Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | З | К | Л | М | П | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 81.

В

- Вдовичин, Т.Я. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2013) Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу Інформаційні технології в освіті, 16. pp. 134-140. ISSN 1998-6939

- Вдовичин, Т.Я. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2013) Інформатизація навчального процесу вищої школи в системі відкритої освіти In: Матеріали Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції «Комп'ютери у навчальному процесі» (17-18 квітня 2013 р.) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна, pp. 1-3.

- Вдовичин, Т.Я. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2013) Modernization of training future teachers of Informatics based on technologies of open education Вища освіта України: теоретичний та науково-практичний часопис, 2. pp. 82-88. ISSN 978-966-2379-81-5

Г

- Горленко, В.М. (2013) The use of multimedia technology in the educational process in preschools In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності": Тези доповідей Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, p. 26.

- Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2013) Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті Теорія та методика електронного навчання (4). pp. 45-59.

- Гриб'юк, О.О. (2013) Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладі Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych. (29.07.2013 - 31.07.2013 ), 1 (3). pp. 89-102. ISSN 978-83-63620-07-3 (t.3/1)

- Гриб'юк, О.О. (2013) Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів з використанням комп'ютерно-орієнтованих систем навчання In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 172-175.

- Гриб'юк, О.О. (2013) Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів In: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН Укрїни, м. Київ, Україна.

- Гриб'юк, О.О. (2013) Psychological and pedagogical requirements of computer-oriented mathematics learning in the context of improving the quality of education Higher Education of Ukraine in the context of integration to European Educational Spase , 4 (46). pp. 110-123. ISSN 978-966-8840-94-4(4)

- Гриценко, Валерій Григорович (2013) The role of the information-communicational technologies in lifelong learning Наука і освіта: Психологія і педагогіка, «Традиції та новації сучасної освіти в Україні», 3 (112). pp. 53-57. ISSN 2311-8466

- Гриценко, Валерій Григорович (2013) Organizational Basys of Higher Education Authomatization Наукові записки, серія: Педагогічні науки (121). pp. 45-50.

- Гриценко, Валерій Григорович (2013) Місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні упродовж життя In: Традиції та новації сучасної освіти в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 18-19 квіт. 2013 р.) ДІАЙПІ, м. Сімферополь, Україна, pp. 48-52. ISBN 978-966-491-404-5

- Гриценко, Валерій Григорович (2013) Organizational-pedagogical principles of information learning environment University In: Звітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 179-181.

- Гриценко, Валерій Григорович (2013) Research of promising ways the informatization of higher education In: Материалы XI Всерос. конф. [“ Преподавание информационных технологий в Российской Федерации ”] , (Воронеж, 15-17 мая 2013 г.) Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия, pp. 110-111. ISBN 978-5-9273-2027-1

- Гриценко, Валерій Григорович (2013) The university integrated information-analytical system management In: Материалы IX Международной конф,Стратегия качества в промышленности и образовании г. Варна, Болгария, г. Варна, Болгария, pp. 286-288.

- Гриценко, Валерій Григорович and Качан, Василь Миколайович (2013) Use Evernote environment in the educational process Наукові записки, серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 4. pp. 22-26. ISSN 978-966-7406-67-7

- Гриценко, Валерій Григорович and Качан, Василь Миколайович (2013) Using a cloud service evernote in teaching In: Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 22 лют. 2013 р.) ТОВ «Інновація», м. Дніпропетровськ, Україна, pp. 26-28.

Гуржій, А.М., Карташова, Л.А. and Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2013) ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-2633-09-2

Д

- Дем’яненко, В.Б. (orcid.org/0000-0002-8040-5432) (2013) Використання технологій хмарних обчислень для организації науково-дослідної діяльності учнів Малої академії наук України Международный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)», 1 (16). pp. 667-679.

- Дем’яненко, В.М. and Дем’яненко, В.Б. (2013) Забезпечення засад неперервної освіти шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій In: Матеріали міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін» НПУ ім. М. П. Драгоманова, м.Київ, Україна.

- Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П. and Шишкіна, М.П. (2013) Guidelines to selection and use of electronic learning resources and tools Computer at school and at home, 1 (105). pp. 44-48.

З

- Запорожченко, Ю.Г. (2013) Дистанційне навчання дітей з функціональними обмеженнями на основі платформи Moodle: досвід Росії In: Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» Київський національний університет будівництва і архітектури, м.Київ, Україна.

- Запорожченко, Ю.Г. (2013) Use of ICT to improve the quality of inclusive education Інформаційні технології в освіті, 15. pp. 138-145. ISSN 1998-6939

- Запорожченко, Ю.Г. (2013) Use of ICT in distance learning for students with functional limitations Інформаційні технології в освіті, 16. pp. 75-82. ISSN 1998-6939

- Запорожченко, Ю.Г. (2013) Перспективи використання засобів ІКТ в інклюзивній освіті In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна.

К

- Кишинська, О.О. (2013) Формування інформатичних компетентностей у майбутніх перекладачів In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2013» , pp. 1-2. (Unpublished)

- Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2013) The problem of teacher and social pedagogue training for use of multimedia tools in forming of health basics for junior pupils Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (37). pp. 89-98. ISSN 2076-8184

- Коваленко, В.В. (2013) Деякі аспекти використання мультимедійних засобів в початковій школі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 139-141.

- Коваль, Т.І. (2013) Особливості проектування інформаційно-освітнього полікультурного середовища педагогічного університету In: Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна і світ: діалог мов та культур». Вид. центр КНЛУ, м. Одеса, Україна, pp. 1-3.

- Коваль, Т.І. (2013) Організація інформаційно-освітнього середовища педагогічного університету з використанням системи з управління навчанням Moodle Зб.наук.праць VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. з питань методики викладання іноземних мов пам’яті професора В.Л. Скалкіна.

- Когут, У.П. (2013) Напрями фундаменталізації курсів інформатичних дисциплін засобами систем комп’ютерної математики Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, Х. pp. 86-95.

- Когут, У.П. (2013) Використання систем комп’ютерної математики як засобу фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін In: Образованието и наука та на ХХІ век ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 141-143.

- Когут, У.П. (2013) Концепції удосконалення сучасного навчального середовища In: Засоби і технології сучасного навчального середовища ПП «Ексклюзив-Систем», , м.Кіровоград, Україна, pp. 40-42.

- Колос, К.Р. (2013) Model process and criteria for selection of components computer oriented training environment postgraduate teacher education Інформаційні технології в освіті, 4 (17). pp. 109-117. ISSN 1998-6939

- Колос, К.Р. (2013) ProShowProduser as a means of creating multimedia presentations to support the teaching and learning process in the establishment of postgraduate education The computer at school and family, 4 (108). pp. 25-29. ISSN 2307 9851

- Колос, К.Р. (2013) Модель организации компьютерно ориентированной учебной среды заведения последипломного педагогического образования Educational Technology & Society, 1 (16). pp. 527-535. ISSN 1436-4522

- Колос, К.Р. (2013) Didactic requirements for computer oriented training environment of postgraduate teacher education Information Technology and Learning Tools, 3 (35). pp. 11-21. ISSN 2076-8184

- Колос, К.Р. (2013) Використання MOODLE у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів In: Першої всеукраїнської науково-практичної комференції "MoodleMoot Ukraine 2013" Досвід впровадження і використання системи MOODLE у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу . КНУБА, м.Київ, Україна, p. 23.

- Колос, К.Р. (2013) Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти In: Звітна конференція ІІТЗН НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 170-171.

- Колос, К.Р. (2013) Особливості використання мультимедійних презентацій для підтримки навчально-пізнавального процесу закладу післядипломної педагогічної освіти Теорія та методика електронного навчання, IV. pp. 140-143.

- Колос, К.Р. (2013) Drupal as a means of support for the professional improvement of teachers In: FOSS Lviv 2013 FOSS Lviv 2013, м. Львів, Україна, pp. 78-79. ISBN 978-966-2598-14-8

Л

- Лаврентьєва, Г.П. (2013) Propaedeutics of information culture formation in primary schools Computer at school and at home, 8 (112).

- Лаврентьєва, Г.П. (2013) Propaedeutics of Learning of ICT Basics in Preschool and Early School Years Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (35).

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2013) Електронні освітні ресурси – дидактичні вимоги і класифікація In: Міжнародна конференція ITEA Нові інформаційні технології в освіті для всіх, м. Київ, Україна, pp. 1-3.

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2013) Electronic educational resources – didactic requirements and classification In: Eighth international conference “New information technologies in education for all: Lifelong Learning” ITEA, м. Київ, Україна.

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Гуржій, А.М. (2013) Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів Інститут педагогіки НАПН України (15). pp. 30-37. ISSN 1998-6939

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Регейло, І.Ю. (2013) Motivation Learning Activities by Applying Electronic Tools of Educational Purpose Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 15 (274). pp. 173-183. ISSN 2227-2844

- Литвинова, С.Г. (2013) Features of the criteria for evaluating electronic educational resources Scientific Notes, 3 (109). pp. 200-204.

- Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635) (2013) Cloud technology. Virtual office Mathematics Teacher Bulletin of the University of Cherkasy, 8 (261). pp. 77-82.

- Литвинова, С.Г. (2013) Examination of the question of electronic educational resources Information technology and learning tools, 2 (34). pp. 21-27. ISSN 2076-8184

- Литвинова, С.Г. (2013) Virtual Teaching for cloud technology Комп'ютер у школі та сім'ї, 2 (106). pp. 23-25. ISSN 2307-9851

- Литвинова, С.Г. (2013) Criteria for evaluating local electronic educational resources Information Technology in Education, 15. pp. 185-192. ISSN 1998-6939

М

- Мінтій, І.С., Тарасов, І. В. and Семеріков, С.О. (2013) The purpose of the teaching and the contents of the course «Introduction in programming» for future computer science teacher Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки", 26 (279). pp. 57-63. ISSN 2076-586X

П

- Попель, М.В. (2013) Cloudy oriented learning tools in the preparation of future teachers of mathematics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Україн: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Пірко, М.В. (2013) About actual tendencies in researches in range of definition of quality of means of educational appointment In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп"ютерно-орієнтовані технології у виробництві та освіті: стан,досягнення,перспективи розвитку" Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м.Черкаси, Україна.

- Пірко, М.В. (2013) Вплив інформатизації на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПНУ , м.Київ, Україна.

- Пірко, М.В. and Бісіркін, П.М. (2013) About pedagogical aspects of continuing education In: Нові інформаційні технології в освіті для всіх ITEA , м.Київ, Україна.

С

- Сухіх, А.С. (2013) Деякі аспекти використання засобів ІКТ в навчальному процесі на основі здоров’язбережувального підходу Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей, 3 (41). pp. 207-212. ISSN 2311-1305

- Сухіх, А.С. (2013) The problem of using ICT in the learning process in secondary school of health-based approach. In: Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, АР Крим, Україна, pp. 296-302. ISBN 978-966-491-460-1

- Сухіх, А.С. (2013) Упровадження засобів здоров’язбережувального навчального середовища в основній школі In: Звітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 160-161.

Т

- Татауров, Віктор Петрович (2013) Інформаційно-комунікаційних технологій формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 65-77.

- Татауров, Віктор Петрович (2013) Моделі організації навчання основам інформатики у початковій школі та вимоги до програмно-апаратних засобів Інформаційні технології в освіті (15). pp. 298-303. ISSN 1998-6939

- Татауров, Віктор Петрович (2013) Модель організації навчання основ інформатики In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 154-156.

- Ткачук, В. В. (2013) Mobile course "Informatics and Computer Science" In: Звітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 156-157.

- Ткачук, В. В. (2013) Mobile ICT tools for the creation of professional learning network Новітні комп’ютерні технології, 1 (11). pp. 82-85.

- Ткачук, В. В. (orcid.org/0000-0002-5879-5147), Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Щокін, В. П. (2013) Implementation of information and communication technologies of mobile learning in higher educational institutions In: Проблемы недропользования: сб. научных трудов Международного форума-конкурса молодых ученых. 24-26 апреля 2013 г. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, pp. 263-265. ISBN 978-5-94211-646-0

Ч

- Чорна, О.В., Хараджян, Н. А., Шокалюк, С.В. and Моісеєнко, Н.В. (2013) Global trends in the development of cloud technologies Theory and methods of e-learning (4). pp. 272-284. ISSN 2309-1495

Ш

- Шишкіна, М.П. (2013) Innovative Technologies of Development of Learning Research Environment of Educational Institution Information Technologies and Society, 1. pp. 599-608.

- Шишкіна, М.П. (2013) The prospects of cloud technologies application as a mean to support fundamental training of informatics disciplines Theory and practice of training of higher education fundamental disciplines (3). pp. 333-339.

- Шишкіна, М.П. (2013) Holistic Approach to Training of ICT Skilled Educational Personnel ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. CEUR Workshop Proceedings. (1000). pp. 436-445.

- Шишкіна, М.П. (2013) Prospects for the development of the educational environment and innovative ICT quality increase Humanitarian Bulletinof the Perejaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda, 4(46) (31(1)). pp. 440-446.

- Шишкіна, М.П. (2013) Innovative Models of Cloud Based Learning Environment of Educational Institution Organization In: MoodleMootUkraine 2013 ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П. (2013) System Research on Psychological and Educational Requirements for Electronic Learning Resources In: Annual Summary Conference of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAPS of Ukraine the Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAPS of Ukraine, pp. 129-131.

- Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П., Коваленко, В.В., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Литвинова, С.Г. and Пірко, М.В. (2013) Report on research work 'System of psychological-pedagogical requirements for information-communication technologies based learning tools' (ІІ stage) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П. and Когут, У.П. (2013) Fundamentalization of ICT Learning in Modern High Tech Environment Information Technologies in Education (15). pp. 309-317.

- Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2013) The Cloud-based Learning Environment of Educational Institution: the State of the Art and Research Prospects Information Technologies and Learning Tools , 5 (37). pp. 66-80.

Я

- Ястребов, М.М. (2013) The interaction of family and school – an actor health students in information and communication society Rodzina w obliczu wspόłczesnych wyzwań cywilizacyjnych. pp. 335-341.

- Ястребов, М.М. (2013) Використання веб-орієнтованих технологій для організації здорового способу життя учнів In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 168-169.

- Ястребов, М.М. (2013) Реалізація здоров'язбережувальних технологій в комп'ютерно орієнтованому середовищі Початкова школа (11). pp. 28-30.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2013) Інформатизація навчального процесу на основі технологій відкритої освіти In: IV Міжнародний освітній форум "Особистість в єдиному освітньому просторі" 11-26.04.2013 Запоріжський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна.

- Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2013) Застосуванння інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній практиці загальноосвітніх шкіл Швеції: істрія і сьогодення In: Педагогічна компаративістика-2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.-практ. семінару Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 190-191. ISBN 978-966-644-324-6

This list was generated on Fri Apr 23 05:32:04 2021 EEST.