Items where Division is "Pedagogical Aesthetics and Ethics Department" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | С | Ф | Ш
Number of items: 9.

Г

- Грищенко, Ю.В. (2010) Особливості становлення та розвитку педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ століття Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. (24). pp. 30-34. ISSN ISBN 966-527-188-X

- Грищенко, Ю.В. (2010) Роль музичних товариств у розвитку професійної вокальної освіти в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Мистецтво в реаліях сучасної освіти. pp. 172-178.

- Грищенко, Ю.В. (2010) Провідні тенденції професійної вокальної підготовки в контексті завдань сучасної мистецької освіти Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) (4). pp. 41-44.

К

- Кутова, О.М. (2010) Критеріальні характеристики готовності вчителів до використання технологій естетичного виховання учнів Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (5). pp. 163-175.

- Кутова, О.М. (2010) The essence of aesthetic education technoloqy for the product A.S. Makarenko Менеджмент освітніх закладів та управління проектами (1). pp. 246-251.

- Кутова, О.М. (2010) Зміст і структура готовності вчитеклів до використання технологій естетичного виховання учнів Сучасні інфомаційні технології та інноваційні методики навчанн в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (25). pp. 404-409. ISSN 978 - 966 - 2337 - 01 - 3

С

- Соломаха, С.О. (2010) The problem of ideological sphere of art teachers in the disciplines of creative arts activities Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць, 10 (15). pp. 25-30.

Ф

- Флегонтова, Н.М. (2010) Training of teachers to pupils of leisure-based marketing approach Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 1. pp. 163-167.

Ш

- Штома, Л.Н. (2010) Формування національної культури майбутніх вчителів засобами мистецтва Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VII пед.–мистець. читань пам’яті професора О. П. Рудницької , 1 (7). pp. 210-213.

This list was generated on Sat May 25 13:48:25 2024 EEST.