Items where Division is "Department of Mathematical and Informatics Education" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | М | Р | С
Number of items: 29.

Б

- Бурда, Михайло Іванович (2021) Methodical principles of selection of the content of mathematics of the standard level In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 172-173.

- Бурда, Михайло Іванович (2021) Mathematics textbook for high school: what it should be In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 14-15.

- Бурда, Михайло Іванович (2021) Competence orientation of the content of teaching mathematics in high school In: Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 29 березня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 19-21. ISBN 978-966-644-588-2

- Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866) (2021) Solving construction problems in a textbook on planimetry by the auxiliary triangles method Проблеми сучасного підручника (26). pp. 33-42. ISSN 2411-1309

- Бурда, Михайло Іванович (2021) Features of methods of practice-oriented teaching of mathematics in high school In: Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 вересня 2021 р. . Видавництво Людмила, м. Київ, Україна, pp. 150-152. ISBN 978-617-8071-10-3

- Бурда, Михайло Іванович and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Model curriculum "Mathematics. 5-6 classes ”for general secondary schools Education [Teaching Resource]

- Бурда, Михайло Іванович (orcid.org/0000-0003-0330-9866) and Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Videos in learning mathematics of 5 - 6 forms students Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (85). pp. 14-28. ISSN 2076-8184

- Бурда, Михайло Іванович and Васильєва, Д.В. (2021) Some features of the model curriculum "Mathematics" for 5-6 grades of the author's team Burda M.I., Vasilieva D. V. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021»: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції (11-12 листопада 2021 р., м. Суми) . ФОП Цьома С.П., м. Суми, Україна, pp. 182-184. ISBN 978-617-8095-07-9

В

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) About those who are missing... Математика в рідній школі, 3. pp. 42-47.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Development of logical thinking of students in gymnasium In: Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квітня 2021 р.) , 1 . Візаві, м. Умань, Україна, pp. 45-47.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Existence in current mathematics textbooks of tasks that are related to PISA testing tasks In: Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 20-21 травня 2021 р. . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 16-18. ISBN 978-966-644-593-6

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Development of creative thinking of students in the process of learning mathematics In: Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (16-17 вересня 2021 р., м. Бердянськ) . БДПУ, м. Бердянськ, Україна, pp. 56-57. ISBN 978-966-197-815-6

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Implementation of one of the STEM-education models using a variable course of logic In: Матеріали IX міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021), м. Черкаси, 9–10 квітня 2021 р. . ЧНУ ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 163-164.

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) (2021) Features of the model program in mathematics for 5–6 grades of the author's team M. I. Burda, D. V. Vasylieva In: Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 28 жовт. 2021 р. . ДНУ «Інститут освітньої аналітики», м. Київ, Україна, pp. 160-161.

- Васильєва, Д.В. (2021) Distance learning of mathematics in schools In: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Наукова молодь – 2021" (Київ, 30 листопада 2021 р.) . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 62-63. ISBN 978-617-95182-6-3

- Васильєва, Д.В. (orcid.org/0000-0002-4083-681X) and Бурда, Михайло Іванович (2021) The state of distance learning of mathematics in 2020-2021 Математика в рідній школі, 4. pp. 2-6.

Васильєва, Д.В., Вашуленко, О.П. and Волошена, Вікторія Вікторівна (2021) Methods of competence-oriented teaching of mathematics in lyceum at the standard level . КОНВІ ПРІНТ, м. Київ, Україна. ISBN 978-617-8124-15-1

- Волошена, Вікторія Вікторівна (2021) Relevance of scientific thought Z.I. Slipkan beyond time in terms of geometric competence In: Тези доповідейДистанційноїВсеукраїнськоїнауковоїконференції з міжнародною участю«Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З.І. Слєпкань», 15–16 квітня 2021р., Київ, Україна . НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 45-47.

- Волошена, Вікторія Вікторівна (2021) Educational and methodical complex on geometry in the gymnasium: realities and prospects In: Збірник тез Міжнародної науково-практичної і інтернет-конференції "Проблеми сучасного підручника: ключові компетентності та предметні навички" . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 30-33.

- Волошена, Вікторія Вікторівна (2021) Flexibility is the key to the survival of the education system In: Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20 квітня 2021 року, м. Запоріжжя) . «АА Тандем», м. Запоріжжя, Україна, pp. 60-63. ISBN 978-966-488-217-7

- Волошена, Вікторія Вікторівна (orcid.org/0000-0002-8279-6481) (2021) Didactic requirements for competence-oriented tasks in the process of teaching mathematics Проблеми сучасного підручника (27). pp. 36-45. ISSN 2411-1309

- Волошена, Вікторія Вікторівна (2021) Organization of the educational process of teaching mathematics on the basis of competence-oriented tasks In: Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 вересня 2021 р. . Видавництво Людмила, м. Київ, Україна, pp. 10-12. ISBN 978-617-8071-10-3

М

- Міхно, Олександр Петрович (orcid.org/0000-0002-5271-9530) (2021) The Phenomenon of Pedagogical Profile of a Student in Domestic Education and Education Science (mid-nineteenth – second half of the twentieth century) Masters thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.

Р

- Рамський, Ю.С. (orcid.org/0000-0003-2296-0654) and Твердохліб, Ігор Анатолійович (orcid.org/0000-0001-6301-0159) (2021) Teaching mobile operating systems is an integral part of the professional training of future IT specialists In: Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021) . ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 40-43.

С

- Семко, Лариса Петрівна (2021) Innovation technologies and their role in the educational process In: II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти:новації, досвід та перспективи" . ПП «АА Тандем», м. Запоріжжя, Україна, pp. 42-45. ISBN 978-966-488-217-7

- Семко, Лариса Петрівна (2021) Practical orientation of the school course of computer science In: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» . ПУЕТ, м. Полтава, Україна, pp. 44-47. ISBN 978-966-184-401-7

- Семко, Лариса Петрівна (2021) Applied orientation of computer science teaching In: VI Міжнародна науково-практична конференція «Priority Directions of Science and Technology Development» . “Sci-conf.com.ua”, м. Київ, Україна, pp. 543-547. ISBN 978-966-8219-84-9

- Семко, Лариса Петрівна (2021) Features of competence-oriented teaching of computer science In: Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (Київ, 29 березня 2021 року) (електронне видання) . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 194-198. ISBN 978-966-644-588-2

- Семко, Лариса Петрівна (orcid.org/0000-0002-7581-3378) (2021) Applied aspects of studying computer science in high school In: Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік . Педагогічна думка, м. Київ, Україна, pp. 78-79. ISBN 978-966-644-606-3

This list was generated on Sat Apr 13 09:32:12 2024 EEST.