Digital Library NAES of Ukraine

Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Ж | К | О | Я
Number of items: 14.

І

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2023) From the experience of applying levels of support in inclusive education of children with special educational needs In: Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23–24 квітня 2023 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 149-154. ISBN 978-617-595-125-5

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2023) Results and prospects of implementation of inclusive education of children with special educational needs in Ukraine In: The 27th International scientific and practical conference “Trends of young scientists regarding the development of science” (July 11 – 14, 2023) . International Science Group, с. Edmonton, Canada, pp. 128-133. ISBN 979-8-89074-573-6

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2023) Psychological, pedagogical, and medical diagnosis in the education system for children with special educational needs In: Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 26-28 жовтня 2023 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди . ХНПУ імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 224-227.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2023) Psychological and pedagogical diagnostics in the system of inclusive education of children with special educational needs In: The 29th International scientific and practical conference “Modern scientific trends and youth development”, July 25 – 28, 2023, Warsaw . International Science Group, с. Warsaw, Poland, pp. 175-180.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2023) Improvement of the forms of education of children with special educational needs in the conditions of war In: Актуальні проблеми охорони психічного здоров’я українського народу у воєнний і повоєнний час: Матеріали методологічного семінару НАПН України 16 листопада 2023 року: Зб. матеріалів . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 297-301. ISBN 978-966-644-749-7

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2023) Improving the quality of education of children with special educational needs in the conditions of war and post-war reconstruction in Ukraine In: Тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 листопада 2023 року, м. Херсон) . КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон, Україна, pp. 127-129.

Ж

- Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749), Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Theoretical and methodological principles of assessment of the development of children with special educational needs in domestic special psychology: а collective monograph Project Report. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ, Україна.

К

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Ставнічук, В.О. (orcid.org/0009-0006-8979-4020) (2023) Analysis of the problem of formation of educational motivation as a psychological factor in achieving success in education of children with ADHD In: Формування особистості сучасного фахівця як суб’єкта самотворення в умовах освітнього простору: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 30 листопада 2023 р.) . Хмельницький національний університет, кафедра психології та педагогіки, м. Хмельницький, Україна, pp. 291-295.

О

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) (2023) Activities of inclusive resource centers in supporting children with special educational needs in the conditions of martial law In: Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23–24 квітня 2023 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 232-236. ISBN 978-617-595-125-5

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) (2023) Professional readiness of practical psychologists to carry out educational activities in the conditions of inclusive education In: Освіта осіб з особливими потребами в умовах миру і війни. Матеріали IХ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 373-377.

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) (2023) Psychological and pedagogical support in the educational process of children with special educational needs In: Актуальні проблеми охорони психічного здоров’я українського народу у воєнний і повоєнний час: Матеріали методологічного семінару НАПН України 16 листопада 2023 року: Зб. матеріалів . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 339-341. ISBN 978-966-644-749-7

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Domestic approaches to differentiation primary and secondary speech development disorders Габітус (56). pp. 183-187. ISSN 2663-5208

Я

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Psychological support of a child with special speech needs in the conditions of inclusive education during the war In: Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23–24 квітня 2023 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 325-329. ISBN 978-617-595-125-5

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2023) Distance education of a child with speech difficulties: a practical aspect In: Освіта осіб з особливими потребами в умовах миру і війни. Матеріали IХ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 609-612.

This list was generated on Wed Jul 24 06:06:48 2024 EEST.