Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | V | В | Ж | Л | Т | Ш
Number of items: 63.

N

- Nahorna, Olena (orcid.org/0000-0002-8045-1260), Lytovchenko, Svitlana (orcid.org/0000-0003-0001-4667), Tripak, Marian (orcid.org/0000-0001-6924-5469), Serhiienko, Tamara (orcid.org/0000-0003-2414-5418) and Khmil, Iryna (orcid.org/0000-0002-0157-0289) (2023) Providing inclusive learning at higher school Conhecimento & Diversidade, 15 (37). pp. 193-209. ISSN 2237-8049

V

- Vovchenko, Olha A. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Stress Resistance and Post-Traumatic Syndrome of Children with Hearing Impairment in War Conditions Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» (59). pp. 158-178. ISSN 2227-6246

- Vovchenko, Olha A. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Panic attacks under wartime conditions in children with special educational needs Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка і психологія», 2 (9). pp. 48-56. ISSN 2413-3329

В

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Providing psychological assistance to families of children with special educational needs who were in captivity: features of debriefing In: Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів . Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 364-367. ISBN 978-617-7745-21-0

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Stigmatization of persons returned from captivity who raise children with special educational needs In: Захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного часу : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 105-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 05.05.2023 . КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», м. Кропивницький, Україна, pp. 47-49.

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Children of primary school age with epilepsy under wartime conditions: psychological support In: Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. Вип. 9 : Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика : матеріали 9-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2023 р.) . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 23-26.

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Post-traumatic stress disorders in children with special educational needs in wartime conditions In: Science and innovation of modern world. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference . Cognum Publishing House, с. London, United Kingdom, pp. 338-343. ISBN 978-92-9472-194-5

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) The impact of traumatic events on a child of early and preschool age with special educational needs In: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXX Міжнародної науково-практичної конференції . ГО «ВАДНД», м. Гамбург, Німеччина, pp. 308-312.

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Strategies for preventing stress in psychological activities by specialists under wartime conditions In: Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: збірник наукових праць . МВЦ «Медінформ», м. Київ, Україна, pp. 40-45. ISBN 966-409-242-2

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Panic attacks among educators under the conditions of hostilities on the territory of Ukraine In: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти» . ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 46-50.

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) The current state of intercultural interaction of children with special educational needs under conditions of military influence In: Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико-правові та психологічні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 квітня 2023 р. . Liha-Pres, м. Київ, Україна – м. Львів, Україна – м. Торунь, Польща, pp. 223-226. ISBN 978-966-397-311-1

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Congruent lifestyle of a child with special educational needs: dynamics of development In: Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23–24 квітня 2023 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 53-56. ISBN 978-617-595-125-5

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Modern parenting of children with special educational needs under conditions of dynamic changes in Ukraine In: Чорноморські наукові студії : ІХ Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, 12 травня 2023 року, м. Одеса . Liha-Pres, м. Львів, Україна – м. Торунь, Польща, pp. 153-156. ISBN 978-966-397-300-5

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Psychological and psychiatric support of dysphoric disorders in schoolchildren with epilepsy In: Актуальні проблеми клінічної та технологічної медицини . КВІЦ, м. Київ, Україна, pp. 45-48. ISBN 978-617-697-162-7

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Panic in a child with hearing impairment: psychological help Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (44). pp. 122-129. ISSN 2310-8293

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Program of psychological diagnosis and correction of emotional intelligence of children of early and preschool age [Teaching Resource] (In Press)

Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Psychological support for children of early and preschool age with hearing impairment during the war (1). Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Post-war psychological support of children of early and preschool age with hearing impairment (2). Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Post-war psychological support of children of early and preschool age with hearing impairment (2). Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Panic in a child with hearing impairment: psychological help Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (44). pp. 122-129. ISSN 2310-8290

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Neuroticism of children and adults with special educational needs under conditions of war In: Актуальні проблеми охорони психічного здоров’я українського народу у воєнний і повоєнний час: Матеріали методологічного семінару НАПН України 16 листопада 2023 року: Зб. матеріалів . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 14-17. ISBN 978-966-644-749-7

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Psychodiagnostics and psychological correction of self-esteem by animated films of children and adults with typical and atypical development In: Арттерапія в роботі психолога: інноваційні підходи : зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конференції, 23–27.10.2023 . КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», м. Кропивницький, Україна, pp. 14-18.

Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Emotions and feelings of the child. Feeling, empathizing and what to teach in wartime: a teaching and methodical guide for teachers and parents . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (Submitted)

Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) Emotions and feelings of the child. Stress, feelings of loss, guilt: what to teach and how to help in the post-war period: a teaching and methodical guide for teachers and parents (2). Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118), Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В. (orcid.org/0000-0001-6014-184X), Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667), Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475) and Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) The program for improving the qualifications of teachers for teaching children with hearing impairments is in the minds of the military and the renewal of Ukraine [Teaching Resource]

Ж

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Wild birds [Teaching Resource]

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Psychological and pedagogical support of children with cochlear implants in Ukraine In: Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів . Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 401-405. ISBN 978-617-7745-21-0

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Early intervention in the education system of children with hearing impairment In: Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції . Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 131-133.

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Education of children with hearing impairment in war conditions In: Захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного часу : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 105-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 05.05.2023 . КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, м. Кропивницький, Україна, pp. 99-101.

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Hearing-oriented technologies for the development of speech in children with cochlear implants Особлива дитина: навчання і виховання, 2 (110). pp. 129-148. ISSN 2312-2781

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Improving the qualifications of teaching staff who work with children with cochlear implants In: Освіта осіб з особливими потребами в умовах миру і війни. Матеріали IХ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 182-186.

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Hearing-oriented technologies for the development of speech in children with cochlear implants Особлива дитина: навчання і виховання, 2 (110). pp. 129-148. ISSN 2312-2781

Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В. (orcid.org/0000-0001-6014-184X) and Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) Hear and communicate. Step by step with parents. Methodical support and psychological support: educational and methodical guide for teachers and parents . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (In Press)

Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В. (orcid.org/0000-0001-6014-184X) and Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) Pedagogical support for children of early and preschool age with hearing impairment and their parents in the conditions of martial law: educational and methodological manual . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (Submitted)

- Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В. (orcid.org/0000-0001-6014-184X) and Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) Development program for children of early and preschool age with hearing impairment [Teaching Resource] (Submitted)

Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В. (orcid.org/0000-0001-6014-184X) and Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) A series of initial guides to the areas of development for preschool children with hearing impairments “Skhidinki. We support and will help" (3 companions) . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна. (Submitted)

Л

- Литовченко, В.П. (orcid.org/0000-0003-1869-6168) (2023) "Dental Inclusive Toloka" on the Clubhouse platform as an empirical research method In: Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 11-12 травня 2023 року . НУВГП, м. Рівне, Україна, pp. 549-551. ISBN 978-966-327-555-0

- Литовченко, В.П. (orcid.org/0000-0003-1869-6168) (2023) Dentophobia: etiology (negative experience) and prevention In: Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference . SPC “Sci-conf.com.ua”, с. Kyiv, Ukraine, pp. 185-191. ISBN 978-966-8219-87-0

- Литовченко, В.П. (orcid.org/0000-0003-1869-6168) (2023) The psychological component of the work of medical professionals with hearing impaired patients: historical aspects and recommendations Особлива дитина: навчання і виховання, 1 (109). pp. 60-90. ISSN 2312-2781

- Литовченко, В.П. (orcid.org/0000-0003-1869-6168) (2023) To the issue of formation of communicative competence of specialists in the dental field in working with persons with hearing impairment In: European scientific congress. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference . Barca Academy Publishing, с. Madrid, Spain, pp. 242-247. ISBN 978-84-15927-34-1

- Литовченко, В.П. (orcid.org/0000-0003-1869-6168) (2023) Barrier-free information: interaction between specialists in the dental field and people with hearing impairments In: Освіта осіб з особливими потребами в умовах миру і війни. Матеріали IХ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 305-309.

- Литовченко, В.П. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) and Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-1869-6168) (2023) Problems in the education of children with hearing impairment in wartime In: Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference . Cognum Publishing House, с. Liverpool, United Kingdom, pp. 367-371. ISBN 978-92-9472-196-9

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) Where to turn if you are planning a meeting with a sign language person and you need the services of a sign language interpreter Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) Ordering educational literature, in particular textbooks for children with hearing impairments, for a school with inclusive education Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) Publications of the Department of Education of Children with Hearing Impairments in the Electronic Library of the National Academy of Sciences of Ukraine. On the way to Open Science standards Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) City Medical Center for Hearing and Speech Problems "SUVAG" Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667) (2023) Ethical aspects of research in special education during the war In: Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів . Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 203-207. ISBN 978-617-7745-21-0

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250) (2023) Auxiliary possibilities for teaching children with hearing impairments (technical and methodical aspects) [Video]

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667), Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475), Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В. (orcid.org/0000-0001-6014-184X), Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) and Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) The program of professional development of teachers who teach children with hearing impairments in the conditions of martial law and restoration of Ukraine (Modules 1-3) Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (22). pp. 33-59. ISSN 2309-1797

- Литовченко, С.В. (orcid.org/0000-0003-0001-4667), Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475), Жук, В.В. (orcid.org/0000-0001-8183-5250), Литвинова, В.В. (orcid.org/0000-0001-6014-184X), Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) and Вовченко, О.А. (orcid.org/0000-0002-4399-0118) (2023) The program of professional development of teachers who teach children with hearing impairments in the conditions of martial law and the recovery of Ukraine (modules 4, 5 and a course on psychological support) Особлива дитина: навчання і виховання, 2 (110). pp. 68-104. ISSN 2312-2781

Т

- Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475) (2023) Restructuring in the education of children with disabilities: achieving efficiency in new realities In: Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави : матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 17–19 травня 2023 року) . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 824-829.

- Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475) (2023) Social integration of children with special needs: how to achieve social capacity In: Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. Вип. 9 : Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика : матеріали 9-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2023 р.) (9). Візаві, м. Умань, Україна, pp. 178-182.

- Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475) (2023) Social competence of pupils with OOP as a basis for socio-educational integration In: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти» . ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 247-250.

- Таранченко, О.М. (orcid.org/0000-0002-5908-3475) (2023) Improvement of pedagogical tools: determination of educational goals In: Освіта осіб з особливими потребами в умовах миру і війни. Матеріали IХ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології . Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 491-497.

Ш

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) The education system for children with special needs in the modern dimension In: Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції . Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 169-170.

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Peculiarities of the formation of life competence of preschool children with cochlear implants In: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти» . ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 280-283.

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Formation of inclusive competence among specialists for working with children with special educational needs In: Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23–24 квітня 2023 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 311-315. ISBN 978-617-595-125-5

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Didactic materials on the development of auditory perception and speech of persons with cochlear implants [Teaching Resource] (In Press)

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Innovative approaches to the development of the special education system in Ukraine (the experience of Poland) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія (44). pp. 110-116. ISSN 2310-0893

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Social adaptation of children with special educational needs in an inclusive environment Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (126). pp. 77-88.

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Modernization of special education in Ukraine in the post-war period (on the experience of Poland) In: Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції . Видавець Ковальчук О.В., м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 328-332. ISBN 978-617-8105-13-6

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Development and challenges of the special education system in the modern dimension In: Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 26 трав. 2023 р. . ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава, Україна, pp. 142-145.

- Шевченко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0119-3206) (2023) Application of digital technologies in working with children with hearing impairment In: Інноваційні практики наукової освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 6–12 грудня 2023 року) . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 840-844.

This list was generated on Wed May 22 23:52:15 2024 EEST.