки Рiвненського державного гуманiтарного унiверситету (1). pp. 112-116.

- Гончаренко, Семен Устимович (1999) The problems of integration and differentiation in professional education Педагогіка і психологія професійної освіти, 1. pp. 23-25. ISSN 2218-5186

- Гончаренко, Семен Устимович (1999) Problems humanization of the content of school education Педагогіка і психологія, 4. pp. 17-25. ISSN 2304-0629

- Гончаренко, Семен Устимович (1999) The state standard of school education (didactic concept) Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр. журн., укр-пол. [щорічник], 1. pp. 29-38. ISSN ISBN 83-7098-672-2

- Гончаренко, Семен Устимович (1999) Let the school become a "warm home" for a student Педагогіка толерантності, 1. pp. 27-31.

- Гончаренко, Семен Устимович and Мальований, Юрій Іванович (orcid.org/0000-0003-4910-4866) (1999) Protect and promote the glorious traditions of Ukrainian еducation Шлях освіти, 3. pp. 44-48.

- Гончаренко, Семен Устимович and Яковишин, П.А. (1999) Methodological problems of building the technical content of scientific knowledge in general technical subjects Педагогіка і психологія професійної освіти, 4. pp. 10-17. ISSN 2218-5186

Ж

- Жук, Ю.О. (1999) Laboratory work on physics and problem of instruction to such work Фізика та астрономія в школі, 1. pp. 17-19.

Жук, Ю.О., Гуржій, А.М. and Величко, Н.О. (1999) Physical experiments in secondary schools навчальний посібник . ІЗМН, м.Київ, Україна. ISBN 5-7763-8327-7

З

Завізєна, Н. С., Теплицький, О.І., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Каращук, А.М. (1999) Creation of hypertext systems based on Web technologies . КГПИ, м. Кривий Ріг, Україна.

К

- Калашнікова, С.А. (1999) Управління державним сектором вищої освіти в США Dissertation candidate thesis, Українська академія державного управління при президентові України.

Л

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (1999) Education of national consciousness in computer science lessons Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи. pp. 95-98.

- Лук’янова, Лариса Борисівна (1999) The implementation of ecological training of bachelors in terms of College In: Humanization and humanitarization of education process Педагогічні науки , 1 . Каравела, м. Харків, Україна, pp. 157-159. ISBN 5-88594-033-9

М

- Музика, О. Л. (1999) Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо обдарованої особистості // Вісник Житомирського державного педагогічного університету, 1999. , 3. pp. 51-55.

- Мусатов, Сергій Олександрович (1999) The word about the teacher Психологія, 4 (7). pp. 11-19.

Н

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (1999) Outstanding Ukrainian teacher - Olena Dubynchuk Професійно-технічна освіта, 2 (4). pp. 15-17.

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (1999) Save the pedagogical fund of vocational and technical education of Ukraine Професійно-технічна освіта, 3 (5). p. 21.

П

Поліщук, О.П. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (1999) Numerical methods in object-oriented methodology. Section "Differential Equations. Two-point boundary value problems" . КГПИ, м. Кривий Ріг, Україна.

- Помиткін, Едуард Олександрович (1999) Creative Project spiritual help pupils to homeless children in the context of spiritual self-identity High school at the turn of the century: practice-oriented user. pp. 175-184. ISSN 5-7763-2291-X

С

- Семеріков, С.О. (1999) The use of object-oriented programming to teaching numerical methods Математика, її застосування та викладання: матеріали міжвузівської регіональної наукової конференції, присвяченої 70-річчю фізико-математичного факультету (24–25 вересня 1999 року, м. Кіровоград), 1 (1).

- Семеріков, С.О. (1999) Methods of teaching numerical methods in obyektniy methodology In: Тези доповідей науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі» , 1 (1). ПУНПУ імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна.

- Семеріков, С.О. (1999) Object-oriented approach as a means to enhance the cognitive activity Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 1 (3).

- Семеріков, С.О. (1999) Object approach to the teaching of numerical methods In: VII Міжнародна конференція «Математика. Комп'ютер. Освіта". м Дубна, 23-30 січня 2000 р. , 1 (1). Прогрес-Традиція, м. Москва, Російська Федерація.

- Семеріков, С.О. and Поліщук, О.П. (1999) The concept of the course "Numerical methods in design methodology" Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності.

Семеріков, С.О. and Поліщук, О.П. (1999) Automatics . Видавничий відділ КДПУ, м. Кривий Ріг, Україна.

Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Поліщук, О.П. (1999) Methods of computation in classes C ++ . Видавничий відділ КДПІ, м. Кривий Ріг, Україна. ISBN 5-7763-2587-0

- Семеріков, С.О. and Поліщук, О.П. (1999) Office Computer Technology [Teaching Resource]

- Семеріков, С.О., Соловйов, В.М. and Максимова, Т.І. (1999) Computer modeling fulerenopodobnyh structures on the surface of (001) silicon Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності.

- Семеріков, С.О. and Хараджян, О.А. (1999) Mathematical modeling fractal objects In: Фізика. Математика. Нові технології навчання: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю фізико-математичного факультету КДПУ ім. В. Винниченка (2–3 квітня 1999 року, м. Кіровоград) , 1 (1). РВГЩ КДПУ ім. В. Винниченка, м. Кривий Ріг, Україна.

- Семеріков, С.О., Хараджян, О.А. and Родькин, Д.І. (1999) Method for determination of the DC motor parameters Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності.

- Супрун, М.О. (orcid.org/0000-0002-4198-9527) (1999) Separate aspects of the organization of communication between cadets of the psychological faculty of the high school of the Ministry of Internal Affairs and children's educational institutions Вісник університету внутрішніх справ (8). pp. 267-270.

This list was generated on Tue Apr 23 02:03:22 2024 EEST.