Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | М | О | Р | Ш
Number of items: 35.

Б

- Бабій, І.В. (2014) Specificity of professional and language activity in the field of services sector (lingual-didactic aspekt) Вестник Прикарпатского университета им. В. Стефаника. Педагогика (LI). pp. 128-133.

- Бабій, І.В. (2014) Взаємодія різнотипних підходів до вивчення української мови у професійно-технічних закладах (ПТНЗ) сфери обслуговування Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогічна майстерність і педагогічні технології". pp. 398-400. ISSN 978-5-906626-17-2

- Бабій, І.В. (2014) К вопросу о критериях, показателях и уровнях сформированности профессиональной речи у будущих работников сферы услуг (на примере парикмахеров) Сучасні інформаційнійні технологіїта інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід проблеми (39). pp. 83-88. ISSN 978-966-2337-01-3

- Будник, О.Б. (2014) Structural-Functional Approach to the Modeling of the System of Social and Pedagogical Tendency of Professional Training of Future Teachers of Elementary School Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (19). pp. 30-34. ISSN 2308-5258

- Будник, О.Б. (2014) Action-technological readiness of future primary school teacher for social and educational activity (based on the results of experimental study) / O. B. Budnyk Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (22). pp. 6-10.

- Будник, О.Б. (2014) Training of a future teacher in content-and-functional modelling of social and pedagogical activity Наукова скарбниця освіти Донеччини, 1 (18). pp. 49-56. ISSN 2311-1143

- Будник, О.Б. (2014) Influence of socio-psychological factors on the results of the training of future professionals Категория “социального” в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием, (Ульяновск, 2–3 апреля 2014 г.) в 2 ч. (Ч.2). pp. 357-362. ISSN 978_5_9904777_7_3

- Будник, О.Б. (2014) Theoretical Concepts of Preparing Future Teachers for Social and Educational Activities at Primary School Педагогіка і психологія професійної освіти (22). pp. 49-58. ISSN 2218-5186

- Будник, О.Б. (2014) Дослідження морально-естетичної готовності студентів до соціально-педагогічної діяльності в початковій школі Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Серія : Педагогіка і психологія (14). pp. 41-49.

В

- Васянович, Г.П. (2014) Philosophy of Vocational Education in Self-concept of Academician Nellia Nychkalo Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр. pp. 478-484. ISSN 978-966-136-195-8

- Васянович, Г.П. (2014) Духовная культура и антикультура: возможности ИКТ в воспитании студенческой молодежи Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (37). pp. 76-80.

- Васянович, Г.П. (2014) Духовна творчість і суспільство Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка (51). pp. 3-7.

- Васянович, Г.П. (2014) Духовная культура и антикультура: возможности ИКТ в воспитании студенческой молодежи Сучасні інформаційні технології та інноваційні методикинавчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід проблеми. Збірник наукових праць. (37). pp. 76-80.

- Васянович, Г.П. (2014) Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 9-16. ISSN 2218-5186

- Васянович, Г.П. (2014) Філософія професійно-технічної освіти у Я-концепції академіка Неллі Ничкало Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : збірник науких праць. pp. 478-484.

- Васянович, Г.П. (2014) Didactic Principles of Future Specialists’ Professional Skills Formation for Professions of “Person – Person” Type Педагогіка і психологія професійної освіти (22). pp. 7-29. ISSN 2218-5186

- Васянович, Г.П. (2014) Костянтин Ушинський – класик світової педагогіки Костянтин Ушинський : наук. праці / [упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський].. pp. 17-23.

- Васянович, Г.П. (2014) Духовное творчество и общество Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка (51). pp. 3-7.

Д

- Дубовик, О.В. (2014) Features of the US vocational training Young Scientist, 10 (13). pp. 81-85. ISSN 2304-5809

М

- Матійків, І.М. (2014) Development of Emotional Skills of Future Service Sector Specialists: Psychological Aspect Pedagogy and psychology of professional education, 2. pp. 141-151.

- Матійків, І.М. (2014) The application of the model the Dilts in the concept of formation of skills to manage by emotions in the professional activity of the future specialist of professions as “human – human”. Pedagogy and psychology of professional education, 5. (In Press)

- Матійків, І.М. (2014) Emotional competence and effective interpersonal interaction training: structure and results approbation Scientific notes of the Ukrainian Catholic University, Вип.1. pp. 274-285.

- Матійків, І.М. (2014) Emotional skills of the future specialist of professions such as “humanhuman”: results of a pilot study Scientific Bulletin of the Lviv state University of internal Affairs. A series of psychological, Вип.1. pp. 141-149.

- Музальов, О.О. (2014) Psychological and Pedagogical Principles of Professional Culture Formation in Educational Process Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 42-54. ISSN 2218-5186

- Музальов, О.О. (2014) Профессиональная культура и ее роль в формировании профессиональных качества специалиста в условиях профессионально-технической школы Молодой ученый (4). pp. 1040-1045. ISSN 2072-0297

- Музальов, О.О. (2014) Культурологическая составляющая профессионального образования в процессе формирования культуры учащихся ПТУЗ Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 9-19. ISSN 2218-5186

О

- Онищенко, В.Д. and Васянович, Г.П. (2014) Didactic Principles of Future Skilled Workers’ Professional Qualities Formation. Педагогіка і психологія професійної освіти. pp. 7-25. ISSN 2218-5186

Р

- Руденко, Л.А. (2014) On Forming Future Specialists’ Communicative Culture in the Context of Innovative Educational Activities Отечественная и зарубежная педагогика, 3 (18). pp. 114-122. ISSN 2224-0772

- Руденко, Л.А. (2014) Міжособистісні стосунки як чинник соціального становлення особистості Наукові записки Українського католицького університету, 1 (IV). pp. 198-207.

- Руденко, Л.А. (2014) Комунікативна культура майбутніх фахівців у проекції інноваційної освітньої діяльності Subject and object of cognition in a projection of educational techniques and psychological concepts (LXXXII). pp. 43-45.

- Руденко, Л.А. and Литвин, А.В. (2014) Fine arts heritage of Taras Shevchenko In: Philosophical and pedagogical views of Shevchenko and modernity SPOLOM, м. Львів, Україна, pp. 18-26. ISBN 978-966-655-930-2

- Руденко, Л.А. and Литвин, А.В. (2014) Culturological approach in the context of modern specialist training Проблемы высшего образования лиц с особыми потребностями : электронный научный журнал . pp. 57-69.

- Руденко, Л.А. and Литвин, А.В. (2014) Culturological approach in the context of the preparation of modern specialist Проблеми вищої освіти осіб з особливими потребами. pp. 57-69.

Ш

- Шиделко, А.В. (2014) Values ​​as a factor in shaping the future of professional VET Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Т.VІІІ, 50. pp. 486-493.

- Шиделко, А.В. (2014) Universal human and national values ​​in the creative legacy of Taras Shevchenko In: Materials of scientific conference "Philosophical and pedagogical views Shevchenko and Modernity" Сполом, м.Львів, Україна, pp. 85-87.

This list was generated on Wed Apr 21 08:04:49 2021 EEST.