Items where Division is "Department of Profile Education" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | З | Л | П
Number of items: 33.

Г

- Горошкіна, Олена Миколаївна (2019) Pedagogical principles of formation of key competencies of students in educational process In: Матеріали інтернет-конференції «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» (30 травня 2019 року) . Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

- Горошкіна, Олена Миколаївна (2019) Preparation of teachers of the Ukrainian language and literature for the implementation of a competent approach in the educational process In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство» (17 травня 2019 р., м. Київ) . УОВЦ Оріон, м. Київ, Україна, pp. 200-204. ISBN 978-617-7485-47-5

- Горошкіна, Олена Миколаївна (2019) Linguodidactic principles of training of future teachers of Ukrainian language and literature for formation of key competences of students In: Переяславська мовознавча толока: тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 19-20 вересня 2019 року) . ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, pp. 222-224.

- Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X) (2019) Improvement of methodological training of future Ukrainian language and literature teachers in the context of competency approach In: Матеріали міжнародної наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір» . ЛНУ імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 84-85.

- Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X) (2019) Competency approach is the basis of modernization of the educational process In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 20-24. ISBN 978-966-644-512-7

- Горошкіна, Олена Миколаївна (2019) Competency approach is the basis of modernization of the educational process In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 29-31. ISBN 978-966-644-508-0

- Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X) (2019) Preparing teacher for the implementation of competently oriented learning: problems and perspectives In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції . Педагогічна думка, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 121-122. ISBN 978-966-644-517-2

- Горошкіна, Олена Миколаївна (orcid.org/0000-0002-0378-888X) (2019) Updating the content of the methodological training of future Ukrainian language and literature teachers for the implementation of the competency-based approach Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 4 (67). pp. 51-56. ISSN 2518-7813

Д

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2019) Psychological and pedagogical factors of readiness of a teacher to implementation of competence-oriented teaching in institutions of general secondary education Освіта та розвиток обдарованої особистості, 1 (72). pp. 41-48. ISSN 2309-3935

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2019) The Essence of Competence: the Psychological Component Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 1 (22). pp. 91-100. ISSN 2413-4139

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2019) Student motivation: the problem and ways to solve it in terms of competently oriented learning In: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 45-48. ISBN 978-966-644-508-0

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2019) Psychological bases of competently oriented textbooks In: Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 40-41. ISBN 978-966-644-445-8

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2019) Organization of students' intelligence research in secondary education institutions In: Наукові теорії сьогодення та перспективи розвитку наукової думки: матеріали міжнародної наукової конференції , 2 . Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ, Україна, pp. 112-114. ISBN 978-617-7171-80-4

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/0000-0002-4485-3991) (2019) Theoretical principles of the study of individual differences of the human psyche In: Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства : Матеріали II Міжнародної науково- практичної конференції . ГО «Інститут інноваційної освіти», м. Київ, Україна, pp. 18-21.

- Доротюк, Валентина Іванівна (orcid.org/000-0002-4485-3991) (2019) Psychodidactics as a tool for generating the competences of the educational space subjects In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 128-130.

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2019) Psychological factors of a harmonious environment formation in conditions of realization of competence-oriented education in general secondary education institutions Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 1 (22). pp. 100-106. ISSN 2413-4139

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2019) Psychological component in the work of the teacher In: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (30 вересня 2019 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 49-52. ISBN 978-966-644-508-0

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2019) The purpose and objectives of competency-oriented education In: Наукові теорії сьогодення та перспективи розвитку наукової думки: матеріали міжнародної наукової конференції , 2 . Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ, Україна, pp. 110-112. ISBN 978-617-7171-80-4

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2019) Methodology for determining the professional competence of school psychologists In: Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства : Матеріали II Міжнародної науково- практичної конференції . ГО «Інститут інноваційної освіти», м. Київ, Україна, pp. 15-17.

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2019) Pedagogical principles of formation of educational environment in the conditions of competence-based education In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 130-134. ISBN 978-966-644-517-2

- Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) (2019) Non-verbal communication in teacher's activity as a part of professional competence In: Проблеми сучасного підручника: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції . Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 42-43. ISBN 978-966-644-445-8

З

- Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) and Тишковець, Марія Дмитрівна (2019) Forming key competencies by means of a textbook Проблеми сучасного підручника (22). pp. 86-96. ISSN 2411-1309

- Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) and Тишковець, Марія Дмитрівна (2019) The issue of sustainable development in school curricula In: Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції : матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) , 2 . ФОП Однорог Т. В., м. Мелітополь, Україна, pp. 343-346. ISBN 978-617-7566-86-0

- Засєкіна, Тетяна Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9362-5840) and Тишковець, Марія Дмитрівна (2019) Studying natural subjects in high school In: Матеріали ІІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук. 20-22 червня 2019 р., м.Одеса . Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна, pp. 29-31.

Л

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2019) Teacher's readiness to implement competency-based learning in the context of building a new Ukrainian school In: Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ» . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 91-94. ISBN 978-966-8063-75-8

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2019) Methods of teacher training for the implementation of competency-based learning In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали п`ятої міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 11–12 жовтня 2019 року . ВПЦ "Візаві", м. Умань, Україна, pp. 130-133.

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2019) Innovative environment of professional activity of a teacher in the conditions of competence-oriented learning In: Problèmes et perspectives d’introduction de la recherche scientifique innovante . OP «Plateforme scientifique européenne», c. Bruxelles, Belgique, pp. 7-9. ISBN 978-617-7171-89-7

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2019) Teacher preparation for the implementation of competency-based learning: status and prospects In: Scientific discoveries: projects, strategies and development:Collectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedingsof the International Scientific andPractical Conference, October 25, 2019. Edinburgh, UK , 2 . European Scientific Platform, c. Edinburgh, Scotland, pp. 123-125. ISBN 978-617-7171-83-5

- Левченко, Фессалоніка Григорівна (orcid.org/0000-0003-4295-2934) (2019) The essence and origins of the competence approach in education In: Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти (м. Київ, 4 листопада 2019 р.) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 186-189. ISBN 978-966-644-517-2

П

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Social and vocational training: personal and social dimensions In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матер. П`ятої Міжнар. наук.-практ. Конфер., м. Умань, 11-12 жов. 2019 р. Folia Comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського . ВПЦ Візаві, м. Умань, Україна, pp. 172-175.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) Management of educational institutions: social and professional development of students In: Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу: Збірник матеріалів четвертих всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашової . ФОП Гордієнко Є. І., м. Черкаси, Україна, pp. 293-298.

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450) (2019) The essence of forming the key competences of high-class pupils in the educational process In: Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy for 2019 year . Пед. думка, м. Київ, Україна, pp. 208-209. ISBN 978-966-644-524-0

- Піддячий, Микола Іванович (orcid.org/0000-0001-6571-1450), Доротюк, Валентина Іванівна, Левченко, Надія Григорівна, Чудакова, Віра Петрівна, Рогоза, В.В., Доротюк, О.Г. (orcid.org/0000-0002-8345-0685) and Васьківський, Микола Васильович (2019) The program is pre-professional training students 10-11 cl. (professions like "man - man", "Man is a sign system", "Man is an artistic image") [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Apr 15 11:20:03 2024 EEST.