Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | N | В | Г | Л | Н | П | С | Ч | Ш | Я
Number of items: 50.

K

- Krapivina, Galina, Pakhomova, Milana, Boretskaya, Nataliya, Chasnikova, Olena and Burtseva, Yuliya (2021) Experience of the Project Approach to Non-Standard Forms of Youth Employment ‘Volunteering’ and ‘Voluntourism’ (Based on the Example of Public Authorities in Mariupol) Public Policy and Administration, 3 (20). ISSN 1648-2603

N

- Nazarenko, Tetiana (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Honcharova, N. O. (orcid.org/0000-0002-2120-4542) and Sipii, V. V. (orcid.org/0000-0003-4825-1426) (2021) Stages and conditions of implemtntation of STEM education in Ukraine Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 2-3 (21-22). pp. 97-103. ISSN 2618-0529

- Nazarenko, Tetiana (orcid.org/0000-0001-7354-5245), Topuzov, Oleg (orcid.org/0000-0001-7690-1663), Chasnikova, Olena (orcid.org/0000-0002-8535-6668) and Dubrovina, Irina (orcid.org/0000-0002-6676-4789) (2021) Role of geography teacher in forming the pupils’ cartographic competence Prace i Studia Geograficzne, 2 (66). pp. 43-53. ISSN 2543-7313

В

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X), Горошкін, Ігор Олександрович (orcid.org/0000-0003-2694-458X) and Надтока, Віктор Олександрович (2021) Formation of elementary school mathematics, natural and reading literacy in context PISA International Monitoring Survey Вісник ТІМО, 1-2 (81). pp. 36-45.

Г

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Modern technologies in STEM-education: augmented reality In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної крнференції, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету, 12-13 травня 2021 р. . Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 65-67. ISBN 978-966-932-006-3

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Leading ideas of the concept of science and mathematics (STEM) education In: Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стра- тегії : зб. матер. ІІІ Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15–16 черв. 2021) . Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 377-379. ISBN 978-617-7945-18-4

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Elements of STEM education in primary school (Ukrainian experience) In: Метериалы Международной научно-теоретической Online конференции на тему "Вопросы внедрения в практику научно-инновационных технологий в повышении качества обучения и воспитания" (14-15 апреля) . Нӛкис мәмлекетлик педагогикалық институты, м. Нукус, Узбекистан, pp. 297-299.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Formation of STEM-competencies in participants of the educational process: digital competence of the teacher In: Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 26-28.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Modern technologies in the organization of distance STEM-learning In: Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 20 травня 2021 р. . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 241-243.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Application of augmented reality technology in primary education Современные тенденции и факторы развития в области применения цифровых технологий. Материалы международная научно-практической конференциии 1-2 апреля 2021 года.. pp. 262-566.

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Augmented reality in the process of forming students' key competencies according to the requirements of the PISA program Збірник матеріалів «STEM-школа – 2021». pp. 27-30. ISSN 978-966-983-302-0

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Augmented reality technology in museum pedagogy In: Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2021 р. , 1 . Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Україна, pp. 64-67. ISBN 978-617-7945-31-3

- Гончарова, Наталія Олександрівна (orcid.org/0000-0002-2120-4542) (2021) Using Technology Augmented Reality in the Context of STEM-Education In: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2021): збірник матеріалів (тез доповідей) 3-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (м. Київ-Харків, 25-28 травня 2021 р.) (3). Типографія «U2print», м. Харків, Україна, pp. 89-91.

Л

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) (2021) School museum as an educational space for studying geography In: Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: збірник тез та наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції . ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 121-124.

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) (2021) Study of the scientific heritage of scientists in terms of distance learning of geography In: Географічна наука та освіта: перспективи й інновації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції . ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна, pp. 81-83.

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) (2021) The importance of studying the heritage of scientists in geography lessons (on the example of Alexander von Humboldt's scientific works) In: Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів VII Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 26 листоп. 2021 р. . Візаві, м. Умань, Україна.

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) (2021) Application of scientific heritage and STEM in geography lessons KELM (Knowledge, Education, Law, Management), 7 (1) (43). pp. 37-43.

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) (2021) Integration as a factor in optimizing the content of teaching geography and economics In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 68-69. ISBN 978-966-644-606-3

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) and Сидоренко, А.О. (2021) Remote organization of extracurricular activities using the scientific heritage of geographers In: Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи (за матеріалами щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського) (14). ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, pp. 96-99.

- Логінова, Аліна Олексіївна (orcid.org/0000-0001-9836-1215) and Сидоренко, А.О. (2021) Manual for studying the scientific heritage of scientists in the realities of distance learning geography In: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 137-139.

Н

- Надтока, Віктор Олександрович (2021) Features of structuring task blocks to check the natural science literacy of students in the process study of geographical courses In: IV international scientific and practical conference "Current aspects of development stem education in education natural sciences " . Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна, pp. 136-142. ISBN 978-966-932-006-3

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Formation of economic competence in lyceum students through the content of the elective course In: ІІ Науково-практична інтернет-конференція «Прикладна економіка: від теорії до практики» (01 березня 2021 року, м. Луцьк) . Волинський інститут ім. В. Липинського МАУП, м. Луцьк, Україна, pp. 96-100.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Development of methodological bases for the implementation of the integrated content of teaching geography in gymnasiums and lyceums In: Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 березня 2021 р) . Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, м. Дніпро, Україна, pp. 32-34.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) How to organize competency-based education in economics at the lyceum In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 29 березня 2021 р. (наукове електронне видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 143-146. ISBN 978-966-644-588-2

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Using of geoformation technologies in the process of teaching geography in the lyceum In: Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (22-23 лютого 2021 р. м. Полтава) . Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна, pp. 84-88. ISBN 978-966-184-401-7

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Methods of the forming Ukraine knowing concept in school geographical courses In: Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 20-21 трав. 2021 р. . ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна, pp. 122-125.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Formation of digital competence in geography lessons at school Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции «Современные тренды в науке и образовании» (Алматы, «Қыздар университеті» баспасы). pp. 103-105. ISSN ISBN 978-601-346 -084-0

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Methodical training of future teachers of natural sciences in pedagogical universities In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ Каришинські читання) . ПП «Астрая», м. Полтава, Україна, pp. 19-21.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Electronic textbook for school: problems and prospects of creation In: «Современные тенденции и факторы развития в области применения цифровых технологий»: международная научно-практическая конференция, 1-2.04.2021 . Бухарський університет, м. Бухара, Узбекистан, pp. 104-107.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Philosophical substantiation of the competence approach in the study of geography In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання (8 червня 2021 р., м. Київ) . Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України., м. Київ, Україна, pp. 143-146. ISBN 978-966-644-585-1

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Methodical preparation of the teacher for realization of the maintenance of the Concept of development of natural and mathematical education (STEM-education) In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін" (12-13 травня 2021 р.) . Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна, pp. 141-145. ISBN 978-966-932-006-3

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Digitalization in geography lessons In: Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції . РВВ РДГУ, м. Рівне, Україна, pp. 83-85.

- Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) (2021) Environmental education of students through integration into school science education Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів VII Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 26 листоп. 2021 р. pp. 148-155.

П

- Покась, Лілія Антонівна (orcid.org/0000-0002-6791-4507) and Кривошей, Вікторія Сергіївна (2021) Formation of subject competence of gymnasium students through educational research in the conditions of integrated learning In: Science and education : problems, prospects and innovations . CPN Publishing Group, м. Кіото, Японія, pp. 568-574. ISBN 978-4-9783419-5-2

С

- Сібілєва, Ірина Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6791-4507) and Покась, Лілія Антонівна (2021) Interdisciplinary links in the process of teaching geography at the profile level In: World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Toronto, Canada , 2015 . Perfect Publishing, м. Торонто, Канада, pp. 688-697. ISBN 978-1-4879-3793-5

Ч

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2021) Preparation and implementation of school STEAM-projects for economic directing In: ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» . Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна.

- Часнікова, Олена Володимирівна (2021) Interactive Navchanny Methods in the process of forming the educational competence of scientists In: Всеукраїнський симпозіум-практикум «Розвиток особистісного потенціалу учнівської молоді як чинник її соціального зростання» . КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", м. Біла Церква, Україна.

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2021) Pedagogical activity in the conditions of digitalization of educational process In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції (онлайн) «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти» . КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, м. Житомир, Україна.

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2021) Features of teaching geography and economics during the digitalization period In: Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції . Південна фундація педагогіки, м. Одеса, Україна. (In Press)

- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668) (2021) State standard of basic secondary education: potential for the formation of financial literacy of students In: Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції . Гельветика, м. Запоріжжя, Україна, pp. 78-81. ISBN 978-966-992-692-0

Ш

- Шиліна, Вікторія Юріївна, Назаренко, Тетяна Геннадіївна (orcid.org/0000-0001-7354-5245) and Шиліна, Н. В. (2021) Analysis of social networks as trading platforms on the Internet In: VI International conference «Actual trends of modern scientific research» , УІ . MDPC Publishing, c. Munich, Germany, pp. 700-706. ISBN 978-3-954753-02-4

Я

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Promotion of UNESCO World Heritage Sites and dissemination of knowledge about heritage among tourists: and / or how to do it? In: Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації . ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Geography of toy culture as an important practical component of the integration of primary education In: Current trends and development factors in the use of digital technologies . Bukhara State University, м. Бухара, Узбекистан, pp. 155-158.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Model initial program "Natural sciences" 5 - 6 class, as a form of implementation of the new Sovereign standard of basic secondary education In: Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 вересня 2021 р. . «Видавництво Людмила», м. Київ, Україна, pp. 237-239. ISBN 978-617-8071-10-3

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Psychological and pedagogical prerequisites for the introduction of integrated courses on the choice of natural science education or how to teach in the context of COVID-19 In: «Ғылым мен білім саласындағы заманауи трендтер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының жинағы . «Қыздар университеті» баспасы, м. Алмати, Казахстан, pp. 129-132. ISBN 978-601-346-084-0

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Using the means of the information and educational space in the development of student youth In: «Tálim-tárbiyanıń sapasın asırıwda ilimiy-innovaciyalıq texnologiyalardı ámeliyatqa engiziw máseleleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq online konferenciya materialları toplamı . Nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Ajiniyaza, c. Nókis, O'zbekiston Respublikasi, pp. 94-96.

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Types of educational activities of model curricula in the context of STEM education In: Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, 12-13 травня . Льотна академія НАУ, м. Кропивницький, Україна. ISBN 978-966-932-006-3

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Fundamentals of the implementation of the integrated content of teaching geography and economics Univers Pedagogic, 2 (70). pp. 10-13. ISSN 1811-5470

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) Methodological foundations for the implementation of the integrated content of teaching economics in the conditions of the New Ukrainian school (career guidance aspect) Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 окт. 2021 г. pp. 244-249. ISSN ISBN 978-985-881-213-3

- Яценко, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0002-7948-2983) (2021) The model curriculum "Natural Sciences" is the basis for the implementation of the competence approach of the New Ukrainian School in grades 5-6 In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 67-68. ISBN 978-966-644-606-3

This list was generated on Tue Apr 23 07:34:11 2024 EEST.