Items where Division is "Laboratory of Psychological Support for Children with Special Educational Needs" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | К | О | Я
Number of items: 15.

І

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2021) Problems of implementation of inclusive education and psychological and pedagogical support of children with mental retardation Український вимір : міжнародний збірник освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори (18). pp. 179-184.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2021) Psychological and pedagogical assistance to children with mental retardation in the modern conditions of introduction of inclusive education In: Соціально-психологічні проблеми суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-17 квітня 2021 р. . Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна, pp. 81-84.

- Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177) (2021) Combination of inclusive and special education in the education of children with mental retardation In: Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3-4 вересня 2021 року). . ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, Україна, pp. 50-54.

К

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2021) Inclusive resource centers in the context of cooperation with educational institutions Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (October7-8, 2021) (78). pp. 77-82. ISSN 978-1-0848-4533-6

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2021) Theoretical principles of studying correctional and developmental care for children with intellectual disabilities Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 136-138. ISSN 978-966-992-394-3

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2021) Modern value orientations of youth In: Обдаровані діти – скарб нації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 18–22 серпня 2021 року) . Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 256-259.

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2021) Challenges in the field of education in the context of decentralization In: Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 24 вересня, 2021 р. , 2 . Європейська наукова платформа, м. Вінниця, Україна, pp. 82-83. ISBN 978-617-7991-72-3

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) (2021) Theoretical principles of studying correctional and developmental care for children with intellectual disabilities In: Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 5–6 лютого 2021 р. . Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна, pp. 135-138.

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324) (2021) Psychological well-being of students as the basis of the educational process: from the experience of the Finnish Mental Health Association In: The process and dynamics of the scientific path : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (September 17, 2021) , 2 . European Scientific Platform, c. Athens, Hellenic Republic, pp. 65-68. ISBN 978-1-68524-915-1

- Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Жук, Т.В. (2021) Psychological well-being of students as the basis of the educational process: from the experience of the Finnish Mental Health Association The process and dynamics of the scientific path : Collection of scientific papers «SCIENTIA», 2. pp. 65-68. ISSN 978-1-68524-915-1

О

- Обухівська, Антоніна Григорівна (orcid.org/0000-0002-2868-8834), Ілляшенко, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-5954-6177), Жук, Т.В. (orcid.org/0000-0002-7771-1324), Каменщук, Т.Д. (orcid.org/0000-0002-6231-8749) and Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) Organization of correctional and developmental work in the conditions of inclusive resource center [Teaching Resource]

- Обухівська, Антоніна Григорівна, Ілляшенко, Т.Д. and Якимчук, Г.В. (2021) Inclusive illumination of children with special educational needs in Ukraine: good times, losses, perspectives In: Матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат» (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.) . ТНПУ ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, pp. 135-141. ISBN 978-617-595-108-8

Я

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) On the organization of inclusive education in educational institutions In: Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 серпня 2021 року) . ГО «Львівська педагогічна спільнота», м. Львів, Україна, pp. 20-24.

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) The work of the team of psychological and pedagogical support of children with special educational needs in the context of legislative changes In: Психологічні виміри особистісної взаємодії cуб’єктів освітнього простору : збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу з міжнародною участю, присвяченого творчій спадщині І.О. Синиці (м. Київ, 4 листопада 2021 року) . Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 146-148. ISBN 978-617-7745-08-1

- Якимчук, Г.В. (orcid.org/0000-0003-1272-6290) (2021) Environmental factors in the activities and participation of children with speech disorders from the standpoint of the IСF Габітус (32). pp. 150-155. ISSN 2663-5208

This list was generated on Mon May 27 00:47:07 2024 EEST.