Digital Library NAES of Ukraine

Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | К | У
Number of items: 14.

А

- Андрос, Мирослав Євгенійович (orcid.org/0000-0002-6651-1853) (2018) Case development frame informatively communication to the competence of leader of establishment of universal middle education in the conditions of the controlled from distance studies Нова педагогічна думка, 4 (96). pp. 42-46. ISSN 2520-6427

- Андрос, Мирослав Євгенійович (orcid.org/0000-0002-6651-1853) and Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X) (2018) Information and communication competence of the head in conditions of organization of distance learning in institutions of general secondary education Теорія і методика управління освітою, 1 (21). ISSN 2310-2411

- Антощук, С. В. (2018) Resources of the global network as a source of continuous development of information-digital competence of the modern educator In: Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи (17-18 травня 2018 року) . ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна, pp. 12-17.

- Антощук, С. В. (2018) Web-resources for the modern teacher of the New Ukrainian school In: Цифрова компетентність сучасного вчителя Нової української школи : зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару, Київ, 28 лютого 2018 р. . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Антощук, С. В. (orcid.org/0000-0002-2857-5274) (2018) Open Web Resources in a Digital Education Environment In: Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., Київ, 27 вересня 2018 р. . ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ, Україна.

Г

- Герасименко, І.В. (orcid.org/0000-0001-6678-8142) (2018) Model of training of specialists in the dual form of higher education In: ІІІ All-Ukrainian Electronic Scientific and Practical Conference "Open Education and Distance Learning: From Theory to Practice" . ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-355-128-9

- Гущина, Н.І. (orcid.org/0000-0003-0864-4188) (2018) Scientific and methodical support for the development of digital competence of primary classes teachers ScienceRise: Pedagogical Education, 5 (25). pp. 57-62. ISSN 2519-4976

- Гущина, Н.І. (2018) Scientific and methodical support for the development of digital competence of primary classes teachers ScienceRise: Pedagogical Education, 5 (25). pp. 57-62. ISSN 2519-4976

- Гущина, Н.І., Цирульник, С.М. and Непийвода, М.В. (2018) The use of BYOD technologies in the educational process Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (51). pp. 162-168. ISSN 2412-1142

К

- Карташова, Л.А. (orcid.org/0000-0002-1270-4158), Бахмат, Н.В. and Пліш, І.В. (2018) Development of teacher's digital competency in terms of information and educational environment of a secondary education establishment Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (68). pp. 193-295. ISSN 2076-8184

- Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X) (2018) Interactive forms, methods and technologies of training of students of the department of open educational systems and information and communication technologies at the distance of advanced courses Післядипломна освіта в Україні, 1. pp. 88-93.

Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X), Олійник, В.В. (orcid.org/0000-0002-2576-0722), Соснін, О.В. (orcid.org/0000-0003-4188-0887), Ляхоцька, Л.Л. (orcid.org/0000-0002-9690-8376), Антощук, С. В. (orcid.org/0000-0002-2857-5274), Дивак, В. В. (orcid.org/0000-0001-8014-815X), Лапшин, А.Л. (orcid.org/0000-0002-1326-7404), Кондратова, Л.Г. (orcid.org/0000-0002-8523-5567), Андрос, Мирослав Євгенійович (orcid.org/0000-0002-6651-1853), Гущина, Н.І., Бондаренко, Л.В. (orcid.org/0000-0003-3953-0992) and Кононець, М.О. (2018) Scientific and methodological bases of introduction of blended learning technologies in the system of open postgraduate education . ТОВ фірма «Іліон», м. Миколаїв, Україна. ISBN 978-966-355-128-9

Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Касьян, С.П. (orcid.org/0000-0001-7310-233X), Олійник, В.В. (orcid.org/0000-0002-2576-0722), Соснін, О.В. (orcid.org/0000-0003-4188-0887), Ляхоцька, Л.Л., Антощук, С. В. (orcid.org/0000-0002-2857-5274), Лапшин, А.Л., Кондратова, Л.Г., Андрос, Мирослав Євгенійович (orcid.org/0000-0002-6651-1853), Гущина, Н.І. and Бондаренко, Л.В. (2018) Scientific and methodological bases of introduction of blended learning technologies in the system of open postgraduate education . ТОВ фірма «Іліон», м. Миколаїв, Україна. ISBN 978-966-355-128-9

У

Університет менеджменту освіти, НАПНУ (2018) Open and distance education: from theory to practice: сollection of materials of the 3rd All-Ukrainian electronic scientific-practical conference . ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-355-128-9

This list was generated on Wed Jul 24 05:26:22 2024 EEST.