Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | Д | К | Л | М | П | С | Ш
Number of items: 30.

Є

- Єрмоленко, А.Б. (2017) Current requirements and possibilities Postgraduate Education Ukraine in the context of adult education In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. . ЦІППО, м. Київ, Україна, pp. 40-45.

- Єрмоленко, А.Б. (2017) Effect of personality development in the context of adult education: practical experience Management of higher education quality: problems and prospects. pp. 94-97.

- Єрмоленко, А.Б. (2017) The formal component of adult education in Ukrain: challenges, contradictions, inquiries Науковий вісник УМО, 3.

І

- Ілляхова, М.В. (2017) Significance of creative practices in andragogic Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки, 4 (33). ISSN 2218-7650

- Ілляхова, М.В. (2017) Implementation of the principles of non-discrimination in andragogy In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології, 28 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Ілляхова, М.В. (2017) Сreative practices in andragogy [Video] (Unpublished)

Д

ДВНЗ УМО, НАПН України (2017) Professional development of specialists in adult education: history, theory, technology: The Collection of Materials of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference April 28, 2017 . ЦІППО, м. Київ, Україна.

- ДВНЗ УМО, НАПН України (2017) Professional development of specialists in adult education: history, theory, technology ДВНЗ УМО, м. Київ, Україна.

К

- Кравчинська, Т.С. (orcid.org/0000-0002-7521-3508) (2017) Pedagogy of partnership – main ideas, principles and essence In: Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції . Харківська академія неперервної освіти, м. Харків, Україна, pp. 85-88.

- Кравчинська, Т.С. (2017) Professional development indicators Methodist district (urban) methodical study (center) In: Методологічний семінар. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 31.05.2017, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Кравчинська, Т.С. (2017) Features of management of educational process in distance learning Педагогічні науки, 2 (75). pp. 120-124. ISSN 2413-1865

- Кравчинська, Т.С. (2017) Professional development indicators methodist district (urban) methodical stady (center) In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. . ЦІППО, м. Київ, Україна, pp. 188-189.

Л

- Левченко, В.В. (2017) Features personal and professional development in conditions of uncertainty In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. . ЦІППО, м. Київ, Україна. (Unpublished)

М

- Махновець, Юлія Анатоліївна (2017) Methodical work of primary school teachers on the basis of the use of project technologies In: Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) . ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна, pp. 74-76.

П

- Панченко, Л.Ф. (2017) Digital storytelling in adult education In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ . ЦІППО, м. Київ, Україна, pp. 131-134. (In Press)

- Панченко, Л.Ф. (2017) Digital storytelling in adult education In: Методологічний семінар. Відкрита дискусія з наукової теми кафедри «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 31.05.2017, м. Київ, Україна.

- Просіна, О.В. (2017) The regularities of modern educational management in the management of the system of educational activity of an out-of-school educational institution Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2 (21). pp. 178-187. ISSN 2308-3778

С

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of professional and pedagogical mobility of specialists in Strategies of the Concept of a New Ukrainian School Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ. pp. 12-26.

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of professional and pedagogical mobility of specialists in Strategies of the Concept of a New Ukrainian School In: ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. (In Press)

- Сидоренко, В.В. (2017) New Ukrainian School: Conceptual Guidance In: Освітньо-філософські засади Нової української школи, 18.10.2017, м. Киів, Україна. (In Press)

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of information and digital competence of the teacher of the New Ukrainian school in a two-stage distance-learning form In: ІІ-а Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 30 листопада 2017 р. ДВНЗ «УМО» НАПН України . ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 30-43. (In Press)

- Сидоренко, В.В. (2017) Development of information and digital competence of the teacher of the New Ukrainian school in a two-stage distance-learning form In: ІІ-а Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» 30 листопада 2017 р. ДВНЗ «УМО» НАПН України . ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 30-43.

- Сидоренко, В.В. and Скрипник, М.І. (2017) Professional development of specialists in the adult education system: history, theory, technology: the program of the IInd All-Ukrainian Internet Conference on April 28, 2017 ЦІППО, м. Київ, Україна.

Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581) and Швень, Я. Л. (orcid.org/0000-0002-9890-1039) (2017) Certification of persons applying for admission to the civil service for the free possession of the state language . ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.

- Скрипник, М.І. (2017) Professional development research staff in postgraduate education: conceptualization problems Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ. pp. 26-30.

- Скрипник, М.І. (2017) Technology of experimental and experimental work. Part 1. Experimental Practice for the New Ukrainian School [Teaching Resource]

- Скрипник, М.І. (2017) Technology of experimental and experimental work. Part 2. How to overcome the problematic situations in the program of experimental and experimental work? [Teaching Resource]

Сорочан, Т.М., Сидоренко, В.В. (orcid.org/0000-0002-6626-4581), Скрипник, М.І., Кириченко, М.О. (orcid.org/0000-0003-1756-9140), Клокар, Н.І., Єрмоленко, А.Б., Жуковська, Світлана Анатоліївна, Ілляхова, М.В., Катюк (Швень), Я. Л., Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Любченко, Н.В., Ніколенко, Л.Т., Оліфіра, Л.М. (orcid.org/0000-0002-9534-1451), Отич, О.М., Панченко, Л.Ф., Пономаревський, Артемій Станіславович, Хоменко, М. П., Бутурліна, Оксана Василівна, Вівчар, Андрій Дмитрович, Дубіна, Тетяна Станіславівна, Жуковська, Світлана Анатоліївна, Івашньова, Світлана Володимирівна, Іщенко, Тетяна Дем’янівна, Іовчева, Яна, Кльоц, Любов Антонівна, Кобевка, Алла Пилипівна, Козлова, Ірина Володимирівна, Лавровська, Світлана Миколаївна, Мінда, Людмила Зіновіївна, Мірошніченко, Олена Олександрівна, Петрів, Світлана Михайлівна, Савицька, Наталія Миколаївна, Прядко, Любов Олексіївна, Супрун, Лариса Михайлівна and Наумова, Вікторія Юріївна (2017) About topical in methodical activity: opinions and advice of experts: multimedia scientific-methodical complex: author's team . Агроосвіта, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-7283-20-0

Ш

- Швень, Я. Л. (2017) Faktors of favorable social and psychological climate in the group of scientific and pedagogical practices in the training courses Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р.. pp. 315-317.

- Швень, Я. Л. (2017) Perfection of professional potential of young scientists in the modern university Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. pp. 408-411.

This list was generated on Wed May 29 10:53:54 2024 EEST.