Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Д | З | К | Л | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 34.

А

- Азадова, Е.В. (2012) Роль інформаційних технологій у розвитку мотивації до пізнавальної діяльності студентів In: Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» Черкаський державний технологічний університет, м.Київ, Україна, pp. 3-5.

Б

- Биков, В.Ю. and Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2012) Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення Комп’ютер у школі та сім’ї, 3. pp. 3-6. ISSN 2307-9851

Д

- Дем’яненко, В.Б. (2012) Застосування технологій віртуалізації для підвищення ефективності освітнього процесу Малої академії наук України In: Матеріали наукової конференції "Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

- Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П. and Шишкіна, М.П. (2012) Guidelines to quality evaluation of electronic tools and resources used in educational process Computer at School and at Home , 7 (103). 3-7.

З

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) The Modern Trends of Development of Standardization of the Requirements to Educational ICT Tools Інформаційні технології в освіті (Вип.11). pp. 19-23. ISSN 1998-6939

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Influence of high-tech on the individual behavior models formation In: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (Психологія нового тисячоліття) Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Modern processes in the standardization of ICT learning tools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 94-95.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Cloud technology as the tools of open education In: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару «Хмарні технології в освіті» Видавничий відділ КМІ, Україна, м. Кривий Ріг, Україна.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Information technologies in educational measurements In: Proceedings of VIII International conference “Strategy of quality in the industry and education” Acta Universitatis Pontica Euxinus, Varna, Bulgaria.

- Запорожченко, Ю.Г. (2012) Characteristic features of high technologies In: Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті СІТвДО-2012: I-й Всеукраїнський науково-практичний семінар : збірник тез доповідей Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна.

К

- Коваль, Т.І. (2012) Modern Education Challenges in the Information Society Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. (3). pp. 103-121.

- Коваль, Т.І. and Матвієнко, О.В. (2012) Modern trends of language training of future professionals within implementation of ICT in higher education Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи". pp. 256-261.

Л

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Psychological Pedagogical Aspects Of Ict Based Tools Application In Primary School Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (29). ISSN 2076-8184

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Requirements for Educational Software Products for Primary School In: Міжнародна конференція Стратегія якості в промисловості та освіті Технічний університет м.Варна, Болгарія.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Methodical aspects of ICT application for education of children of primary school In: Міжнародна VІІІ ( ХVІІІ) науково - практичної конференція.Засоби і технології сучасного навчального середовища : ІІІІ «Ексклюзив-Систем» , м.Кіровоград. Україна, pp. 103-105.

- Лаврентьєва, Г.П. (2012) Psychological and pedagogical features of the use of ICT in primary school In: Тези звітної конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інформаційні технології і засоби навчання ІІТЗН, м.Київ, Україна, pp. 53-63.

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) (2012) The future pedagogues training for interactive learning with the use of modern hardware and software Вища освіта України , 3 (46). pp. 481-492. ISSN 2078–1016

- Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774) and Регейло, І.Ю. (2012) Psychoeducational and Didactic Problematics of the Active Learning in Modern Learning Environment Вища освіта України , 3 (46). pp. 595-605. ISSN 2078–1016

П

- Пірко, М.В. (2012) About actuality lines in researches at definition qualities of means of educational appointment to the electronic learning tools` for the general educational environment In: "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» Національний авіаційний університет,кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій ФКС, м. Київ, Україна.

- Пірко, М.В. and Стефаненко, П.В. (2012) About modern lines in researches at definition qualities of means of educational appointment to the learning tools’ for the general educational environment Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: Педагогіка, психологія і соціологія, 11 (202). pp. 335-346. ISSN 2077-6780

Р

- Рашевська, Н. В. and Ткачук, В. В. (2012) Technology modular training Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (35). pp. 295-301. ISSN 2304-4470

С

- Співаковський, О.В., Алфьорова, Л.М. and Алфьоров, Є.А. (2012) Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ Комп'ютер у школі та сім'ї, 5. pp. 13-15.

- Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Запорожченко, Ю.Г., Шишкіна, М.П. and Дем’яненко, В.Б. (orcid.org/0000-0002-8040-5432) (2012) Models of Harmonizing of Network Tools of Organization and Information Technological Support of Learning and Cognitive Activity Information Technologies and Learning Tools, 6 (32).

Т

- Ткачук, В. В. (2012) Compliance training engineer-pedagogue of the profile "Technology" to international recommendations Новітні комп’ютерні технології, 10. pp. 67-69.

- Ткачук, В. В. and Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) (2012) Mobile ICT in education In: Молодий науковець XXI століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 5 квітня 2012 р.) СПД Залозний В. В., м. Кривий Ріг, Україна, pp. 167-168.

- Ткачук, В. В. (orcid.org/0000-0002-5879-5147) and Щокін, В. П. (2012) Organization of independent work of masters and graduate students by means of ICT and cloud technologies Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні (746). pp. 176-180.

Ш

- Шишкіна, М.П. (2012) Problems of ICT-based tools estimation in the context of information society formation Information Technologies in Education, 11. pp. 60-67.

- Шишкіна, М.П. (2012) Requirements for Implementation of e-Learning Systems and Tools in the Context of Information Society Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, 3. pp. 333-339.

- Шишкіна, М.П. (2012) Advances in Open Learning Technologies in Emerging Information Society Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special number., 2. pp. 487-489.

- Шишкіна, М.П. (2012) Psychological and Pedagogical Requirements of Electronic Learning Tools Quality Ensuring In: International Internet conference “Virtual Educational Environment: Psychological Problems. Psychology of New Millennium” , Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Скрипка, К.І. and Пірко, М.В. (2012) Report on research work 'System of psychological and pedagogical requirements for information-communication technologies based learning tools' (I stage) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

- Шишкіна, М.П. and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Models of harmonization of network tools of organization and IT support of students’ learning and research activities. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». pp. 74-78.

- Шишкіна, М.П., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Problems of informatization of education in Ukraine in the context of development of research of ICT-based tools quality estimation Information Technologies and Learning Tools , 1 (27).

- Шокалюк, С.В. (2012) Content and teaching tools for teachers' retraining in the use of innovative software for computer supported learning Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 12 (19). pp. 127-133. ISSN 2411-8869

This list was generated on Wed Apr 21 06:59:08 2021 EEST.