Browse by Scientific subject Digital Library NAES of Ukraine

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | П | Ц | Ч
Number of items: 20.

І

Інститут психології імені Г.С.Костюка, НАПН України and Ніжинський державний університет, імені Миколи Гоголя (2022) New Ukrainian school: psychological problems: collection of abstracts of scientific reports of the 3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 23, 2022) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Г

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Distance education in the conditions of martial law In: X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (10 травня - 5 червня 2022 року) Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) The problem of education and adaptation of younger schoolchildren in the conditions of martial law Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матер. III Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 23 вересня 2022 р.). pp. 133-138.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Peculiarities of distance learning of participants in the educational process under martial law In: Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник матеріалів наукових доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 квітня 2022 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 35-40. ISBN 978-1-77192-443-6

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Development of creative thinking of students of primary education in the conditions of the New Ukrainian School In: Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності: матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 травня 2022 року Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 42-46.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Implementation of health-preserving technologies in the educational process of primary school In: Наука та освіта в дослідженнях молодих учених: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 19 трав. 2022 р. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна, pp. 169-170.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) The use of health-preserving technologies in the educational process as a guarantee of preserving and strengthening the health of students In: Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали V Всеукраїнської наукової електронної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 28 жовтня 2022 р.) Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна, pp. 102-103.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Helping the population with post-traumatic stress disorder in war conditions In: Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України: зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 червня 2022 р.) Вид-во Людмила, м. Київ, Україна, pp. 142-145. ISBN 978-617-555-045-8

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) The problem of adaptation and adaptation disorders in students of primary education in the conditions of martial law In: Актуальні проблеми психології навчання в сучасній соціокультурній ситуації : збірник тез наукових доповідей круглого столу, присвяченого творчій спадщині І. О. Синиці (м. Київ, 2 листопада 2022 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 30-34. ISBN 978-617-7745-17-3

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Development of creative abilities of students of primary education in modern learning conditions: psychological aspect Психологічні проблеми творчості: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 липня 2022 року. pp. 47-57.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Psychological features of the organization of education of younger schoolchildren in the conditions of martial law In: Нова українська школа: психологічні проблеми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 23 червня 2022 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 7-11.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Psychological support of gifted students of primary school age under martial law In: Психологічна допомога обдарованим учням та студентам в умовах воєнного стану: тези доповідей ХІV науково-практичного семінару, 20 жовтня 2022 р. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 15-16.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2022) Adaptation disorders in primary school pupils under martial law In: Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2022 р.) : матеріали і тези доповідей Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 44-47.

П

Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108), Бойко, Світлана Тихонівна (orcid.org/0000-0003-3575-3515), Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667), Столярчук, Л.А. (orcid.org/0000-0003-4252-2352), Полякова, В.А. (orcid.org/0000-0002-2047-1737), Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283), Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) and Купрєєва, О.І. (orcid.org/0000-0002-5429-1427) (2022) Psychological assistance to children under martial law: a guide for teachers of preschool educational institutions and teachers of general educational institutions Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7745-19-7 (In Press)

Ц

- Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667) (2022) Adaptability as a component of human health In: Нова українська школа: психологічні проблеми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 23 червня 2022 року) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, pp. 61-65.

- Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667) (2022) Traditional Ukrainian ideas about health and well-being Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 вересня, 2022 року. pp. 139-144.

- Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667) (2022) Extreme Situation: Adaptive Survival Responses and Creative Adaptation in Light of Stephen Porges' Theory Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Тернопіль, 4 листопада, 2022 р. pp. 235-239. ISSN ISBN 978-617-8037-96-3

Ч

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2022) Adaptation assistance for displaced children who have suffered a psycho-emotional trauma or serious loss In: Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22 квітня 2022 р.) Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 151-154. ISBN 978-617-7745-11-1

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2022) Educational program "Toys in the palms" [Teaching Resource] (Unpublished)

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2022) Distance education of preschoolers taking into account the state of war in Ukraine In: X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (10 травня - 5 червня 2022 року) Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

This list was generated on Sat Feb 4 04:24:38 2023 EET.