Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

- Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X) (2013) Strengthening research and innovation component ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

- Барладим, В.М. (2013) ІКТ в позашкільній освіті: огляд ресурсів для підлітків In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

- Барладим, В.М. (orcid.org/0000-0002-5564-671X) (2013) Педагогічні технології: аналіз та перспективи їх використання Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (37). pp. 116-126. ISSN 2076-8184

- Барладим, В.М. (2013) Multimedia technology in the organization of non-formal education In: Multimedia technologies in education and other areas Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна, p. 12.

- Барладим, В.М. (2013) Educational technology: analysis and prospects for their use In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) Міжнародний науково-навчальний центром інформаційних технологій та систем (Національний координатор Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх») , м.Київ, Україна.

- Барладим, В.М. (2013) ICT in school education: overview of resources for teenagers In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 124-128.

- Биков, В.Ю. (2013) Сloud computer-technology platform of open education and appropriate development of organizational and technological structure of ІТ- departments of educational establishments Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щокв. наук.-практ. журн./ Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т", Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди (1). pp. 81-98. ISSN 2078-7782

- Биков, В.Ю. (2013) Інформаційне суспільство і освіта Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна (1). pp. 39-50. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2013) Система моделей планування розподілу професорсько-викладацьких кадрів вищих навчальних закладів Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. Додаток 1 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. (1). pp. 28-35. ISSN 2076-8184

- Биков, В.Ю. (2013) The Mobile Space and Mobile Targeting Еnvironment for Internet users: Features of Model Submission and Using in Education Інформаційні технології в освіті (17). 09-37. ISSN 1998-6939

- Биков, В.Ю. (2013) Modern information and communication technologies in the realization of interdisciplinary approach in the general secondary education Technologie informacyjno-komunikacyjne w korelacyi miedzypzedmiotowej. pp. 334-342. ISSN ISBN 978-83-7789-217-6

- Биков, В.Ю. (2013) Continuous training of highly qualified personnel – defining condition for the development of IT-industry Інноваційність в науці і освіті: наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека. ISSN ISBN 978-966-2184-21-3

- Биков, В.Ю. and Кремень, В.Г. (2013) Space and environment categories: features model presentation and educational applications Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. (2). pp. 3-16. ISSN 2078-7782

- Богачков, Ю.М. (2013) Положення про дистанційне навчання -2013 In: «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» , 30.05.2013, Київ.

- Богачков, Ю.М. (2013) Рамка квалификаций в системе профориентационной работы In: Конференція з профорієнтації Бібліотека НАПН України, 24.05.2013, м. Київ, Україна.

- Богачков, Ю.М. and Корнієць, О.М. (2013) Соціальні сервіси WEB 2.0 In: Семінар, Київ.

- Богачков, Ю.М. and Малюкова, І.Г. (2013) Новый этап и перспективы развития дистанционного технического образования в Украине In: Міжнародна нарада « Перспективи розвитку проекту « Відкриття точок дистанційного доступу до освітніх програм по інженерним спеціальностям в країнах СНД», 10.10.2013, Москва.

- Богачков, Ю.М. and Пінчук, О.П. (2013) Key issues of concepts' formation of the network of resource center of distance education of general education institutions Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (35). pp. 83-98. ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М. and Ухань, П.С. (2013) Виявлення і порівняння кваліфікацій на основі профілю компетенцій Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (37). pp. 10-19. ISSN 2076-8184

- Богачков, Ю.М., Ухань, П.С. and Федорченко, І.Ю. (2013) Бизнес модель ресурсного центра дистанционного обучения In: Міжнародної науково-практичної конференціїї «Дистанціна освіта України-2013» , 25-27.11.2013, Харків.

- Богачков, Ю.М. and Царенко, В.О. (2013) Методика застосування вебінар орієнтованих платформ у навчальному процесі з інформатики старшої школи Інформаційні технології в освіті (14). pp. 42-47. ISSN 1998-6939

- Вольневич, О.І. (2013) Data models in the standards of distance (electronic) training Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (34). ISSN 2076-8184

- Вольневич, О.І. (2013) Технологія flipped classroom в дистанційному й очному навчанні Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (36). ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2013) Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (38). pp. 182-195. ISSN 2076-8184

- Коневщинська, О.Е. (2013) Arrangements creation of a resource center of distance education for secondary schools Комп'ютер у школі та сім'ї, 8 (112). pp. 31-34. ISSN 2307-9851

- Коневщинська, О.Е. (2013) Arrangements creation of a resource center of distance education for secondary schools In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 71-72.

- Коневщинська, О.Е. (2013) Virtual Reality Technology in Distance Education Resource Center In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ Інститут комп'ютерних інформаційних технологій, м.Київ, Україна, pp. 34-35.

- Корнієць, О.М. (2013) Персональне навчальне середовище в профорієнтаційній діяльності соціального педагога In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, 21 берез. 2013 р.) : Матеріали наук. конф. ІІТЗН НАПН України, Київ : ІІТЗН НАПН України, pp. 20-23.

- Корнієць, О.М. (2013) Використання Moodle для підвищення кваліфікації соціального педагога In: Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» КНУБА Україна, КНУБА м. Київ, Україна, p. 23.

- Малюкова, І.Г. and Богачков, Ю.М. (2013) Положення про дистанційне навчання -2013 In: Семінар, 2013.12.18, м. Київ, Україна.

- Мотилькова, З.О. (2013) Projection systems measures in special secondary schools (for children with hearing impairments) to connect to the resource centre for distance education In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) 26-27 листопада 2013 р., Київ ITEA-2013, м. Київ, Україна.

- Мотилькова, З.О. (2013) The organization of the learning environment for distance education in special secondary schools (for children with hearing impairments) In: Multimedia technologies in education and other areas National Aviation University, м. Київ, Україна.

- Мотилькова, З.О. (2013) Analysis of distance education in special schools (for persons with hearling impairments) Information technologies and learning tools, 6 (38). pp. 196-206. ISSN 2076-8184

- Пінчук, О.П. (2013) Current problems of distance learning of pupils In: Звітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Київ, 21 берез. 2013 р.) : Матеріали наук. конф. ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 30-31.

- Пінчук, О.П. (2013) Мультимедійні технології: підготовка індивідуальних домашніх завдань з фізики Фізика та астрономія в сучасній школі, 2 (105). pp. 34-36.

- Пінчук, О.П. and Богачков, Ю.М. (2013) Naukovyi-metodichnі rekomendatsії to project Reigning standartіv іnformativnih competencies vchitelіv ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Пінчук, О.П., Манако, А.Ф. and Савельєва, І.В. (2013) Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчання ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

- Пінчук, О.П. and Новоселецький, Г.Ю. (2013) School website as a factor of development of school information educational environment Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (33). ISSN 2076-8184

- Пінчук, О.П. and Рождественська, Д.Б. (2013) Current state of an issue of accessibility and quality of e-learning in school education In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м.Київ, Україна.

- Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2013) Окремі аспекти впливу Інтернет технологій на розвиток інформаційної компетентності учнів In: Матеріали Міжнар. ІХ (ХІХ) наук.-пр. конф., 17-18 травня 2013 р. ПП "Ексклюзив-Систем", Кіровоград, Україна , pp. 54-55.

- Пінчук, О.П. and Соколюк, О.М. (2013) Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.] (19). pp. 35-37. ISSN 2307-4507

- Пінчук, О.П. and Шевченко, О.М. (2013) Мain features of multimedia technology application Фізика та астрономія в сучасній школі, 6 (109). pp. 7-11.

- Рождественська, Д.Б. (2013) Проектування очно-дистанційного навчання директорів загальноосвітніх закладів In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, p. 31.

- Рождественська, Д.Б. (2013) До проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів та учнів у дистанційній формі навчання In: Міжнародна IX (XIX) науково-практична конференція "Засоби і технології сучасного навчального середовища" ПП "Ексклюзив-Систем" , м.Кіровоград, Україна, pp. 57-58.

- Савельєва, І.В. (2013) Поліпшення діагностичних властивостей тесту за рахунок спеціального оброблення даних тестування і візуалізації результатів In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, Україна.

- Савельєва, І.В. (2013) ИКТ грамотность участников дистанционного курса In: ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті" Івано-Франковський національний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 21-23.

- Савельєва, І.В. (2013) Build tests using semantic classifier In: Перша всеукраїнська науково-практична конференція "Moodle Moot Ukraine 2013" КНУБА, м.Київ, Україна, p. 64.

- Савельєва, І.В. (2013) ICT studens’ competence for work in adaptive LMS In: Науково-практична конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" НАУ, м.Київ, Україна, p. 80.

- Царенко, В.О. (2013) Методи синхронного дистанційного навчання інформатики у віртуальному класі Наукові записки. Серія: педагогічні науки (100). ISSN 978-966-7406-57-8

- Царенко, В.О. (2013) Інтеграція системи MOODLE із платформами вебінарів In: MoodleMoot MoodleMoot.

- Царенко, В.О. (2013) Синхронне дистанційне навчання програмуванню у віртуальному класі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 16-18.

This list was generated on Mon Oct 18 00:59:36 2021 EEST.