Browse by Scientific subject

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | L | Б | Г | Д | З | К | Л | М | П | С | Ш | Ю | Я
Number of items: 56.

B

- Burov, O. Yu. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Dynamics of intelligence development in high school students In: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2017) . ФОП Цьома С.П., м. Суми, Україна, pp. 11-12. ISBN 978-617-7487-20-2

- Burov, O. Yu. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Monitoring of intellect development of math high schools’ students Фізико-математична освіта, 4 (14). pp. 156-160. ISSN 2413-1571

L

- Lytvynova, S. H. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Burov, O. Yu. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Methods, Forms and Safety of Learning in Corporate Social Networks Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (1844). pp. 406-413. ISSN 1613-0073

- Lytvynova, S. H. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Burov, O. Yu. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Methods, forms and safety of learning in corporate social networks In: Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017, м. Київ, Україна.

- Lytvynova, S. H. and Burov, O. Yu. (2017) Corporate social networks in education: experience of use Інформаційні технології в освіті, 4 (33). pp. 93-106. ISSN 1998-6939

- Lytvynova, S. H. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Pinchuk, O. P. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) The Evolution of Teaching Methods of Students in Electronic Social Networks Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (1844). pp. 360-371. ISSN 1613-0073

Б

- Богачков, Ю.М. and Ухань, П.С. (2017) Organization of engagement and involvement in the learning using electronic social networks Information Technologies and Learning Tools, 1 (57). pp. 173-188. ISSN 2076-8184

- Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) antropocentric systems as the tool for education and work activity Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 3. pp. 186-191. ISSN 2414-0325

- Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Social networks as a form of synthetic learning environment In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали наук. конф., (Київ, 23 бер. 2017 р.) . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 12-15.

Г

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Implementation of STEM education in the framework of experimental work at the national level: «Variable models of computer-oriented learning environment of the subjects of natural-mathematical cycle in secondary school» Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі, 18. pp. 44-51. ISSN 2410–7816

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Project and research activity in the process of teaching mathematics students of secondary educational institutions Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 19 (26). pp. 90-98. ISSN 2411–8869

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) The phenomenon of social networks: the paradox of dependence and variability modeling Intercultural Communication, 1/2. pp. 123-143. ISSN 2451-0998. E-ISSN 2543-7461

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Variative models of mathematical education of pupils using information and communication technologies In: Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ (1). Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 70-73.

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Current challenges of STEM education: from experience in the framework of experimental work at the national level: "The Variable computer-oriented learning environment of the subjects of natural-mathematical cycle" In: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В. П. 25-26 травня 2017 року, Київ (2017). НПУ імені М.П. Драгоманова, pp. 213-217.

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Computer modeling and robotics in the educational process of modern educational institutions In: Сьома міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2017: Збірник наукових праць, 27-30 квітня 2017 року, м. Львів (7). Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 38-43. ISBN 978-966-2598-86-5

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2017) Features of using the system GeoGebra in teaching course “Mathematical foundations of informatics” Математика. Інформаційні технології. Освіта, 1 (4). pp. 34-49.

- Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2017) Training course "Mathematical foundations of computer science" with the use of the system GeoGebra In: Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей , 1 (6). Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк - с. Світязь, Україна, pp. 90-96.

Д

- Дементієвська, Н.П. (2017) Professional development of teachers on competences related to safe and responsible use of social networks In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 26-31.

З

- Зубченко, Тетяна Миколаївна, Науменко, Юлія Анатоліївна and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) ICT to study the dynamics of cognitive abilities of students under the influence of external and internal factors Комп'ютер у школі та сім'ї, 1. pp. 3-14. ISSN 2307-9851

К

- Коваленко, В.В. (2017) Directions of application of electronic social networks in social-pedagogical work with pupils with functional limitations In: Тези науково-практичної конф. "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" . Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

- Коваленко, В.В. (2017) The use of electronic social networks to support the education of children with functional limitations In: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017» . ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, м. Чернігів, Україна.

- Коневщинська, О.Е. (orcid.org/0000-0003-4125-8764) (2017) Problem of internet communication of senior pupils in electronic social networks Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 77-86. ISSN 2076-8184

Л

- Литвинова, С.Г. (2017) Status using of social networking teacher's of general educational institutions Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (57). pp. 12-24. ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2017) The use of cloud services for distance learning students of vocational schools In: Теорія і практика дистанційного навчання у профільній освіті: Збірник матеріалів І Всеукраїнської веб-конференції. 28 лютого 2017 року . ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", м. Київ, Україна, pp. 30-33. ISBN 978-617-7457-16-8

- Литвинова, С.Г. (2017) Forms of teaching students with using corporate social network Yammer Актуальні питання природничо-математичної освіти, 1 (9). pp. 166-176.

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2017) Methods of teaching students of general educational institutions in the corporate electronic social network YAMMER In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 73-76.

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2017) Features of the development of the digital educational space of the educational institution of the XXI century. Комп'ютер в школі та сім'ї, 6 (136). pp. 5-11. ISSN 2307-9851

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783) and Мельник, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0002-2193-2072) (2017) Effectiveness of education with electronic educational game resources in primary school Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (62). pp. 34-46. ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Synthetic educational environment - a footpace to new education Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (60). pp. 28-45. ISSN 2076-8184

М

- Мельник, Оксана Миколаївна (2017) The Designing of the Electronic Educational Resources in Mathematics for Primary School Students Dissertation candidate thesis, ІІТЗН НАПН.

П

- Проскура, С.Л. (orcid.org/0000-0002-9536-176X) (2017) Intellect cards as a means of self-study of programmer students In: ІІ Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу«ІТМ*плюс — 2017» , 2 . Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна, pp. 38-39. ISBN 978-617-7487-17-2

- Проскура, С.Л. (orcid.org/0000-0002-9536-176X) (2017) The development of student thinking in higher education In: ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки» . Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ, Україна, pp. 65-66.

- Проскура, С.Л. (orcid.org/0000-0002-9536-176X) and Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2017) Application intellect-cards for improving quality and efficiency of teaching students programming courses of higher education institutions Актуальні питання природничо-математичної освіти, 1 (9). pp. 129-137. ISSN 2519-2361

- Проскура, С.Л. (orcid.org/0000-0002-9536-176X) and Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2017) Modern approaches to teaching programming languages in higher education institutions In: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2017» . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 313-315.

- Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Services of electronic social networks as a means of joint educational activities In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 89-93.

- Пінчук, О.П. (2017) Methodological bases for using social networks for the study of secondary school students In: Веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям», 28-31 серпня 2017, м. Київ, Україна.

- Пінчук, О.П. (2017) Report on the implementation of the research work " Developing of information and educational learning environment of senior students' training on the base of e-social networks" (final) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Буров, О.Ю., Дементієвська, Н.П., Ухань, П.С. and Яськова, Н.В. (2017) Electronic social networks as tools of modern learning environment: Glossary (edition 2 is complete and redone) . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) and Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120) (2017) Synthetic educational environment: a footpace to new education Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). pp. 28-45. ISSN 2076-8184

- Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Соколюк, О.М. (2017) ICT tools for collaboration and social interaction in an open educational environment In: IV Міжнародна наукова конференція “Цифрова освіта в природничих університетах” . Компринт, м. Київ, Україна, pp. 65-66.

- Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Яськова, Н.В. (2017) Gameimization in general secondary education: the aspect of the use of electronic social networks In: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» (м. Київ, 14 груд. 2017 р.) . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 179-183.

С

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Ukrainian social networks in the educational process Наукові записки. Серія: проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (11). pp. 39-45. ISSN 2519-254Х

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Ukrainian social networks In: Матеріали Міжнародної ХІІІ (ХХІІІ) науково-практичної конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища" . ПП "Ексклюзив-Систем", м. Кропивницький, Україна, pp. 26-27.

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) The influence of electronic social networks on Adults Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (12). pp. 42-48. ISSN 2519-254Х

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Social networking in education In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 97-100.

- Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Mobile applications for physics studies Фізико-математична освіта, 4 (14). pp. 293-298. ISSN 2413-158X

- Соколюк, О.М. (2017) The problem of assessment results educational process in an open information - educational environment teaching students Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (57). pp. 25-37. ISSN 2076-8184

- Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2017) Analysis of approaches to the assessment of effectiveness informational and educational environment in modern research Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (11). pp. 114-122. ISSN 2519-254X (Print)

- Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2017) The problem of effectiveness of information and educational environment of teaching of students In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Кропивницький, 19-20 травня 2017 року . ПП «Ексклюзив-Систем», м.Кропивницький, pp. 27-30.

- Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2017) The use of taxonomies of pedagogical goals for evaluating the results of the educational process in an open information and educational environment for student learning In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 100-104.

- Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) (2017) Information and educational environment in the conditions of transformation of education Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (12). pp. 48-55. ISSN 2519-254X (Print)

Ш

- Шатківський, Віталій Миколайович (orcid.org/0000-0002-7824-7287) (2017) Analysis of web-based environments for automated verification of programming skills In: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 329-331.

- Шатківський, Віталій Миколайович (orcid.org/0000-0002-7824-7287) (2017) Comparison of programming languages that are taught in school and used in industrial programming In: Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (5). О.О.Євенок, Житомир, pp. 71-73. ISBN 978-617-7607-08-2

- Шатківський, Віталій Миколайович (orcid.org/0000-0002-7824-7287) (2017) Analysis and perspectives of studying programming in primary and high school In: Тези доповідей ІI Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення – 2017» , 2 (2). О.О.Євенок, м. Житомир, Україна, pp. 233-235. ISBN 978-617-7483-76-1

Ю

- Юнчик, В.Л. and Гриб'юк, О.О. (2017) The use of social networking in the process of preparation of future teachers of mathematics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції . Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 22-26.

Я

- Яськова, Н.В. (2017) Some aspects of learning gymnastics in electronic social networks In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . Інститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 127-130.

This list was generated on Wed May 29 10:23:42 2024 EEST.