Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | П | Ц | Ч
Number of items: 48.

Б

- Бойко, Світлана Тихонівна (2019) Motivational aspects of adult learnung Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : матеріали доповідей ІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (21 березня 2019 р.). pp. 3-9.

- Бойко, Світлана Тихонівна (orcid.org/0000-0003-3575-3515) (2019) Psychological personality safety in the conditions of the broken informational space Психологія: теорія і практика, 1 (3). pp. 32-43. ISSN 2617-9601(Online); 2617-9598 (Print)

Г

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Formation and preservation of health of primary school pupils in educational activities In: Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. до 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету Шевченко Р. В., м. Полтава, Україна, pp. 50-53.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Psychological and pedagogical aspects of formation in primary schools of valeological culture in the modern educational environment Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: матеріали доповідей ІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю 21 березня 2019 року. pp. 29-36. ISSN 2313-7525

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) The role of the primary school teacher in the formation of valeological culture of the education providers in informational society Психологія: теорія і практика, 1 (3). pp. 63-71. ISSN 2617-9601 (Online); 2617-9598 (Print)

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Formation of health-saving competence of elementary school pupils in modern conditions of education In: Психологія і педагогіка: актуальні питання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 12-13 квітня 2019 р.) Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», м. Харків, Україна, pp. 121-125.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) The problem of the formation and preservation of the mental health of an individual in a modern school In: Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року) Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна, pp. 65-69.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Theoretical analysis of the research of the features of motivation of primary school pupils to study in the psychological and pedagogical literature In: Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 10-11 травня 2019р.) Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», м. Харків, Україна, pp. 120-123.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Formation of motivation for educational activity of the recipients of education in the conditions of the New Ukrainian School In: Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 квітня 2019 р.) ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 46-50.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Formation of pupils' motivation for teaching in modern elementary school In: Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26 -27 квітня 2019 року) ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 48-51.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Maintaining the mental health of the education providers in the studying and training process In: Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, ОНУ, 26-27 квітня 2019 р. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна, pp. 136-139. ISBN 978-617-689-316-5

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) The study of the concepts of «motive» and «motivation of learning» of elementary school pupils in the scientific literature In: Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 травня 2019 року) ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, Україна, pp. 65-68.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) The problem of the development of gifted personality in the information and educational space of the New Ukrainian School In: Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі: тези доповідей ІХ наук.-практ. семінару., 24 жовт. 2019 р. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, p. 15.

- Гнатюк, Ольга Владиславівна (orcid.org/0000-0003-2445-6283) (2019) Formation of primary school pupils motivation to study in the modern New Ukrainian School In: Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика: тези доповідей (м. Київ, 27 вересня 2019 року) ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна, pp. 21-26.

К

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) Features of understanding the purpose of inclusion in Ukraine and abroad In: Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) ТзОВ Трек-ЛТД, м. Київ, Україна – м. Дрогобич, Україна, pp. 118-120. ISBN 978-617-7263-79-0

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) Reasons for the complexity of the definition of the subject of psychology In: Прикладні наукові розробки та теоретичні дослідження ХХІ століття: " Міжнар. наук.-практ.конф., м.Вінниця, 15 квітня, 2019 року Прикладні наукові розробки та теоретичні дослдіження ХХІ століття (3). ГО Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, pp. 30-31. ISBN 978-617-7171-80-4

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) New tasks of psychology caused by the emergence of "man of the virtual era" In: "Problems and achievements of modern science" International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019 ГО Європейська наукова платформа, м. Корк, Ірландія, p. 20. ISBN 978-617-7171-80-4

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) Additional reality definition by younger adolescents - regulars of social networks In: VIІ International Scientific and Practical Internet Conference "Virtual Educational Space: Psychological Problems" devoted to the 90th anniversary of Yu.I. Mashbitsa (Kyiv, May 20 - June 20, 2019) Лабораторія сучасних інформаційних технологій, м. Київ, Україна.

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) Motivation of deviant behavior of adolescents in modern society Матеріали доповідей ІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» 21 березня 2019 року. pp. 65-71. ISSN 2313-7525

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) Leontyev OM about the place of motive in his theory of "activity approach in psychology" Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 1 березня 2019 року. pp. 119-122. ISSN 978-966-916-742-2

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) Psychological features of modern elementary school students In: Практична філософія і Нова українська школа: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2019 р., м. Київ НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 62-64. ISBN 978-966-644-492-5

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) Motivation to study in a situation of unimportance of life tasks Психологія: теорія і практика, 1 (3). pp. 72-90. ISSN 2617-9601

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) (2019) introducing into the perceived reality some personal meanings in the process of its interiorization Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання, 10 (8). pp. 166-176. ISSN 2072-4772

- Кондратенко, Лариса Олександрівна (orcid.org/0000-0001-7271-7439) and Манилова, Лідія Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0300-3827) (2019) New problems in psychology caused by the impact of digital technologies on human beings Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 15 (6). pp. 75-86. ISSN 2072-4772

П

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Motivation to self-improvement: connection with the individual-psychological features of personality. Психологія: теорія і практика, 1 (3). pp. 146-157. ISSN 2617-9601 (Online); 2617-9598 (Print)

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Personality and professional activity: individual-psychological features of work’s subject on the different stages of professional formation Матеріали доповідей ІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» (21 березня 2019 року). pp. 162-170.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Professional self-improvement as a one of ways for psychological culture development Vzdelávanie a spoločnosť IV : medzinárodný nekonferenčný zborník. pp. 461-468. ISSN ISBN 978‐80‐555‐2240‐1

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Educational-professional problems: influence to the professional development In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 22-23 березня 2019 року) ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 46-50.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Educational-professional problems: influence to the professional development In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року) ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 46-50.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Professional self-improvement as an integral component of professionalism In: Матеріали круглого столу «Творча спадщина Г. С. Костюка: історія та сучасність», присвяченого 120-річчю від дня народження Г. С. Костюка, 11 черв. 2019 р., м. Київ ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», м. Київ, Україна.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Psychological culture as a factor of pedagogical skill In: Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження : тези доповідей VIІІ наук.-практ. семінару (Київ, 18 квіт. 2019 р.) Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 46-47.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Global informational Space: influence on psychological culture of teachers In: Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 26-27 липня 2019 р.) Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», м. Харків, Україна, pp. 105-110.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Personality of the Master (Teacher): influence on the professional formation of specialists of socionomic professions In: Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-10 серпня 2019 р., м. Одеса) ГО «Південна фундація педагогіки», м. Одеса, Україна, pp. 60-63.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Hybrid war: influence on the mental health of the individual In: Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.) Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна, pp. 233-237.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) To the problem of formation of teacher’s psychological culture In: Сучасні проблеми психологічної теорії та практики : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих психологів (30-31 жовтня 2019 р., м. Ніжин) НДУ ім. М. Гоголя, м. Ніжин, Україна, pp. 45-46.

- Пророк, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9510-1108) (2019) Psychological culture of education workers: productive aspect In: Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 вересня 2019 р.) Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Київ, Україна, pp. 126-131.

Ц

- Царенко, Л.Г. (orcid.org/0000-0003-0116-4667) (2019) Peculiarities of the experience of psychotrauma in a military conflict Психологія: теорія і практика, 1 (3). pp. 158-170. ISSN 2617-9601 (Online); 2617-9598 (Print)

Ч

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Gender aspect in the research of senior preschoolers motives to study Vzdelávanie a spoločnosť (4). pp. 24-31. ISSN 978-80-555-2240-1

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Leading motives to study of senior preschool children in the information society Матеріали доповідей ІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми». pp. 204-212. ISSN 2313-7525

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Motives for studying at the school of modern preschoolers In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних тапедагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року) ГО Львівська педагогічна спільнота, м. Львів, Україна, pp. 60-63.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Gender peculiarities of motivation to study at the school of senior preschool children In: Зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнародної науково–практичної конференції (м. Вінниця, 15 квітня, 2019 р.) ГО Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, pp. 15-18. ISBN 978-617-7171-80-4

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Motivation of professional activity of educators of preschool educational institutions In: Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf. (Cork, May 6, 2019) NGO European Scientific Platform, м. Корк, Ірландія, pp. 17-20. ISBN 978-617-7171-80-4

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Interaction with the virtual world as one of the leading motives for the training of senior preschoolers In: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», присвяченої 90-річчю з дня народження Ю.І. Машбиця (травень 2019 року) Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) The influence of the psychological culture of educators of pre-school educational institutions on their professional motivation Психологія: теорія і практика, 1 (3). pp. 171-182. ISSN 2617-9598

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) The use of projective methodology "Picture of school" to diagnose the motivational readiness of preschoolers to study In: Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (20 septembre 2019 Genève, Suisse) European Scientific Platform, c. Genève, Suisse, pp. 98-100. ISBN 978-617-7171-82-8

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Questioning parents of children in order to identify and develop a gifted person in today's information society In: Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі: тези доповідей ІХ наук.-практ. семінару, 24 жовт. 2019 року Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Poll of preschoolers to find motivation to learn In: IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (27-28 вересня 2019 року, м. Київ) Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна.

- Чекстере, Оксана Юріївна (orcid.org/0000-0003-2435-3831) (2019) Diagnosis of dominance of educational or game motives for studying at school In: Problemes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale European Scientific Platform, м. Брюссель, Бельгія, pp. 23-26.

This list was generated on Mon May 29 14:29:06 2023 EEST.