Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | S | А | Б | С | Ш
Number of items: 35.

B

- Bohdanets-Biloskalenko, Natalia (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Ukrainian language lesson system for the development of speaking of students of 5-6 grades with languages ​​of instruction of national minorities In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 143-145. ISBN 978-966-644-753-4

S

- Shevchuk, Larysa (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) Forms of the differentiation of work with texts in primary schools Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. pp. 738-748. ISSN 2256-0629

А

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) Shevchenko portal as an educational resource In: , 21 квітня 2023 року, м. Кропивницький, Україна.

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) The main principles of learning the Ukrainian language for students of 5-6 grades of schools with the languages of national minorities In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 201-202. ISBN 978-966-644-622-3

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) Problems of digital humanitarianism in selected studies of the 2010s In: Innovative transformations in modern education: challenges, realities of the strategy (Kyiv, September 20, 2023), 20 вересня 2023 р., м. Київ, Україна.

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) The role of symbols in Ukrainian embroidery In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 6-7. ISBN 978-966-644-729-9

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) Learning the Ukrainian language of 5-6 grade students with the languages of national minorities through the prism of modern approaches Acta Paedagogiсa Volynienses, 3. pp. 23-28. ISSN 2786-4693

- Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) and Атаманчук, П.С. (orcid.org/0000-0002-3646-8946) (2023) Effectiveness of educational forecast The importance of using modern technology in education : proceedings of the International scientific and practical conference / International Humanitarian Research Center (Dnipro, 2023, September 15). pp. 19-23.

- Атаманчук, П.С. (orcid.org/0000-0002-3646-8946) and Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) "Two-winged bird": intelligence + outlook - a guarantee of effective and high-quality education of an individual In: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXV Міжнародної науково-практичної конференції, 07 cерпня 2023 р., м. Стамбул, Туреччина.

- Атаманчук, П.С. (orcid.org/0000-0002-3646-8946) and Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) Peculiarities of competence development of the future pedagogical specialist In: The 24th International scientific and practical conference “Information and innovative technologies in education in modern conditions”, June 20 – 23, 2023, с. Varna, Bulgaria.

- Атаманчук, П.С. (orcid.org/0000-0002-3646-8946) and Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) Modeling the intellectual and worldview qualities of an individual in the conditions of the priority of the natural science education system «Scientific innovations and advanced technologies» (Series «Management and administration», Series «Law», Series «Economics», Series «Psychology», Series «Pedagogy»), 5 (19). pp. 433-443. ISSN 2786-5274

- Атаманчук, П.С. (orcid.org/0000-0002-3646-8946) and Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) Innovations in managing the quality of an individual's education «Current issues in modern science» ("Pedagogy" Series, "Law" Series, Economy Series, "Public Administration" Series, "Technology" Series, "History and Archeology" Series), 8 (14). pp. 711-724. ISSN 2786-6300

- Атаманчук, П.С. (orcid.org/0000-0002-3646-8946) and Атаманчук, Вікторія Петрівна (orcid.org/0000-0002-5211-2480) (2023) Didactic support of worldview formation of a teacher Modern conceptual models and trends in the development of pedagogical education and philology: collective monograph. pp. 16-25. ISSN 979-8-88992-707-5

Б

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Children’s literature as an important component in education for tolerance of preschool children Acta Paedagogiсa Volynienses, 1. pp. 10-17. ISSN 2786-4693

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Tandem method in the context of multilingual education: European and Ukrainian experience In: Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави : матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 17–19 травня 2023 року) . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 238-240.

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Development of professional competences of future educators of preschool education institutions by means of children's literature In: Сучасна дошкільна освіта: реалії та перспективи. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій Міжнародному Дню захисту дітей і Всесвітньому Дню батьків (01 червня 2023 р.) . РВВ ІДГУ, м. Ізмаїл, Україна, pp. 19-22.

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Formation of cultural competence of 5th-6th grade students of secondary school with the languages ​​of instruction of national minorities in Ukrainian language lessons In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 8-11. ISBN 978-966-644-729-9

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Thematic and genre direction of works for children of the beginning of the 21st century In: Бібліотека для дітей — книжковий простір безпеки та розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 квіт. 2023 р. . НБУ для дітей, м. Київ, Україна, pp. 34-35.

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) The development of cognitive activity of younger schoolchildren in the context of Oleksandra Savchenko's ideas In: Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Цілі і цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О.Я. Савченко . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 32-33. ISBN 978-966-644-750-3

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Linguistic principles of teaching the Ukrainian language in 5-6 grades with teaching in the languages ​​of national minorities In: Мовно-літературна освітня галузь: розроблення, впровадження нових методик та практик навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 жовтня 2023 року в змішаному форматі) . Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, Україна, pp. 7-12.

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Acquaintance of children with cognitive texts Educational magazine of the Prosvita Foundation. Current. Method. Materials. Statistics. History, 4. pp. 45-51. ISSN 978-966-644-748-0

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) (2023) Peculiarities of Ukrainian language lessons for speech development of 5th-6th grade students with languages ​​of instruction of national minorities In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 199-200. ISBN 978-966-644-622-3

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) and Давидюк, Людмила (orcid.org/0000-0002-0857-3378) (2023) The genesis of the problems of teaching the ukrainian language for students in 5-6 grades of schools with languages of teaching of national minorities in the conditions of multilingual education: history of the issue, current state and prospects of develo Український педагогічний журнал, 2. pp. 125-136. ISSN 2411-7420

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018) and Фідкевич, Олена Львівна (orcid.org/0000-0003-3294-915Х) (2023) The role of the tandem language learning method in forming multilingualism of general secondary education students Acta Paedagogiсa Volynienses, 1. pp. 50-58. ISSN 2786-4693

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018), Хорошковська-Носач, Тетяна Петрівна (orcid.org/0000-0001-9505-0817) and Михайлина, Наталя (orcid.org/0009-0008-6945-8884) (2023) "Ethnoscience". Program for grades 1-2 institutions of general secondary education [Teaching Resource] (In Press)

- Богданець-Білоскаленко, Наталія (orcid.org/0000-0001-6793-8018), Хорошковська-Носач, Тетяна Петрівна (orcid.org/0000-0001-9505-0817) and Михайлина, Наталя (orcid.org/0009-0008-6945-8884) (2023) "Ethnoscience". Program for grades 3-4 institutions of general secondary education [Teaching Resource] (In Press)

С

- Сергійчук, Юліанна Павлівна (orcid.org/0009-0007-0647-0432) (2023) Communicative competence is a key component of Ukrainian language learning in institutions of general secondary education with teaching in the Hungarian language In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 202-203. ISBN 978-966-644-622-3

- Сергійчук, Юліанна Павлівна (orcid.org/0009-0007-0647-0432) (2023) Artistic integration as an innovative means of developing the motivation to learn the Ukrainian language in Hungarian-language schools In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 164-167. ISBN 978-966-644-729-9

Ш

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) Consideration of the concept of "differentiation of learning" by German scientists: examples of interpretations In: The 1th International scientific and practical conference «Current issues of science and integrated technologies» (January 10 - 13, 2023) . International Science Group, c. Milan, Italy, pp. 510-511. ISBN 979-8-88862-816-4

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) To the question of the specifics of working with educational texts in the context of forming students' informational competence In: Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 листопада 2022 р. . «Видавництво Людмила», м. Київ, Україна, pp. 122-125. ISBN 978-617-555-081-6

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) Information about quantitative and qualitative differentiation of education in the publications of German scientists In: Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 лютого 2023 року) . ПУЕТ, м. Полтава, Україна, pp. 280-282.

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) Language in conditions of war: modern realities In: Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез ІV Міжнародної онлайн-конференції, 18 травня 2023 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 220-223. ISBN 978-966-644-729-9

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) To the question of the use of interactive technologies in the teaching of the Ukrainian language as state students of 5-6 grades In: Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали VI Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 15 грудня, 2023 р. . ТОВ «УКРЛОГОС Груп», м. Вінниця, Україна, pp. 424-426. ISBN 978-617-8126-92-6

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) Development of educational and methodological support for learning the Ukrainian language as a state student of grades 5-6: prospects and difficulties In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 200-201. ISBN 978-966-644-622-3

- Шевчук, Л.М. (orcid.org/0000-0002-4193-0971) (2023) Program and methodical support for learning the Ukrainian language as a state student of grades 5-6 In: Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення : збірник тез доповідей . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 316-318. ISBN 978-966-644-753-4

This list was generated on Thu May 23 00:29:34 2024 EEST.