Browse by Scientific subject

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Л | Н | С | Ф | Ш
Number of items: 11.

Г

- Грищенко, Ю.В. (2010) Особливості становлення та розвитку педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століття Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. (24). pp. 30-34. ISSN ISBN 966-527-188-X

- Грищенко, Ю.В. (2010) Роль музичних товариств у розвитку професійної вокальної освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Мистецтво в реаліях сучасної освіти. pp. 172-178.

- Грищенко, Ю.В. (2010) Провідні тенденції професійної вокальної підготовки в контексті завдань сучасної мистецької освіти Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) (4). pp. 41-44.

К

- Кутова, О.М. (2010) Критеріальні характеристики готовності вчителів до використання технологій естетичного виховання учнів Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (5). pp. 163-175.

- Кутова, О.М. (2010) The essence of aesthetic education technoloqy for the product A.S. Makarenko Менеджмент освітніх закладів та управління проектами (1). pp. 246-251.

- Кутова, О.М. (2010) Зміст і структура готовності вчитеклів до використання технологій естетичного виховання учнів Сучасні інфомаційні технології та інноваційні методики навчанн в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (25). pp. 404-409. ISSN 978 - 966 - 2337 - 01 - 3

Л

- Лавріненко, Олександр Андрійович (2010) Teaching skills in Technicalities Ukraine 40-50 years of the twentieth century: history, experience, lessons Вісник Вінницького політехнічного інституту, 6 (93). pp. 119-125.

Н

- Ничкало, Нелля Григорівна (orcid.org/0000-0002-5989-5684) (2010) Scientific schools and scientific criticism Наукова еліта, як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації. pp. 26-37.

С

- Соломаха, С.О. (2010) The problem of ideological sphere of art teachers in the disciplines of creative arts activities Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць, 10 (15). pp. 25-30.

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2010) Training of teachers to pupils of leisure-based marketing approach Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 1. pp. 163-167.

Ш

- Штома, Л.Н. (2010) Формування національної культури майбутніх вчителів засобами мистецтва Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VII пед.–мистець. читань пам’яті професора О. П. Рудницької , 1 (7). pp. 210-213.

This list was generated on Tue May 30 11:55:22 2023 EEST.