Items where Division is "Pedagogical Aesthetics and Ethics Department" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | О | П | С | Ф | Ш
Number of items: 46.

В

- Вовк, М.П. (2014) Historical and cultural context of the Ukrainian literature studies in the university of education (1848 – 1900) Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагычнана ўніверсітэта імя І.П.Шамякіна, 1 (42). pp. 111-117. ISSN 2218-0362

- Вовк, М.П. (2014) Practice of study of folk literature is in the classic universities of Ukraine of the second half of ХІХ item Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка.Серія:Педагогічні науки (117). pp. 297-301.

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) (2014) Народна словесність у змісті професійної підготовки фахівців у класичних університетах України (друга половина ХІХ ст.) In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей , 5 (9). Зелена Буковина, pp. 80-84.

- Вовк, М.П. (2014) Possibilities of the creative use of historical and pedagogical experience of study of specialist in folklore are in professional preparation of future philologists Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка . (In Press)

Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) (2014) Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) . Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) (2014) Вивчення фольклористичної спадщини викладачів класичних університетів України (ХІХ – ХХ ст.)Методичні рекомендації до курсу «Усна народна творчість» для студентів філологічних факультетів університетів [Teaching Resource] (Submitted)

- Вовк, М.П. (orcid.org/0000-0002-9109-9194) (2014) Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХІ ст.): словник термінів [Teaching Resource]

- Вовк, М.П. (2014) Folklore in classical universities of Ukraine (XIX - the beginning of XXI century.): Glossary [Teaching Resource]

- Вовк, М.П. (2014) Study folkloristic heritage lecturers traditional universities of Ukraine (XIX - XX centuries.): Guidelines for course "Ukrainian folk art" for students of Philology faculties of universities [Teaching Resource]

- Вовк, М.П. (2014) Work experience of teachers of University of Saint Volodymyr is in the context of development of the Ukrainian specialist (second half of ХІХ of century) in folk-lore Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 9. pp. 200-214.

Г

- Грищенко, Ю.В. (2014) Музично-педагогічна діяльність видатних українських композиторів і виконавців: історичний аспект In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 87-91. ISBN 978-966-8410-82-3

- Грищенко, Ю.В. (2014) The development of music education and pedagogical thought in Ukraine in the ХІХth century Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. (In Press)

- Грищенко, Ю.В. (2014) The development of music education and pedagogical thought in Ukraine in the ХІХth century Вища освіта України (Науковий та науково-методичний часопис), 3 Т.1 (54). pp. 338-343. ISSN 2078-1016

- Губчик, В.Г. (2014) Особливості використання методу презентації у підготовці майбутніх вчителів початкової школи In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей Збірник матеріалів ХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької , 5 (9). "Зелена Буковина" , м.Чернівці, Україна, pp. 289-292.

К

- Котирло, Т.В. (2014) Педагогічна техніка як складова професійної майстерності викладача музично-педагогічного факультету In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 151-152.

- Котирло, Т.В. (orcid.org/0000-0002-3256-5749) (2014) Освіта впродовж життя: українська практика розвитку професійного досвіду педагога-музиканта In: Освіта впродовж життя: вимоги часу: матеріали VІ Всеукраїнських педагогічних читань до 95-річчя від дня народження видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (6). ПП Лисенко М.М, м. Ніжин, Україна, pp. 75-77.

- Кутова, О.М. (2014) Естетичні основи педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 110-113. ISBN 978-966-8410-82-3

- Кутова, О.М. (2014) Естетичні засади розвитку особистості на прикладах мистецької спадщини Т.Г. Шевченка Час мистецької освіти: (Т.Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження, 2014. pp. 93-98. ISSN 978-617-7188-40-6

- Кутова, О.М. (2014) Практичний досвід у формуванні педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів In: Міжрегіональна науково-практична конференція "Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія практика", . Щербатих О.В., м. Кременчук, Україна, pp. 168-171.

- Кутова, О.М. (2014) Практична діяльність викладача вищого навчального закладу як умова формування його педагогічного досвіду Вища освіта України. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Том ІІ, 3 (54). pp. 157-161. ISSN 2078 - 1016

- Кутова, О.М. (2014) Естетичні та етичні чинники розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів In: Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи . ФОП Жовтий О.О., м. Умань, Україна, pp. 39-42.

Кутова, О.М. (2014) The aesthetic and ethical factors of artistic and aesthetic outlook teachers of higher educational institutions . ФО-П Ткачук О.В., м. Бердянськ, Україна.

- Кутова, О.М. (2014) The integrated use of art in practical skills higher education institution The problems of modern teacher: Collected Works Uman State Pedagogical University Paul Tychyna, 3 (10). pp. 54-59. ISSN 2307-4914

- Кутова, О.М. (2014) Using Dubinchuk's heritage for academics In: Освіта впродовж життя: вимоги часу. Матеріали VІ Всеукраїнських педагогічних читань до 95-річчя від дня народження видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук . ПП Лисенко М.М., м.Київ, Україна, pp. 24-26.

О

- Отич, О.М. (2014) Aesthetic factors pedagogical co-operation Рідна школа, 1 (2). pp. 17-21. ISSN 0131-6788

- Отич, О.М. (2014) Art as a form of social consciousness and the creative human activity Час мистецької освіти: (Т.Г.Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження), 1 (1). pp. 10-18.

- Отич, О.М. (2014) Педагогічний контекст духовності Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). pp. 40-47.

- Отич, О.М. (2014) Військові традиції і звичаї як чинники підвищення якості вищої військової освіти Вища освіта України (Науковий та науково-методичний часопис), Том 1 (3). pp. 59-63. ISSN 2078-1016

- Отич, О.М. and Овсієнко, Я.М. (2014) Формування художньо-естетичної культури майбутніх кваліфікованих робітників у професійних та спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах Час мистецької освіти: (Т.Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) (1). pp. 75-83.

П

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2014) Формування мотивації до професійного саморозвитку майбутнього вчителя In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької . Зелена Буковина, м. Чернівці, Україна, pp. 172-174. ISBN 978-966-8410-82-3

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2014) Rationale model’s of professional self-development of future teacher Педагогічний процес: теорія і практика, 1. pp. 108-114. ISSN 2078-1687

- Піддячий, Володимир Миколайович (orcid.org/0000-0002-8596-6749) (2014) Motivation to Professional Self-Development of Prospective Teachers Education and pedagogical sciences, 2 (163). pp. 41-47. ISSN 2227-2747

С

- Соломаха, С.О. (2014) Організаційно-методичні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 121-125. ISBN 978-966-8410-82-3

- Соломаха, С.О. (2014) Categories of ethics and aesthetics are in measuring of world view development teachers of artistic disciplines Вища освіта України (Науковий та науково-методичний часопис), Том 1 (54). pp. 322-326. ISSN 2078-1016

- Соломаха, С.О. (orcid.org/0000-0002-8737-9740) (2014) Ethical and aesthetic context of the process of developing the worldview of teachers of art disciplines Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы, 5. pp. 67-73.

- Сотська, Г.І. (2014) Теоретичні засади естетичної діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 243-246. ISBN 978-966-8410-82-3

- Сотська, Г.І. (2014) Іmplementation of organizational methods form the aesthetic culture of future teachers of fine arts in pedagogical university Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка. (In Press)

- Сотська, Г.І. (2014) Аesthetically beautiful experience of teacher of fine art: pre-conditions of development Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, 1 (9). pp. 136-149.

- Сотська, Г.І. (2014) Theoretical and methodological basis for the formation of aesthetic culture of the future teachers in pedagogical universities Other thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих.

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2014) Формування комунікативної компетентності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів засобами рідної мови In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей Збірник матеріалів XI Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 124-127. ISBN 978-966-8410-82-3

- Філіпчук, Н.О. (2014) Професійні функції майбутнього музиканта-педагога Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). pp. 255-258. ISSN 978-966-8410-82-3

- Філіпчук, Н.О. (2014) Професійний досвід українських діячів у становленні музичної культури в Україні (XVIII – ХІХ СТ.) Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка . (In Press)

Ш

- Штома, Л.Н. (2014) Морально-естетичний ідеал та самореалізація особистості In: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької , 5 (9). Зелена Буковина, м.Чернівці, Україна, pp. 132-134. ISBN 978-966-8410-82-3

- Штома, Л.Н. (2014) Критерії та показники сформованості естетичного досвіду в контексті професійної підготовки учителів-філологів Сучасні інформ. технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1 (40). pp. 446-450.

- Штома, Л.Н. (2014) Наукова школа підготовки вчителя Освіта, 6 (34). p. 9.

- Штома, Л.Н. (2014) Розвиток естетичного досвіду майбутнього вчителя – основа його творчої реалізації Наук. вісн. Миколаївського держ. ун-ту імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Пед. науки : зб. наук. пр., 1 (44). pp. 122-125.

This list was generated on Fri May 24 14:22:55 2024 EEST.