Items where Division is "Laboratory of vocational education and training management" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

- Болгаріна, В.С. (2010) Культура управління – шлях до успіху На допомогу керівнику ПТНЗ, 1 (1).

- Болгаріна, В.С. (2010) The cultural component of the management activity of the head of the institution VІІ Міжнародна науково-методична конференція "Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості в сучасних умовах".

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Взаємодія суб’єктів управління: теоретичний аспект Project Report. ІМА, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Office of Vocational School as an open system На допомогу керівнику ПТНЗ (1).

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Transformation of mechanisms of intercommunication management`s subjects in the open systems Професійна освіта:проблеми і перспективи, 1 (1). pp. 18-23. ISSN ISBN 978-966-354-381-9

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Гуманістична сутність суб'єкт-суб'єктної взаємодії Стратегия качества в промышленности и образовании, 2. pp. 125-129.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2010) Трансформація механізмів взаємозв'язку суб'єктів управління у відкритих системах На допомогу керівникові професійно-технічного навчального закладу (1).

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна and Житник, Ніна Василівна (2010) Современные проблемы социально-экономического развития регионов Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Житник, Ніна Василівна and Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Современные проблемы социально-экономического развития регионов Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

- Капран, С.Б. (2010) Organization of independent work of future organizers of office work (public institutions) Професійна освіта: проблеми і перспективи (1). pp. 166-178.

- Коваленко, Сергій Петрович (2010) Management in higher professional school as an integral part of professional training Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1. pp. 71-76.

- Козак, Андрій Романович (2010) Information-analytical maintenance of management with the professional educational institution in region Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1. pp. 76-82.

- Нікітчина, С.О. (2010) Прийняття та реалізація управлінського рішення в діяльності керівника професійно-технічного училища На допомогу керівнику ПТНЗ (1). pp. 1-5.

- Онищук, Людмила Анатоліївна (2010) We recommend ... offer ... recommend ... На допомогу керівнику ПТНЗ (1).

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Мanagement decentralisation in the management theory Теорія та методика управління освітою , 3.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Сompetitiveness of a vocational school and the ways of its recovery Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб.наук.ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р.: у 2 ч. / [за ред. В.І. Лугового, Н.Г. Ничкало]. . pp. 134-140.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Нормативно-правове забезпечення управління професійно-технічним навчальним закладом Професійна освіта: проблеми і перспективи: збірник наукових праць , 1. pp. 52-57.

- Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273) (2010) The methodology of the Round Table На допомогу керівнику ПТНЗ (1).

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Развитие профессионально-технического учебного заведения: теория и методология отраслевого управления In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (29-30 беоезня 2010 р.) . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 115-117.

- Петренко, Лариса Михайлівна (orcid.org/0000-0002-7604-7273) (2010) Нормативно-правовое обеспечение управления профессионально-техническим учебным заведением Професійна освіта: проблеми і перспективи, 1. pp. 52-57.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Децентрализация управления профессионально-техническим учебным заведением - императив государственной региональной политики Современные проблемы социально-экономического развития регионов: монография. pp. 390-407. ISSN 978-966-331-328-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Розвиток професійної освіти і навчання: регіональний аспект Професійно-технічна освіта, 3.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2010) Функціональні завдання регіонального управління професійно-технічними навчальними закладами In: VI Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании" Т.2 - Ч.1 . Днепропетровск, м.Дніпропетровськ, Україна, м.Варна, Болгарія, pp. 234-237.

- Свистун, Валентина Іванівна (2010) Індивідуально-психологічний компонент особистісної готовності керівника до управлінської діяльності In: Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів конференції . Олді-плюс, м.Херсон, Україна, pp. 171-172. ISBN 978-966-2393-15-6

- Семенов, П.Б. (2010) Features of social partnership in vocational education На допомогу керівнику ПТНЗ (1).

- Сушенцева, Лілія Леонідівна (2010) Professional mobility graduate vocational schools as a requirement today На допомогу керівнику ПТНЗ (1).

- Чернова, Тетяна Юріївна (2010) Підготовка заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу у "Школі професійної компетентності" Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. "Формування професійної мобільності кваліфікованих робітників у ПТНЗ", (Дніпропетровськ, 20–22 трав. 2010 р.). pp. 141-148.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2010) Розвиток професійної компетентності заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу [Teaching Resource]

- Чернова, Тетяна Юріївна (2010) Role of trainings in development of professional competence of the deputy director on industrial practice work of a professional institution Професійно-технічна освіта, 4. pp. 30-33.

This list was generated on Fri Jun 21 19:47:02 2024 EEST.